/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Verzorgende Thuiszorg (IFIC 11)

De verzorgende/zorgkundige thuiszorg staat in voor de algemene en specifieke zorg bij de klant in de thuissituatie zodat deze de mogelijkheid heeft om op een kwalitatieve wijze zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan verblijven. Indien nodig en afhankelijk van de zorgnoden, biedt de verzorgende/zorgkundige acute zorg of kraamzorg aan individuele klanten of gezinnen.

Organisatie

Lokaal Bestuur Wetteren is een organisatie in volle verandering. Met ruim 500 medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzijn van haar 26.000 inwoners. Het Lokaal Bestuur biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening van elke gemeente: een bruisend sportdomein De Warande met overdekt én openluchtzwembad, een goed uitgeruste sporthal en heel wat andere sportfaciliteiten, een levendig cultureel centrum Nova, een kunstacademie waar muziek, woord en beeldende kunst aan bod komen, een bibliotheek met drie filialen, een toeristisch infopunt, de gemeentelijke kleuterschool ‘t Kleuterboompje, lokaal dienstencentrum De Koffiebranderij, woonzorgcentrum Schelderust, assistentiewoningen Scheldezicht, een dienstenchequebedrijf, het Huis van het Kind, drie initiatieven buitenschoolse kinderopvang, kinderdagverblijf De Kleine Prins en speelplein WESP.

Departement Zorg & Welzijn: Het Departement Zorg & Welzijn is, uitgedrukt in voltijds equivalenten, met ruime voorsprong het grootste departement van het lokaal bestuur Wetteren. Het omvat activiteiten binnen de kinderzorg, thuiszorg en het maatschappelijk werk. Heel wat van de activiteiten binnen zorg en welzijn worden intergemeentelijk uitgebouwd waarbij het departement de regie en aansturing op zich neemt.

Team Thuiszorg: Het team Thuiszorg bundelt alle personeel en activiteiten binnen de thuiszorg, meer specifiek van het lokaal dienstencentrum De Koffiebranderij en de dienst gezinszorg, aangevuld met projectwerking binnen de thuiszorg. Zorg op maat, daar gaan we voor! Onze doelgroep omvat ouderen, mensen met een zorgbehoefte, personen met een beperking en mantelzorgers. We werken nauw samen met vrijwilligers en participatie en inspraak van gebruikers staat centraal. Deze dienst werkt voor de gemeenten Wetteren – Laarne – Wichelen. De verzorgende/zorgkundige werkt zelfstandig bij verschillende klanten thuis en wordt ondersteund door de dienstverantwoordelijken van de dienst gezinszorg.

Functieinhoud

1. Instaan voor het verstrekken van professionele hulp in het kader van het bevorderen en het ondersteunen van de zelfredzaamheid van de cliënt:

Huishoudelijke taken:

· Voorbereiden en klaarmaken van maaltijden, rekening houdend met de specifieke diëten en gezondheidsbehoeften

· Opmaken van een voorraadlijst en boodschappen doen

· Verversen van het linnen en opmaak van het bed

· De was, strijk en eventuele verstelwerk van kledij

· Onderhoud van de leefomgeving van de cliënt.

Verzorgende taken:

· Hulp bieden bij intiem toilet & bij het aan – en uitkleden

· Opvolgen/hulp bij toiletbezoek, het gebruik van incontinentiematerialen

· Ondersteuning bij het verzorgen van baby’s en kinderen

· Haar- en baardverzorging, verzorging van nagels, mond- en tandhygiëne.

Sociale en emotionele ondersteuning:

· Aanbieden van een luisterend oor aan de cliënt en mantelzorgers

· Helpen bij administratie

· Buitenshuis begeleiden naar dokter, arts,..

· Stimuleren van de zelfzorg bij de cliënt.

2. Instaan voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale interne samenwerking:

· Constructief en actief deelnemen aan werkvergaderingen

· Deelname aan permanente vorming van de dienst

· Correct gebruiken van communicatieschrift en e-mail

· Indien nodig inspringen en taken van collega ’s overnemen, zodat de continuïteit van de zorg gewaarborgd blijft

· Signaleren van specifieke vragen en problemen bij cliënten

· Formuleren en signaleren van suggesties en verbetervoorstellen die kunnen bijdragen tot een betere klantgerichte dienstverlening.

3. Verzorgen van contacten met derden in het kader van de zorg- en hulpverlening aan de cliënt

· Contacten met verpleging, dokter, ziekenhuis,…

· Nodige informatie opvragen bij diverse instanties zoals mutualiteit, gemeente,..

