/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Technisch assistent wegenis-groen

Nieuw

Organisatie

Gemeentebestuur Oud-Heverlee gaat over tot de aanwerving van een technisch assistent wegenis-groen

Functieinhoud

Taakomschrijving:: de technisch assistent wegenis - groen wordt ingezet voor:

-onder leiding van de deskundige werken instaan voor de wegenis- en groenwerken:

-de nodige werken, opgedragen door de leidinggevende of aangebracht door de medewerker zelf, uitvoeren

op een efficiënte en kwaliteitsvolle manier;

-meewerken aan het opstellen van een korte termijnplanning van de werken in eigen beheer en opmaken van

de werkbonnen;

-er aan meewerken dat hert personeel, materieel, materiaal en tijd zo goed mogelijk kunnen ingezet worden

voor de uitvoering van de taken;

-voorzichtig en kostenbewust (doen) omspringen met materieel, materialen en producten;

-mankementen in de staat van de wegenis en tekorten in groenonderhoud actief opsporen en zelf melden aan

de leidinggevende.

-leidinggevende taken: indien de technisch assistent moet samenwerken met de technisch beambte onder de vorm van

begeleiding om tot een kwaliteitsvol resultaat te komen.

-teken ivm met communicatie.

-specifieke taken zoals

-optreden in noodsituaties en tijdens de winterperiode bij sneeuw- en ijzelbestrijding;

-onregelmatige prestaties bij speciale aangelegenheden.

Functieprofiel

Diploma:: Geen specifieke diplomavereisten.

Aanbod

  • maandwedde (geïndexeerd bruto): minimum 1.891,81 euro en maximum 2.944, 40 euro. (index 02/2020)
  • maaltijdcheques (waarde: 8 €)
  • fietsvergoeding woon
  • werkverkeer (0,24 €/ km heen en terug)
  • hospitalisatieverzekering (na 6 maanden dienst)

Wervingsreserve:: de kandidaten die slagen in de bekwaamheidsproef en niet onmiddellijk aangeworven worden, worden opgenomen in een wervingsreserve geldig voor 3 jaar, eventueel verlengbaar met maximum 2 jaar.

Selectieprocedure

Examenprogramma: een praktische en mondelinge proef, waaruit de technische bekwaamheid, maturiteit, affiniteit en motivatie van de kandidaat voor de functie moet blijken.

Uw kandidatuur, met duidelijke vermelding van de beoogde functie, kan als volgt ingediend worden:

-hetzij door een per post verzonden motivatiebrief vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae naar Gemeentebestuur Oud-Heverlee, Vacature, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee;

- hetzij door een persoonlijk overhandigde motivatiebrief, vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae af te geven tegen ontvangstbewijs, op het secretariaat op de 1° verdieping van het gemeentehuis, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee.

-hetzij via e-mail (liefst met ontvangst- en leesbevestiging), met CV als bijlage, te zenden naar kandidatuur@oud-heverlee.be

Uiterste inschrijvingsdatum voor deze functie: 5 maart 2020

Bijkomende inlichtingen i.v.m. de voormelde functie, de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure vindt u op de website van de gemeente Oud-Heverlee (www.oud-heverlee.be - rubriek "Vacatures")

U kunt ook contact nemen met de personeelsdienst van het gemeentebestuur Oud‑Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee, tel. 016/38 88 29 en/of e‑mail: personeel@oud-heverlee.be.

Locatie

Oud- Heverlee

Publicatiedatum

12.02.2020

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close