/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Teamverantwoordelijke personeelszaken

Nieuw

Toelichting (weddeschaal, duur opdracht, etc)

Gemeentebestuur Stekene is op zoek naar een voltijds teamverantwoordelijke (m/v) Personeelszaken (Niveau Ax)

Zin in een geweldige uitdaging? Heb je een masterdiploma en zes jaar relevante beroepservaring, hou je van een veelzijdig takenpakket en klinkt onze gemeentelijke slogan "van nature actief" jou als muziek in de oren? Dan ben jij de collega die wij zoeken

Functieinhoud

Als teamverantwoordelijke Personeelszaken sta je in voor de uitwerking van het personeelsbeleid. Je volgt de HR-processen nauwkeurig op, stuurt bij waar nodig en innoveert overeenkomstig de gangbare trends. Je bent nauw betrokken bij de opmaak van het personeelsstatuut. Je neemt de leiding over het team en streeft naar een optimale werking van de dienst. Daarnaast ben je actief lid van het managementteam.

In bijlage kan je de functiebeschrijving downloaden.

Functieprofiel

Je dient te beschikken over een masterdiploma. Daarnaast is een minimale relevante beroepservaring van zes jaar vereist.

Om toegang te hebben tot een betrekking bij het gemeentebestuur Stekene moeten de kandidaten:

 1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren;
 2. de burgerlijke en politieke rechten genieten - te bewijzen aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 3 maanden oud is;
 3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie;
 4. de kandidaten moeten Belg zijn of burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat.


Jobgerelateerde competenties

 • Controleren of de wettelijke en reglementaire verplichtingen juist toegepast worden
 • Gepaste maatregelen nemen
 • Een dienst of een organisatie leiden
 • Overleg en sociale dialoog met de personeelsleden of hun vertegenwoordigers organiseren
 • Professionele informatie en reglementering opvolgen en actualiseren
 • Personeelsbeheer coördineren en dienstverantwoordelijken adviseren
 • Het personeelsbeleid uitwerken volgens de strategische doelstellingen van de organisatie
 • Actieplannen opstellen
 • Procedures en tools uitwerken en aanpassen voor de opvolging en het beheer van het personeel binnen de organisatie
 • De personeelsadministratie superviseren
 • Het HR budget van de organisatie opvolgen, marges analyseren en bijsturen
 • Het tewerkstellings- en het competentiebeleid uitwerken en sturen

Persoonsgebonden competenties

 • Plannen (= ordenen)
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Contactvaardig zijn
 • Regels en afspraken nakomen
 • Resultaatgerichtheid
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

Aanbod

Aanbod: Contractueel en wervingsreserve van 2 jaar

Je bent tewerkgesteld in het gemeentehuis van Stekene.

Wij bieden een terugbetaling woon-werkverkeer (fiets en openbaar vervoer), hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques van 8 euro en 30 dagen verlof.

Na het verstrijken van een contract van bepaalde duur van 12 maanden en op grond van een gunstige evaluatie, volgt een aanstelling in een contract van onbepaalde duur.

Beroepservaring bij een andere overheid en relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kunnen onbeperkt in aanmerking komen voor de toekenning van de diverse anciënniteiten.

Je werkt in een flexibel glijtijdsysteem.

Wij bieden jou een boeiende en afwisselende job in eigen regio.

Je wordt betaald in een wettelijk vastgelegde weddenschaal op A-niveau.

Selectieprocedure

De aanwervingsexamens en beoordelingscriteria

De algemene regels voor de selectietechnieken zijn:

 1. Een schriftelijk selectiegedeelte
 2. Een assessment gedeelte
 3. Een mondeling selectiegedeelte

Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten voor elk selectiegedeelte zestig procent van de punten behalen.

Bij het assessmentgedeelte moeten de kandidaten de beoordeling 'geschikt' verkrijgen.

De niet-vergelijkende selectieprocedure resulteert in een vorm van alfabetische rangschikking van de geslaagde of geschikt bevonden kandidaten op basis van hun eindresultaat.

De aanstellende overheid kiest een kandidaat uit de geschikt bevonden kandidaten die de gevraagde bewijsstukken bezorgd hebben, op basis van een vergelijking van de titels en verdiensten in het licht van het competentieprofiel.

Interesse gewekt?

Dien je kandidatuur in uiterlijk 10 augustus 2020:
via het e-loket
per e-mail naar info@stekene.be
per post t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Stadionstraat 2, 9190 Stekene
Voeg bij jouw kandidatuur ook een recent uittreksel van het strafregister (max. 3 maanden oud), een motivatiebrief en een kopie van het gevraagde diploma.

Na het verstrijken van de indieningstermijn zal je uitgenodigd worden voor de selectieprocedure.

Meer info

Contacteer team Personeelszaken via E personeelszaken@stekene.be of T 03 790 02 41.

Bijlage(n)

Locatie

Stekene

Publicatiedatum

23.07.2020

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close