/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Stafmedewerker lokale economie

Veneco zoekt een stafmedewerker lokale economie die ondersteuning en advies biedt omtrent lokale economie aan de deelnemende gemeenten.

Het takenpakket is tweeledig.
Enerzijds word je ingezet als intergemeentelijk expert en eerste aanspreekpunt voor adviesverlening aan lokale besturen. Je zet in op het realiseren van intergemeentelijke uitwisseling rond thema’s die te maken hebben met lokale economie. Je volgt de relevante wetgeving op, bouwt aan een netwerk van contacten en werkt agendapunten voor inspiratie- en kennisuitwisseling uit. Je zet samen met een team van collega’s in op projecten die voor meerdere gemeenten een meerwaarde betekenen.

Anderzijds word je ingezet als intergemeentelijk ambtenaar lokale economie. Voor gemeentebesturen die dat wensen zal je op afgesproken momenten (een halve, 1 of 2 dagen per week) aanwezig zijn in de gemeente om er projecten op maat van die gemeente uit te werken en te begeleiden. We verwachten een trekkende, operationele invulling van deze rol om de gemeenten heel concreet van dienst te zijn.

Organisatie

Veneco is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 21 steden en gemeenten rond Gent. We zijn actief op het vlak van ontwikkeling van bedrijventerreinen, stedenbouw en streekontwikkeling. Veneco faciliteert intergemeentelijke samenwerking en werkt op regioniveau.

De afdeling streekontwikkeling ondersteunt de deelnemende lokale besturen in de thema’s lokale economie, mobiliteit, onroerend erfgoed, klimaat en energie.

Om het lokaal economisch beleid van de besturen te versterken en professionaliseren, zijn we op zoek naar een srafmedewerker lokale economie. Deze dienstverlening steunt op drie pijlers:

1. Nabijheid en participatie

2. Concrete projectrealisatie

3. Onderbouwde visievorming

Functieinhoud

 • Je neemt actief deel aan de dagelijkse werking van Veneco.
 • Je bouwt expertise op over lokale economie en het werkveld en deelt die met de aangesloten gemeenten van Veneco.
 • Je coördineert het regionaal overleg voor de gemeentebesturen.
 • Je volgt de wetgeving rond lokale economie en brede intergemeentelijke samenwerking nauwgezet op en houdt de vinger aan de pols bij ontwikkelingen in verband met aanleunende beleidsdomeinen.
 • Je neemt een actieve rol op bij het uitdenken en de technische uitwerking van intergemeentelijke projecten voor lokale economie.
 • Je staat in voor de uitvoering en opvolging van deze concrete projecten, waar mogelijk in samenwerking met andere actoren.
 • Op vraag van een lokaal bestuur kan je ingezet worden als intergemeentelijk ambtenaar in de gemeente waar je:
  • jouw expertise inzet voor de gemeente in kwestie.
  • werkt aan een afgebakende opdracht, voor een afgebakende periode.
  • in afstemming met het lokaal bestuur en binnen het regionaal afwegingskader van Veneco werkt.
  • zorgt voor een regelmatige terugkoppeling en rapportering naar het lokaal bestuur en de collega’s van Veneco.
 • Je staat in voor de kwaliteitsbewaking, informatiedoorstroming, timing en evaluatie van de dienstverlening.
 • Je legt actief bruggen naar de andere werkdomeinen van Veneco zoals stedenbouw, reconversie leegstand, mobiliteit, onroerend erfgoed, klimaat, energie, etc., in samenwerking met de coördinator van de afdeling streekontwikkeling.

Functieprofiel

 • Je beschikt over een universitair of hogeschooldiploma in een economische of bestuurskundige richting, of je hebt gelijkwaardige competenties opgebouwd door ervaring.
 • Je hebt minstens 2 jaar relevante ervaring.
 • Je hebt een brede maatschappelijke interesse.
 • Je hebt basisinzicht in de relevante overheidsstructuren.
 • Je hebt kennis van de werking van lokale besturen.

Aanbod

 • Een gevarieerde en boeiende uitdaging binnen een intercommunale in expansie.
 • Een aangename werksfeer in een jong en dynamisch team.
 • Een bediendencontract voor onbepaalde duur.
 • Een competitief verloningspakket met diverse extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, tussenkomst in de kosten van het openbaar vervoer woon-werkverkeer en GSM.

Selectieprocedure

Een eerste selectie gebeurt op basis van het curriculum vitae en de motivatiebrief van de kandidaat. Geselecteerde kandidaten nodigen we uit voor een schriftelijke en mondelinge proef. Bij deze proef toetsen we de kennis en motivatie van de kandidaten aan het verwachte takenpakket en het functieprofiel. Daarna nodigen we de weerhouden kandidaten uit voor inhoudelijke en psychotechnische proeven. Uit de rangschikking van de geslaagde kandidaten stelt de Raad van Bestuur van Veneco de kandidaat aan in de functie.

Locatie

Destelbergen

Publicatiedatum

20.02.2021

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close