/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Teamverantwoordelijke wijkgerichte sociale werking (A1a - A3a)

Als teamverantwoordelijke wijkgerichte sociale werking geef je leiding aan de hoofdmaatschappelijk werkers/teamcoördinatoren van de 7 wijkteams en de ondersteunende teams in Kortrijk. Je bewaakt samen met de stuurgroep sociale dienstverlening dat de 3 centrale pijlers: individuele hulpverlening, buurtgericht werken en ontmoeting prominent aanwezig zijn in de dienstverlening  met als doel te zorgen dat iedere burger in Kortrijk een menswaardig leven kan leiden.

Je coacht en begeleidt jouw teams in het behandelen, uitvoeren en opvolgen van inhoudelijk en/of organisatorisch complexe opdrachten/dossiers/projecten volgens de  uitgeschreven visie van de sociale dienst.

Je werkt mee aan het vooruitstrevend sociaal beleid dat Kortrijk ontwikkelt. Je evalueert de hervormde wijkgerichte sociale dienstverlening en stuurt bij waar nodig. Je bouwt een netwerk uit zowel binnen als buiten de organisatie om zo het sociaal beleid in Kortrijk te versterken. Je maakt ook een sterke link met het programma armoedebestrijding en sociale vooruitgang.

Toelichting

De sociale dienstverlening van de stad Kortrijk is volop in verandering. De sociale dienstverlening staat voor het verzekeren van het recht op een menswaardig bestaan, menselijke waardigheid en maatschappelijk dienstverlening voor alle inwoners van onze stad, met een heel bijzondere aandacht voor mensen in een kwetsbare situatie.

Enkele kernwaarden van onze vernieuwde dienstverlening zijn outreachend werken, pro actief handelen, nabijheid, breed en generalistisch werken. We organiseren onze dienstverlening daar waar de mensen ons nodig hebben, vanuit een op en top klantvriendelijke aanpak. Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste teamverantwoordelijke wijkgerichte sociale werking.

Is leidinggeven jouw ding, ben je geboeid door wetgeving en maatschappelijke tendensen? Hou je van een uitdaging en schrikt ook maatschappelijk beleid je niet af? Aarzel dan niet en stel je kandidaat.

Organisatie

Elke dag zet je je samen met meer dan 1800 collega's van stad en OCMW in voor dé Kortrijkzaan. Ons aanbod qua dienstverlening is zeer divers, denk maar aan sport, cultuur, burgerzaken, kinderopvang, thuiszorg, sociale tewerkstelling, onderwijs, integratie, stadsontwikkeling, huisvuilophaling, groen, parkeerbeleid, armoedebestrijding, schuldhulpverlening, evenementen, economie, wegenwerken, woonzorgcentra... De uitdagingen voor de diensten en de medewerkers zijn dan ook groot en evolueren voortdurend. Samen zorgen we ervoor dat het aanbod afgestemd is op de wensen en behoeften van de inwoners van stad Kortrijk, samen maken we van Kortrijk de beste stad van Vlaanderen.

Functieinhoud

 • Je realiseert de doelstellingen van het beleid.

Je werkt mee aan een vooruitstrevend sociaal beleid in Kortrijk in overeenstemming met het bestuursakkoord. Voor een aantal beleidsmatige thema’s sta je zelf mee in voor de uitvoering van opdrachten/dossiers/projecten en/of coach je hierin de medewerkers of leidinggevenden binnen jouw team. Je realiseert de ambities van de stad en waakt erover dat de acties van je team daarbij aansluiten en die verder versterken. Je bent actief betrokken bij het omzetten van de algemene beleidsvisie in doelstellingen en acties. Je waakt over de realisatie ervan.

 • Je coördineert de werking van het team.

Je staat in voor de goede werking van je team en coördineert de activiteiten ervan rekening houdend met de geldende afspraken. Je zorgt ervoor dat de medewerkers van jouw team als een hechte groep en een samenwerkend geheel functioneren. Je organiseert daartoe overleg, faciliteert en stimuleert de teamwerking, en de interne communicatie binnen de dienst.

 • Je geeft leiding aan je medewerkers.

Je geeft leiding aan jouw medewerkers. Je coacht en motiveert hen volgens de principes van de visie en het personeelsbeleid van stad Kortrijk en het handelingskader van de sociale dienstverlening van Kortrijk. We gaan voor een evenwicht en combinatie van een resultaats- en mensgerichte aanpak.

 • Je zet je schouders onder de projecten binnen je eigen directie of binnen de organisatie.

Je werkt mee aan het bepalen en het tot uitvoering brengen van de strategische doelstellingen van je directie en zorgt ervoor dat ze binnen jouw team vertaald en gedragen worden.

 • Je ontwikkelt je eigen expertise.

Je stelt je expertise ten dienste van wie er belang bij heeft, zodat de goede werking van jouw directie gegarandeerd blijft, ook in het geval van veranderende situaties en behoeften. Je durft zaken in vraag stellen en stelt je op als een constructieve, flexibele meedenker.

Functieprofiel

Je beschikt over:

 • een master diploma en 4 jaar relevante ervaring in het leiden van een team of in het coördineren of trekken van een project.
 • geen master diploma, maar wel beschikken over 4 jaar relevante ervaring in het leiden van een team of in het coördineren of trekken van een project EN slagen voor een niveau en capaciteitstest

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie.

Aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur op A1a - A3a niveau.
 • Maaltijdcheques van 7,00 euro.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster.
 • mogelijkheden tot telewerk.
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.

Selectieprocedure

Screening CV

Aan de hand van de toelatingsvoorwaarden gaan we na of je al dan niet kan deelnemen aan deze selectieprocedure.

Deel 1

 • Niveau en capaciteitstest voor kandidaten zonder master diploma.
 • Je dient te slagen voor deze testen om toegelaten te worden tot de selectieprocedure.
 • Timing: week van 6/6/22

Deel 2

 • Speedinterview waarin gepeild wordt naar motivatie, zicht op de functie en communicatie. Het speed interview duurt 15’.
 • Om door te stromen naar het volgende deel in de selectieprocedure moet men de score ‘geslaagd’ behalen.
 • Timing: het speedinterview gaat onder voorbehoud door op 20/06/22

Deel 3

 • Geïntegreerde proef. Deze proef bestaat uit een case aangevuld met een selectie interview.
 • Om door te stromen naar het vierde deel is een score van 60/100 vereist.
 • Timing: de geïntegreerde proef gaat onder voorbehoud door op 29/06/22.

Deel 4

 • Assessment
 • Om te slagen voor het assessment moet men de score ‘geschikt’ behalen.
 • Timing: het assessment gaat door op 6/07/22.

Locatie

Kortrijk

Publicatiedatum

12.05.2022

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close