/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

stafmedewerker participatie en procesbegeleiding

Nieuw

Organisatie

WVI is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 54 West-Vlaamse gemeenten, actief in de regio’s Westhoek, Midwest, Brugge en Oostende. Als verlengstuk van onze gemeenten initieert, faciliteert en organiseert WVI intergemeentelijke samenwerking op diverse domeinen: ruimte, mobiliteit, wonen, ondernemen, natuur, milieu, klimaat en energie. We doen dit vanuit een ambitieuze en duurzame visie op de toekomst en anticiperen op nieuwe uitdagingen. Zo maken we samen met en dicht bij onze gemeenten en regio’s werk van een duurzame en veilige woon-, werk- en leefomgeving.

www.wvi.be

https://youtu.be/LowlbQH37FI

Functieinhoud

e takenpakket is drieledig: procesbegeleiding, participatie en communicatie. Je stimuleert, stuurt en begeleidt zowel interne als externe participatie-initiatieven. Zo creëer je voor elk project een context, een vruchtbare bodem en formats om de betrokkenheid van de verschillende stakeholders te vergroten.

Participatief werken is je ding! Je bent ervan overtuigd dat participatie burgers en overheden samenbrengt om een duurzame en veilige woon-, werk- en leefomgeving vorm te geven.
Je bent een echte bruggenbouwer, zowel binnen als buiten de organisatie. Als stafmedewerker participatie en procesbegeleiding ben je de drijvende kracht en het aanspreekpunt voor de hele organisatie rond participatie.

Je takenpakket houdt onder meer in:

 • Je staat de (interne) diensten bij in hun participatie-initiatieven. Concreet gaat het over het opzetten van participatie in complexe projecten in onder andere stedenbouw, ruimte, project- en gebiedsontwikkeling, infrastructuur, mobiliteit, smart city en hernieuwbare energie. Opinies kunnen verzoenen tot een consensus is hierin onontbeerlijk
 • Je begeleidt participatietrajecten op het terrein van A tot Z of ondersteunt de projectverantwoordelijke hierin. Zo ben je verantwoordelijk voor het opzetten, vormgeven en uitvoeren van een participatietraject (incl. procesarchitectuur) met de nodige ruimte voor nieuwe invalshoeken en creatieve ideeën.
 • Je kan mensen inspireren, aansturen en opleiden in deze specifieke materie. Je geeft het (intern) ondersteuningsaanbod rond participatie vorm en sleutelt mee aan methodieken, begeleidingen, informatie, praktijkvoorbeelden en tools rond participatie.
 • Je zorgt voor een brede blik binnen de organisatie op participatie, waarbij de betrokkenheid van collega’s wordt gestimuleerd en de huidige werking permanent wordt bijgestuurd.
 • Je hebt talent in het ontmijnen van beladen discussies zonder dat je de essentie uit de weg gaat. Zo treed je op als moderator bij overlegplatformen, studiedagen of infosessies.


Plaats van tewerkstelling is Brugge.
Wij vragen bereidheid tot sporadisch avond- of weekendwerk in functie van evenementen.

Functieprofiel

 • Diplomavereisten: je bent in het bezit van een master diploma; bijvoorbeeld in de communicatiewetenschappen
 • Je beschikt over relevante ervaring. Toon in je motivatiebrief aan dat je reeds meewerkte aan participatieprocessen en/of –trajecten.
 • Je vertoont gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passende gedrag wordt bij aanwerving getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden.
 • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk. Je bent bereid deel te nemen aan een medisch onderzoek bij aanwerving.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

In functie van het takenpakket beschik je over:

 • professionele kennis: communicatietechnieken en participatietechnieken
 • Professionele kennis: communicatiemedia en communicatiemiddelen
 • Professionele kennis: procesmatig, methodologisch en projectmatig werken
 • Basiskennis: op het vlak van openbare besturen (bestuurskunde) en in het bijzonder de werking van gemeentebesturen

De focus van de competenties ligt op:

 • analyserend vermogen (2): verbanden leggen en oorzaken zien
 • communicatieve vaardigheden (2): zorgen voor een heldere communicatie in twee richtingen + gespreksvaardigheid + presenteren
 • flexibiliteit (2): ontwikkelingen doorzien en daar snel op in spelen
 • innoveren (2): voorstellen van creatieve alternatieven
 • integriteit (2): waken over de naleving van afspraken, regels en ethiek en bijsturen waar nodig + loyaliteit
 • netwerken (2): nieuwe contacten leggen
 • omgevingsbewustzijn (1): zich informeren over externe ontwikkelingen
 • organisatiesensitiviteit (2): handelen op basis van kennis van de organisatie
 • planning- en organisatievermogen (3): projecten (waarbij meerdere mensen betrokken zijn) coördineren + delegeren + voortgangscontrole + rapporteren
 • samenwerken (3): samenwerking stimuleren
 • visie ontwikkelen (2): feiten, trends en ontwikkelingen vertalen naar beleidsvoorstellen

Aanbod

 • Je komt terecht in een boeiende job in een multidisciplinair team binnen een dynamische werkomgeving.
 • WVI hecht veel belang aan het bijdragen tot een duurzame maatschappij.
 • We bieden je een contract voor onbepaalde duur, met een aantrekkelijk loon in overeenstemming met je masteropleiding en werkervaring.
 • Daarnaast kan je rekenen op verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, aanvullend pensioenverzekering, hospitalisatieverzekering, loonwaarborg bij langdurige ziekte, …
 • Mobiliteitsvoordelen zijn fietsvergoeding voor woon-werkverkeer en een ruime tussenkomst in de kosten van het openbaar woon-werkverkeer.
 • We vergoeden jouw verplaatsingskosten in opdracht van WVI, of maak gebruik van Cambio of Blue bike of een van onze (elektrische) dienstwagens.
 • We stellen vooruitstrevende werkmiddelen ter beschikking, onder meer een smartphone met split-bill abonnement.
 • We streven naar een hoog welzijn op het werk en een goede work-life balance, onder meer door personeelsevenementen, glijdende uren en een gunstige vakantieregeling.

Selectieprocedure

De procedure bestaat uit verschillende stappen waarbij je telkens geslaagd dient te zijn.

Uit de rangschikking van de geslaagde kandidaten zal de raad van bestuur van WVI één kandidaat aanstellen met een contract van onbepaalde duur, in functiegroep “stafmedewerker” (B1, universitair niveau) overeenkomstig het administratief en geldelijk statuut van WVI.

De andere geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve.

Voorziene timing:

 • donderdag 27 februari 2020: technisch-inhoudelijke schriftelijke selectieproef en mondelinge proef met jury – in de kantoren van WVI
 • Week van 2 maart 2020: assessment center – bij een extern selectiekantoor
 • Donderdag 12 maart 2020: eindgesprek bij directie van WVI – in de kantoren van WVI
 • Woensdag 18 maart 2020: aanwervingsbeslissing door de raad van bestuur van WVI

Bezorg ons je kandidatuur, met motivatiebrief en cv, uiterlijk op woensdag 19 februari 2020: personeelsdienst@wvi.be

Locatie

Brugge

Publicatiedatum

09.01.2020

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close