· Deelnemen aan zorgoverleg of ander multidisciplinair overleg

· Contacten met mantelzorg en familie

· Beheer van de thuiszorgmap

· Bekendmaken dienstverlening thuiszorgdiensten Sociaal Huis Wetteren.

4. Naleven van voorschriften en afspraken van dienst

· Afspraken met betrekking tot het werkrooster, vakantieregeling

· Correct invullen van prestatiestaat, document F53, verlofaanvragen en onkostenvergoeding

· Rekening houden met de instructies en adviezen van de leidinggevenden

· Aandacht voor de eigen veiligheid, de veiligheid van de cliënt,tijdens de taakuitvoering

· Signaleren van onveilige situaties.

Functieprofiel

- Je bent in het bezit van een diploma, brevet, getuigschrift of certificaat van:

· het voltijds of deeltijds beroepsonderwijs: van het tweede jaar van de derde graad (gezinsmanagement, organisatiehulp of verzorging ) en/of derde jaar van de derde graad (kinderzorg, organisatie-assistente, polyvalente gezinscoach, thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige of verzorgende);

· of het technisch secundair onderwijs: van het tweede jaar van de derde graad (gezondheids- en welzijnswetenschappen, jeugd- en gehandicaptenzorg en sociale en technische wetenschappen) en /of derde jaar van de derde graad (animatie in de ouderenzorg, internaat werking of leefgroepenwerking);

· of het secundair volwassenonderwijs: kinderzorg/begeleider in de kinderopvang of polyvalent verzorgende/thuis- en bejaardenzorg.

- Je werkt van maandag tot en met vrijdag tussen 8u en 17

- Je bent bereid sporadisch in het weekend te werken

- Je kan je vlot verplaatsen tussen de gemeenten Wetteren, Laarne en Wichelen

- Je kan kwaliteitsgericht werken en omgaan met de zorgbehoevende

- Je beschikt over empathisch vermogen

- Je bezit de kennis/ vaardigheden van verzorgende -en huishoudelijke taken, onder meer:

Dagelijkse lichaamszorg en comfort bieden:

· Hygiënische zorgen: dagelijks en wekelijks toilet, een bad geven, haarverzorging, voet- en nagelverzorging, mondhygiëne, zorg voor een hoorapparaat, contactlenzen of een bril, scheren, opmaak en make-up

· Helpen bij het bewegen en verplaatsen, zowel binnenshuis als buitenshuis;

· Zorgen voor rust en slaap: ziekenbed installeren en opmaken, helpen om in bed te stappen of in de zetel te gaan zitten, zorgen voor een goede houding;

· Helpen bij het omkleden en bij het kiezen van de gepaste kledij;

· Helpen bij het eten en drinken;

· Helpen bij het naar toilet gaan: begeleiden van en naar het toilet, het urinaal en de bedpan gebruiken, helpen bij incontinentie;

· De fysieke veiligheid van de gebruiker ondersteunen;

· Specifieke zorg voor zorgbehoevende personen kunnen opnemen:

Psychosociale en pedagogische of agogische ondersteuning

· Opmerken en begrijpen van psychosociale en emotionele problemen en ondersteuning bieden bij de verwerking ervan;

· Ondersteunen bij sociale contacten, ontspanning, administratie en gezinsbudget, mobiliteitsproblemen, revalidatie en therapietrouw;

· Zorg en ondersteuning voor specifieke doelgroepen, zoals: mensen in kansarmoede, mensen met een psychische ziekte, jonge gezinnen voor en na de geboorte van een kind, personen met dementie, terminale zieken;

Aanbod

· Een voltijdse contractuele aanstelling bepaalde duur van 1 jaar

· Een bruto maandloon tussen € 2517,50 (IFIC 11 trap 0) en € 3223,42 (IFIC 11 trap 35)

· Uurrooster volgens afspraken met de dienst (ma tot vrij 8u – 17u, sporadisch weekendwerk)

· Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden

· Maaltijdcheques van € 8 per gewerkte dag (van 7u36’)

· Een uitgebreid verlofstelsel

· Een hospitalisatieverzekering

· Een haard- en standplaatstoelage

· Eindejaarstoelage

· Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer

· Een fietsvergoeding

· Een tweede pensioenpijler van 6%

· Mogelijkheid tot gratis vaccinatie tegen griep

· Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UITpas

· Voordelen via de PlusPas (GSD-v).

Selectieprocedure

Solliciteer online voor deze vacature.

Vul de gevraagde gegevens in en voeg de verplichte documenten toe.

Locatie

Wetteren

Publicatiedatum

02.11.2022

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close