/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Tweetalig polyvalent maatschappelijk werker (m/v/x)

Nieuw

Organisatie

De visie van het OCMW is om er voor te zorgen dat elke burger een leven leidt dat in overeenstemming is met de menselijke waardigheid.

De opdracht van het OCMW van Jette bestaat eruit om tegemoet te komen aan de noden en verzoeken van de burgers op het gebied van sociale hulp en dit door hen te verwelkomen en hen de nodige ondersteuning te bieden, waarbij men hen begeleidt naar een maximale autonomie met respect voor hun verschillen en de wetgeving.

Daartoe bevordert het OCMW van Jette het welzijn en de vaardigheden van zijn personeel en biedt het kwaliteitsvolle diensten en infrastructuur aan.

Daarvoor gaat het OCMW over tot de aanwerving van een tweetalig polyvalent maatschappelijk werker voor onbepaalde duur met voltijdse prestaties voor het departement Sociale zaken bij de dienst Hulp aan personen. Vermoedelijke datum van indiensttreding: 02.06.2020.

Functieinhoud

 • In gesprek gaan met het doelpubliek (senioren met een hulpvraag, buren, mantelzorgers, professionelen, …);
 • Samen met de senior en zijn directe omgeving een oplossing op maat uitwerken;
 • De senior stimuleren tot zelfzorg en zelfregie, waar nodig deze vergemakkelijken;
 • Samenwerkingen uitbouwen met alle relevante partners;
 • Multidisciplinair overleg organiseren waar nodig en de spil vormen van de hulp- en zorgverlening;
 • De nodige informatie voor het project verzamelen, de deadlines respecteren en over de resultaten rapporteren;
 • De reglementen en deontologie eerbiedigen.

Functieprofiel

 • Houder zijn van het diploma van maatschappelijk werker;
 • Tweetalig (Frans / Nederlands) zijn. Bij voorkeur in het bezit zijn van het Selor taalbrevet vereist voor de functie (artikels 8 en 12 SELOR);
 • Dynamisch zijn;
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B en bereid zijn te fietsen (met elektrische fietsen);
 • Een goede kennis hebben van de sociale kaart van Brussel en de sociale wetten;
 • Gemakkelijk aanspreekbaar zijn;
 • Dicht bij de mensen kunnen komen en tegelijk de nodige afstand en objectiviteit bewaren;
 • Inzicht hebben in het sociaal en psychologisch menselijk functioneren;
 • Een uitgesproken interesse hebben voor de doelgroep “senioren”;
 • Een goede zin voor observatie hebben, een goed aanpassingsvermogen hebben en initiatief kunnen nemen;
 • Werken vanuit respect en vertrouwen en in nauw teamverband;
 • Over coachende vaardigheden beschikken, geduldig, empathisch en flexibel zijn;
 • Een bruggenbouwer en teamplayer zijn.

Minimale vaardigheden:

 • Analysecapaciteit
 • Stressbestendig
 • Klantgericht vermogen
 • Overtuigingskracht / onderhandelingsvermogen
 • Planningsvermogen

Aanbod

Aanwerving onder voltijds contract van onbepaalde duur. Vermoedelijke datum van indiensttreding: 02.06.2020.
Weddeschaal op jaarbasis (niveau BH1-3)

Meerdere voordelen:
Mogelijkheid van overname van het aantal relevante dienstjaren + maaltijdcheques + terugbetaling van het openbare vervoer + opleidingen + aantrekkelijk regime van verlof en vrijstellingen.

Selectieprocedure

Kandidaturen + kopie van het diploma op te sturen naar:

De kandidaturen (CV en motivatiebrief) met vermelding van de referentie 2020/007 moeten ons ten laatste toekomen op 24.04.2020 (de poststempel geldt als bewijs).

Opgelet : enkel de kandidaturen die aan de criteria van het vereiste diploma en tweetaligheid voldoen zullen behandeld worden.

Locatie

Jette

Publicatiedatum

01.05.2020

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close