/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Technisch hoofdmedewerker Groendienst

Organisatie

Provincie West-Vlaanderen ten behoeve van de Groendienst

Functieinhoud

De groendienst staat in voor het beheer van ruim 1900 hectare aan openbaar groen in diverse vormen (provinciedomeinen, groene en blauwe assen, bufferbekkens, tuinen, …).

Je wordt tewerkgesteld als hoofd van de cel technische experten binnen de groendienst en geeft leiding aan een groep technisch medewerkers. Je rapporteert aan het sectiehoofd domeinbeheer.

o Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de recreatieve infrastructuur en technische voorzieningen (speelpleinen, bouwkundige objecten, signalisatie, afsluitingen, verlichting, …) in de domeinen en langs de groene assen.

o Je voert het aankoopbeleid uit ten behoeve van de groenbrigades: je staat in voor de aankoop van werktuigen en machines, de bestelling van verbruiksgoederen en beschermingsmiddelen, enz.

o Je staat in voor de uitvoering van allerhande andere technische werken, zoals (her)aanleg van stukken verharding, inrichting depots, herstel van kunstwerken, … . Hiervoor start je de nodige overheidsopdrachten, maak je de nodige bestekken op en volg je bij uitvoering de werken op in overleg met de domeinchef

o Je levert een insteek bij de opmaak van technische ontwerpen en inrichtingsplannen en volgt deze op.

o Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en coaching van medewerkers van de cel technische experten binnen de sectie domeinbeheer.

o Je ondersteunt de technisch medewerkers op het terrein bij de uitvoering van de onderhoudsopdrachten, onder meer door richtlijnen te geven, door te waken over een goede toestand van het materiaal en machinepark, door te letten op een correcte toepassing van de veiligheidsinstructies, etc.

Functieprofiel

1. Op uiterste inschrijvingsdatum beschikken over een generiek diploma secundair onderwijs met 1 jaar relevante ervaring;

2. Op uiterste inschrijvingsdatum in het bezit zijn van een rijbewijs B.

Aanbod

Loon:

Het jaarlijks salaris van een technisch hoofdmedewerker (niveau C4) gaat van 32.295,55 euro tot 46.223,55 euro (salarisschaal C4, index inbegrepen).

Toelagen, vergoedingen en sociale voordelen:

Ondermeer vakantiegeld, haard- en standplaatstoelage, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, gratis openbaar vervoer woon-werkverkeer, fietsvergoeding, e.a.

Bijkomende voordelen:

Glijdende werktijdregeling, 35 werkdagen vakantie (verrekend op basis van de prestaties van het lopende jaar), ruim vormingsaanbod.

Selectieprocedure

U kan zich geldig inschrijven voor deze selectie tot en met vrijdag 12 juni 2020 in de link die vermeld staat bij de vacature.

De kandidaten die deelnemen via de procedure van aanwerving en bevordering worden onderworpen aan dezelfde proeven die gelijktijdig worden afgenomen.

Algemene Preselectie

Indien er op de uiterste inschrijvingsdatum meer dan 20 geldige kandidaatstellingen zijn zal er een preselectie plaatsvinden.
Deze preselectie bestaat uit een schriftelijke proef die de geschiktheid van de kandidaten test op de competenties nodig om de functie in te vullen.
Om toegelaten te worden tot het mondeling gedeelte dient de kandidaat 50% te behalen en zich te rangschikken bij de eerste 20 geslaagden voor de preselectie voor deze functie.
De resultaten van de preselectie tellen niet mee voor de eindrangschikking.

1. Thuisopdracht.............................................................................. 24/40

Vragen en/of casestudy met het oog op het toetsen van de vereisten opgesomd onder Profiel van de functiebeschrijving.

Tot het mondeling gedeelte worden toegelaten de kandidaten die geslaagd zijn voor de thuisopdracht. Het mondeling gedeelte kan voorafgegaan worden door psychotechnische testen.

2. Mondeling gedeelte ..................................................................... 24/40

Dit mondeling gedeelte heeft onder meer tot doel om, op basis van het ingediende curriculum vitae en de functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te toetsen, de vereiste kennis, en zijn/haar persoonlijkheid en voorkomen na te gaan.

TOTAAL.............................................................................................. 48/80

Locatie

Brugge

Publicatiedatum

15.05.2020

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close