/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Poule-examen: deskundige 'digitale ontwerper'

Poule-examen: deskundige 'digitale ontwerper' - verschillende diensten en standplaatsen

Organisatie

Provincie West-Vlaanderen

Functieinhoud

Deze combinatieprocedure en de hierbij aangelegde wervingsreserve zal gebruikt worden voor de invulling van de functie van digitale ontwerper voor verschillende diensten en standplaatsen:

1) Huidige vacature(s):

- Deskundige ‘digitale ontwerper’ dienst Mobiliteit en Infrastructuur – standplaats Provinciehuis Boeverbos;

- 2 deskundigen ‘digitale ontwerpers’ dienst Waterlopen – standplaats Provinciehuis Boeverbos en Provinciehuis Potyze

2) Aanleg wervingsreserve voor verschillende diensten

De provincie werkt aan de duurzame inrichting van de leefomgeving in West-Vlaanderen. Zij ondersteunt steden en gemeenten en helpt gebiedsgericht het Vlaams beleid te realiseren op het terrein. Zo is de provincie onder meer actief op het vlak van ruimtelijke planning, waterbeheersing/waterloopbeheer en duurzame mobiliteit. Ze beheert meer dan 2.000 ha natuur-en recreatiedomeinen en 3650km onbevaarbare waterlopen van de 2de categorie en bouwt fietspaden en fietssnelwegen. Daarmee staat de provincie in de frontlijn om onze omgeving aan te passen in functie van een betere klimaatbeheersing.

Wij zoeken gemotiveerde mensen die ons willen meehelpen om die uitdaging aan te gaan.

Basisdoelstelling

· Je maakt digitale ontwerpen van infrastructuurwerken van wegenis of waterprojecten en aanverwante infrastructuur aan de hand van een geautomatiseerd tekenprogramma (Autocad): ontwerptekeningen, technische plannen, liggingsplannen en bestekken.

· Je staat in voor toezicht en controle op de uitvoering van de werken

· Je doet plaatsonderzoeken in functie van klachten en opmetingen en voor het voorbereiden van adviezen

· Je organiseert en coördineert specifieke werken : plannen, uitvoeren, opvolgen en evalueren

Functieprofiel

A. Voor de externe aanwerving:

1. Op uiterste inschrijvingsdatum beschikken over:

- beschikken over een bachelordiploma;

- houder zijn van een rijbewijs B.

Aanbod

De jaarlijkse bezoldiging van een deskundige (B1-B3) gaat van 30.119,30 euro tot 40.652,35 euro (salarisschaal B1, index inbegrepen). Daarnaast zijn er nog een aantal reglementaire toelagen en vergoedingen, ondermeer vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer woon-werkverkeer.

Selectieprocedure

U kan zich geldig inschrijven voor deze selectie tot en met zondag 13 december 2020 via de link die vermeld staat bij de vacature.

De kandidaten die deelnemen via de procedure van aanwerving, bevordering of interne personeelsmobiliteit worden onderworpen aan dezelfde proeven die gelijktijdig worden afgenomen.

Voor de interne personeelsmobiliteit:

Kandidaten die reeds eerder slaagden voor gelijkwaardige selectieproeven voor een functie van dezelfde of gelijkwaardige graad kunnen een vrijstelling vragen voor het schriftelijke gedeelte en/of psychotechnische proeven. De aanstellende overheid beslist over de volledige of gedeeltelijke vrijstelling. De betreffende kandidaten worden direct opgenomen in de poule en kunnen worden uitgenodigd voor deel 2 van een procedure.

Vereiste minima

DEEL 1: Schriftelijk gedeelte/Thuisopdracht............................................................ 24/40

Vragen en/of casestudy met het oog op het toetsen van de vereisten opgesomd onder Profiel van de functiebeschrijving.

De kandidaten die het vereiste minimum bereiken op het eerste gedeelte worden opgenomen in een lijst van geslaagden, zonder rangschikking (poule). Zij worden gedurende de geldigheidsperiode van de poule (één jaar, tweemaal verlengbaar met een jaar, te rekenen vanaf de datum van het proces-verbaal) uitgenodigd voor deelname aan het tweede gedeelte van de selectieprocedure (georganiseerd conform art. 18 2° RPR) voor alle soortgelijke functies op hetzelfde niveau.

Deel 2 wordt opgestart wanneer een dienst van het Provinciebestuur een concrete functie als deskundige ‘digitaal ontwerper’ vacant heeft en zich wil beroepen op de poule. Kandidaten die in de poule opgenomen zijn, worden over een vacante functie geïnformeerd. Wie inschrijft en aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet, wordt uitgenodigd voor deel twee.

Het mondeling gedeelte kan voorafgegaan worden door psychotechnische proeven.

DEEL 2: Mondeling gedeelte................................................................................... 24/40

Dit mondeling gedeelte heeft onder meer tot doel om, op basis van het ingediende curriculum vitae en de functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te toetsen, de vereiste kennis, en zijn/haar persoonlijkheid en voorkomen na te gaan.

De kandidaten die het vereiste minimum bereiken op het tweede gedeelte worden opgenomen in een wervingsreserve met een bindende rangschikking op basis van het resultaat van het tweede gedeelte. Bij gelijkheid van punten krijgt de oudste voorrang. De uitslag van de vergelijkende procedure blijft geldig gedurende een periode van één jaar (tweemaal verlengbaar met een jaar) te rekenen vanaf de datum van het proces-verbaal.

Locatie

Verschillende standplaatsen

Publicatiedatum

18.11.2020

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close