/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Projectmanager wonen en infrastructuur

Het Waasland heeft als sterke economische regio nood aan een duurzaam evenwicht tussen  wonen, bedrijvigheid en publieke infrastructuur. Interwaas onderscheidt zich van de private ontwikkelingen door in te zetten op projecten met een hoge complexiteit en sterke lokale context. Bij de ontwikkeling wordt steeds rekening gehouden met het lokale beleid en behoeftes.

Als projectmanager brengt je kansen in kaart en ga je over tot actie. Zowel huisvestingsprojecten als het inrichten van de publieke ruimte maken deel uit van je opdracht. Je stuurt de projecten. Je schrikt er niet voor terug om een helm op te zetten en een bouwwerf te checken. Je onderhandelt met diverse partners op verschillende niveaus om projecten gerealiseerd te krijgen. 

Als projectmanager wonen en infrastructuur ben je goed op de hoogte van actuele wetgeving, trends en mogelijkheden inzake woonprojecten, publieke ruimte en infrastructuur. Je bent bereid je hierin verder te verdiepen. Door al deze kennis ben je het aanspreekpunt voor diverse partners die advies nodig hebben.

Bij Interwaas kies je voor een maatschappelijk relevante job. Je bouwt actief mee aan een Waasland waarin het aangenaam is om te wonen, werken en te ontspannen, nu maar ook in de toekomst.

Toelichting

Met het oog op de duurzame ontwikkeling van het Waasland is de cluster ruimte een leidende actor in de ruimtelijke ontwikkeling van het Waasland en een belangrijk pool binnen Interwaas.

De cluster staat o.a. in voor het realiseren van een duidelijke meerwaarde op het gebied van ruimtelijke kwaliteit in het Waasland, met het oog op een goede combinatie van een sterke economische regio enerzijds en een aangename leefomgeving anderzijds. Hiervoor is ze actief op de terreinen ruimtelijke ordening, mobiliteit, beheer van bedrijventerreinen en bouwprojecten. Dit gebeurt in een klimaat van samenwerking, vertrouwen op een dynamische manier.

Organisatie

Interwaas is het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling van het Waasland. Het helpt de tien Wase steden en gemeenten een daadkrachtig(er) beleid te voeren op vlak van bestuur, ruimte, wonen, mobiliteit, samenleven, economie, leefmilieu, energie en cultuur. Interwaas behartigt ook de gemeenschappelijke belangen van de regio.

Functieinhoud

Als projectleider creëer je ruimte voor wonen, bedrijvigheid en publieke infrastructuur door concrete projecten te initiëren en op te volgen:

 • Je staat in voor het realiseren van infrastructuur- en bouwprojecten, dit in eigen beheer of als regisseur.
 • Je voert de procesregie voor de ontwikkeling van huisvestingsprojecten en publieke ruimten.
 • Je neemt de projectleiding op bij het traject naar realisatie, met inbegrip van het begeleiden of uitvoeren van alle bijhorende studies.
 • Je organiseert de verkoop van kavels en woningen.

Als adviseur bouw je kennis op rond inrichting van de publieke ruimte en infrastructuur:

 • Je verdiept je in de actuele wetgeving, trends en mogelijkheden.
 • Je bent het aanspreekpunt voor verlenen van advies en informatie.

Functieprofiel

Als projectleider een project van de begin- tot de eindfase plannen en beheren teneinde het project te realiseren binnen de vooropgestelde termijn en het beschikbare budget:

 • Je bent verantwoordelijk voor de procesregie van de ruimtelijke ontwikkelingsprojecten vanaf de studiefase tot de fase van nazorg.
 • Je staat in voor het ontwerp, de opvolging van de procedure, je maakt de tijdsplanning en bewaakt de kwaliteit van de output en de financiële balans.
 • Je onderhandelt met (potentiële) partners in het project (aankoop, uitwerken van een samenwerkingsovereenkomst, publiek – private samenwerking, …) zowel ifv ontwikkeling als in de uitgiftefase.
 • Je leidt de gesprekken over de concrete invulling van het project met ontwerper, gemeente en partners ter voorbereiding van de verkavelingsaanvraag en omgevingsvergunningen.
 • Je plant de uitwerking en de realisatie.
 • Je zorgt voor een duidelijke afspraken met de opdrachtgever en neemt beslissingen binnen de grenzen van het toegekende mandaat bij de uitvoering van het project.
 • Je zorgt voor accurate communicatie met de betrokken actoren.
 • Je anticipeert op risico's en veranderingen in het project en identificeert ze om tijdig aanpassingen in de planning aan te brengen.

