/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Vakman (m/v) - Natuur en milieu

Nieuw

Toelichting (weddeschaal, duur opdracht, etc)

Gemeente Stekene zoekt een voltijds (38/38u) Vakman (m/v) - Natuur en milieu.

Functieinhoud

Als vakman Natuur en milieu sta je in voor het uitvoeren van technische en logistieke taken met betrekking tot het behoud van onze groene natuurlijke omgeving. Je wordt geprikkeld door thema’s als zwerfvuil, sluikstort, MIWA, afvalwater, hemelwater, onkruid,… en gaat de strijd aan tegen overlast van dieren en diverse exoten. Op deze manier werk je mee om onze gemeentelijke slogan 'van nature actief' kracht bij te zetten.

Functieprofiel

Om toegang te hebben tot een betrekking bij het gemeentebestuur Stekene moeten de kandidaten:

 1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren;
 2. de burgerlijke en politieke rechten genieten - te bewijzen aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 3 maanden oud is;
 3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie;
 4. de kandidaten moeten onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat.


Jobgerelateerde competenties

 • De opdracht en de plaats van de opdracht vaststellen op basis van de planning
 • Het materiaal voorbereiden en afstellen
 • Natuurlijke omgevingen ecologisch herstellen (heide, moeras, vijver, ...)
 • De site schoonmaken en het afval manueel verzamelen (rivier, kust, natuurpark, ...)

Persoonsgebonden competenties

 • Regels en afspraken nakomen
 • Zelfstandig werken
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken als hecht team
 • Leervermogen hebben

Aanbod

 • Vastgelegde weddenschaal op D-niveau.
 • Beroepservaring bij vorige werkgevers komt onbeperkt in aanmerking voor het bepalen van de diverse anciënniteiten.
 • Maaltijdcheques van 8 euro per gewerkte dag.
 • Hospitalisatieverzekering.
 • Terugbetaling woon-werkverkeer met fiets of openbaar vervoer.
 • Na het verstrijken van een contract van bepaalde duur van 12 maanden en op grond van een gunstige evaluatie, volgt een aanstelling in een contract van onbepaalde duur.

Selectieprocedure

De aanwervingsprocedure en beoordelingscriteria

De selectieprocedure bestaat uit volgende gedeelten:

Schriftelijk gedeelte

Diverse vragen om de technische kennis en de rekenkundige vaardigheden van de kandidaat te meten.

Praktisch gedeelte

Een situatieproef bestaande uit de uitvoering van een praktische proef waardoor de grondige vakbekwaamheid van de kandidaat blijkt.

De geslaagde kandidaten van het schriftelijk gedeelte worden aan dit selectiegedeelte onderworpen.

Mondeling gedeelte

Een evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals zijn/haar motivatie en zijn/haar interesse voor het werkterrein.

De geslaagde kandidaten van het praktisch gedeelte worden aan dit selectiegedeelte onderworpen.

Interesse gewekt?

Dien je kandidatuur in uiterlijk 10 augustus 2020:
via het e-loket
per e-mail naar info@stekene.be
per post t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Stadionstraat 2, 9190 Stekene
Voeg bij jouw kandidatuur ook een recent uittreksel van het strafregister (max. 3 maanden oud), een motivatiebrief en een kopie van het gevraagde diploma.

Na het verstrijken van de indieningstermijn zal je uitgenodigd worden voor de selectieprocedure.

Meer info

Contacteer team Personeelszaken via E personeelszaken@stekene.be of T 03 790 02 41.

Bijlage(n)

Locatie

Stekene

Publicatiedatum

23.07.2020

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close