/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Projectcoördinator reconversie militaire basis Koksijde

Organisatie

Provincie West-Vlaanderen dienst Ruimtelijke Planning

Functieinhoud

Je wordt tewerkgesteld binnen de dienst Ruimtelijke Planning die instaat voor:

1. de uitvoering en coördinatie van projecten ter realisatie van het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen

2. de opmaak en coördinatie van adviezen

3. het uitwerken van strategische projectgebieden (bv. de reconversie van de militaire basis van Koksijde)

Je vormt een team met 10 ruimtelijke planners, 3 GIS medewerkers en 1 participatiemedewerker.
Je rapporteert aan het diensthoofd.

In eerste instantie sta je in voor het sturen en uitvoeren van het strategische project rond de reconversie van de militaire basis van Koksijde (voor bijkomende informatie rond dit project zie procesnota bij PRUP)

o Je staat in voor de algemene en dagelijkse opvolging van het toegewezen project

o Je draagt vanuit jouw dagelijkse opvolging van het project op een constructieve manier bij tot de verdere uitwerking van het strategisch project (visie, plan, acties,..)

o Je zet de tijdslijn uit en bepaalt welomschreven mijlpalen

o Je onderhoudt, ontwikkelt en rolt relevante netwerken uit met publieke en private partners

o Je brengt de visies van de diverse betrokkenen en overheden in kaart en zoekt waar nodig naar een compromis met als doel een innoverend resultaat die een positieve impact heeft op de ruime omgeving

o Je staat in voor de frequente contacten tussen alle betrokken actoren en brengt de nodige stakeholders op de juiste momenten samen

o Op geregelde tijdstippen sta je in voor een coherente terugkoppeling naar de beleidsgroep van het strategisch project.

Functieprofiel

Op de uiterste inschrijvingsdatum beschikken over een masterdiploma

Aanbod

Loon:

Het jaarlijks salaris van een technisch medewerker (niveau A1-A3) gaat van 38.040,85 euro tot 59.194,00 euro (salarisschaal A1a, index inbegrepen).

Toelagen, vergoedingen en sociale voordelen:

Ondermeer vakantiegeld, haard- en standplaatstoelage, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, gratis openbaar vervoer woon-werkverkeer, fietsvergoeding, e.a.

Bijkomende voordelen:

Glijdende werktijdregeling, 35 werkdagen vakantie (verrekend op basis van de prestaties van het lopende jaar), ruim vormingsaanbod.

Selectieprocedure

U kan zich geldig inschrijven voor deze selectie tot en met 11 juni 2020 in de link die vermeld staat bij de vacature.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij mevrouw Susanne Wiesinger, sectiehoofd Werving & Selectie, dienst Personeel & HRM (tel.050/40 34 11, e-mail: susanne.wiesinger@west-vlaanderen.be).

Uitgebreide informatie over de algemene toelaatbaarheidsvereisten vindt u op http://www.westvlaanderen.be/vacatures/veelgesteldevragen/Paginas/default.aspx. U vindt daar tevens meer informatie over de extra legale voordelen.

Het assessment vindt plaats op 30 juni 2020 in Brugge.

Het mondeling gedeelte vindt plaats op XX juli 2020 in het Provinciehuis Boeverbos.

Assessment/psychotechnische proeven.............................................................. 24/40

Deze proef beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes.

Tot het mondeling gedeelte worden toegelaten de kandidaten die geslaagd zijn voor het assessment.

Mondeling gedeelte ............................................................................................ 24/40

Dit mondeling gedeelte heeft onder meer tot doel om, op basis van het ingediende curriculum vitae en de functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te toetsen, de vereiste kennis, en zijn/haar persoonlijkheid en voorkomen na te gaan.

totaal ................................................................................................................. 48/80

Locatie

Brugge

Publicatiedatum

15.05.2020

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close