Als adviseur oplossingen ontwikkelen binnen een specifiek kennisdomein teneinde operationele of beleidsmatige beslissingen te ondersteunen met een gefundeerd advies, rekening houdend met de beschikbare middelen:

 • Je onderzoekt projectvoorstellen en maakt haalbaarheidsstudies. In het bijzonder richt je je daarbij op onderzoek naar de inrichting van publieke ruimte.
 • Je detecteert opportuniteiten en dient projectvoorstellen in.
 • Je implementeert duurzame principes in de projecten op basis van studiewerk.
 • Je verzekert de coördinatie en de uitvoering van de functionele en technische analyses waarop de implementatie van de projecten gebaseerd is.
 • Je evalueert de oplossingen die door de teamleden weerhouden worden en doet aanbevelingen.
 • Je verleent (technisch) advies in je expertisedomein.
 • Je bent het aanspreekpunt voor de projectpartners en stakeholders.
 • Je formuleert adviezen in het kader van de aanvraag omgevingsvergunningen i.s.m. de ruimtelijke planners

Als dossierbeheerder de clustermanager en de directie ondersteunen in functie van het beheer van complexe dossiers teneinde de opdrachten van de dienst te verwezenlijken:

 • Je begeleidt de studies in het traject naar realisatie van nieuwe ontwikkelingen, of voert deze zelf uit (inrichtingsplan, beheersplan, MER, mobiliteit, archeologie, …).
 • Je zorgt voor het indienen van de verkavelingsaanvraag en omgevingsvergunning en uitvoeren van de daarmee samenhangende administratieve verplichtingen.
 • Je onderhoudt de contacten met betrokken overheidsdiensten (vb. VLAIO, Ruimte en Erfgoed, VMSW…) en met de betrokken partners.
 • Je gaat op zoek naar subsidiemogelijkheden, zorgt voor de aanvraag en het uitvoeren van de daarmee samenhangende administratieve verplichtingen.
 • Je voert de procedures tot aanstelling ontwerpers, studiebureaus, …
 • Je zorgt voor de opmaak van kleine bestekken en doet nazicht van de grote bestekken.
 • Je doet de supervisie van de werf, in samenwerking met het studiebureau of de architect en de projectmedewerker werven, en beheert de facturatie van het project op vlak van budget en timing.
 • Je stelt nota’s en verslagen op.

Aanbod

 • Een uitdagende job met afwisseling, mogelijkheden tot ontwikkeling en verantwoordelijkheid in samenwerking met verschillende lokale partners.
 • Je werkt in een centraal gelegen en vlot bereikbare stad.
 • Een correct loon vergelijkbaar met de barema’s niveau A van de lokale besturen. Nuttige anciënniteit wordt meegenomen.
 • Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering en tussenkomst woon-werkverkeer.
 • Een aantrekkelijk aantal vakantiedagen (26 vakantiedagen, 12 ADV dagen).
 • We vinden een positief evenwicht tussen werk en privéleven belangrijk. Daarom kan je werken in een glijdend uurrooster en bestaat de mogelijkheid om deels thuis te werken.
 • Alle geslaagde kandidaten worden gedurende 3 jaren opgenomen in de wervingsreserve voor de functie van projectmanager immo projecten.

Selectieprocedure

 • Stuur je CV en motivatiebrief per e-mail naar info@interwaas.be met vermelding van de functietitel.
 • Op basis van de ingediende kandidaturen gebeurt er een preselectie op basis van CV en motivatiebrief.
 • Maximum 20 kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een schriftelijke thuisproef.
 • Wie slaagt in de schriftelijke proef wordt uitgenodigd voor een gesprek met de jury.
 • Wie slaagt voor de mondelinge proef komt gedurende 3 jaar op de wervingsreserve voor deze functie te staan.
 • De eerste gerangschikte kandidaat wordt uitgenodigd voor een assessment.

Locatie

Sint-Niklaas

Publicatiedatum

09.01.2022

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close