/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Projectmedewerker klimaat en energie

Toelichting

WVI is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 54 West-Vlaamse gemeenten, actief in de regio’s Westhoek, Midwest, Brugge en Oostende. Als verlengstuk van onze gemeenten initieert, faciliteert en organiseert WVI intergemeentelijke samenwerking op diverse domeinen.

Onze focus ligt op het realiseren van klimaatbestendige ruimte. We richten ons zowel tot burgers, ondernemers en besturen. Met hen gaan we uitdagingen aan op het vlak van klimaat, energie, wonen, ondernemen, mobiliteit, natuur en milieu. Samen stuwen we West-Vlaanderen vooruit.

We doen dit vanuit een ambitieuze en duurzame visie op de toekomst en anticiperen op nieuwe uitdagingen. Zo maken we samen met en dicht bij onze gemeenten en regio’s werk van een duurzame en veilige woon-, werk- en leefomgeving. Om de klimaatambities verder vorm te geven, zoeken we een:

projectmedewerker klimaat en energie

Wil je mewerken aan de energietransitie? Wil je instaan voor concrete plannen en projecten op lokaal niveau? Dan is deze functie geknipt voor jou!

Functieinhoud

Je staat in voor de ondersteuning van de gemeentebesturen bij het uitwerken en uitvoeren van een lokaal klimaat- en energiebeleid. Klimaatneutraal zijn in 2050 is een ambitieuze doelstelling.

Je staat onder meer in voor volgende taken:

Enerzijds ondersteun je het klimaatteam bij de opmaak van klimaatplannen. Dit omvat:

 • opmaken van gemeentelijke klimaatactieplannen voor mitigatie en adaptatie;
 • organiseren en trekken van participatieprocessen met diverse actoren (diverse gemeentelijke diensten, burgers, stakeholders);
 • communiceren met de betrokken gemeentebesturen om te komen tot een gedragen actieplan;
 • zorgen dat het proces voor de opmaak van het actieplan goed verloopt;
 • regelmatig rapporteren over de voortgang.

Je staat anderzijds in voor het opzetten en coördineren van projecten om de gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van hun klimaatbeleid. Dit doe je door:

 • het uitdenken en uitwerken van concrete acties om de klimaatuitdagingen aan te pakken;
 • het opzetten en coördineren van concrete (inter)gemeentelijke energie- en klimaatacties/projecten;

o het ondersteunen en/of aansturen van mensen;

o het zoeken naar partners en financiering;

o het opzetten van samenwerkingen en overleg met verschillende stakeholders omtrent acties en projecten;

o het vertalen van projecten naar een draaiboek met stappenplan en methodieken;

o het project in goede banen leiden, bewaken van de voortgang, tijdsduur, budget, doelstellingen en kwaliteit;

o het opzetten van communicatie- en participatie-initiatieven;

o het presenteren van resultaten van acties/projecten;

o het opmaken van werkingsverslagen en rapporteringen;

Daarnaast word je ook ingezet voor:

 • het op de hoogte blijven van de evoluties op het gebied van energie en klimaat en deze vertalen naar concrete acties;
 • het verlenen van advies over klimaat en energie aan de andere afdelingen in WVI;
 • het prospecteren en werven van projecten/opdrachten.

Functieprofiel

 • Je hebt een bachelor- of een masterdiploma (schoolverlaters ook welkom). We leggen meer klemtoon op de juiste competenties en een gedreven en tegelijk pragmatische aanpak van de klimaat- en energie-uitdagingen dan op de technische diepgang.
 • Je vertoont gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passende gedrag wordt bij aanwerving getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister.
 • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Aanbod

 • Je komt terecht in een boeiende job met veel verantwoordelijkheid, binnen een dynamische werkomgeving.
 • WVI hecht veel belang aan het bijdragen tot een duurzame maatschappij.
 • We bieden je een contract voor onbepaalde duur, met een aantrekkelijk loon in overeenstemming met je opleiding en werkervaring.
 • Daarnaast kan je rekenen op verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, eco-cheques, aanvullend pensioenverzekering, hospitalisatieverzekering, loonwaarborg bij langdurige ziekte, …
 • Eveneens biedt WVI een flex-plan aan waarin je zelf kan kiezen uit een aantal loonsvoordelen, zoals een leasefiets, leasewagen, bijkomende verlofdagen, terugbetaling pensioensparen, …
 • Mobiliteitsvoordelen zijn een fietsvergoeding voor woon-werkverkeer en een ruime tussenkomst in de kosten van het openbaar woon-werkverkeer.
 • We vergoeden jouw verplaatsingskosten in opdracht van WVI, of maak gebruik van Cambio of Blue bike of een van onze (elektrische) dienstwagens.
 • We stellen vooruitstrevende werkmiddelen ter beschikking die flexibele werkplaatsen mogelijk maken, onder meer een smartphone met split-bill abonnement.
 • We streven naar een hoog welzijn op het werk en een goede work-life balance, onder meer door personeelsevenementen, glijdende uren, thuiswerk en een gunstige vakantieregeling.

Selectieprocedure

De aanwervingsprocedure bestaat uit verschillende stappen waarbij je telkens geslaagd dient te zijn.

Uit de rangschikking van de geslaagde kandidaten zal de raad van bestuur van WVI één kandidaat aanstellen met een contract van onbepaalde duur, in functiegroep “stafmedewerker” (masterniveau) of “medewerker” (bachelor niveau) overeenkomstig het administratief en geldelijk statuut van WVI.

De andere geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve.

Voorziene timing:

 • Tussen 19 en 22 augustus: technisch-inhoudelijke schriftelijke thuisproef
 • Dinsdag 30 augustus mondelinge proef met jury – in de kantoren van WVI
 • In de week van 5 september: assessment center – (het selectiekantoor neemt hiervoor contact met je op)
 • Vrijdag 16 september namiddag: eindgesprek bij directie van WVI – in de kantoren van WVI
 • Woensdag 21 september 2022: aanwervingsbeslissing door de raad van bestuur van WVI

Bezorg ons je kandidatuur, met motivatiebrief en cv, uiterlijk op 10 augustus 2022: jobs@wvi.be

Locatie

Brugge

Publicatiedatum

31.07.2022

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close