/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Polyvalent maatschappelijk werker (m/v/x)

Het OCMW van Jette wil er mee voor zorgen dat elke Jettenaar een menswaardig leven kan leiden.

Organisatie

Daartoe biedt het OCMW sociale hulp en ondersteuning aan. Het OCMW werkt hierbij laagdrempelig, heeft oog voor de specificiteit van elke situatie en streeft naar een maximale autonomie voor elke ondersteunde Jettenaar. De wettelijke kaders zijn hierbij de leidraad, net als andere objectieve criteria.

Om deze dienstverlening te kunnen realiseren, investeert het OCMW van Jette in het welzijn en de vaardigheden van zijn medewerkers en streeft het naar een optimale werkomgeving.

Functieinhoud

Om aan haar missie te voldoen is het OCMW van Jette op zoek naar voltijdse polyvalente maatschappelijk werkers met verschillende profielen om functies in verschillende diensten in te vullen, binnen het departement Sociale zaken.

 • Dienst Hulp aan huis en mobiliteit: aan de hand van huisbezoeken, detecteert hij/zij de noden van de personen met een beperkte autonomie in het dagelijks leven en bij mobiliteit, realiseert een hulpplan en waakt over de uitvoering hiervan in samenwerking met een ploeg familiale werksters en poetshulpen. Hij/zij verzekert een continue ondersteuning van deze situaties.
 • Dienst Huisvesting: deze dienst houdt zich bezig met alle aanvragen in verband met huisvesting (huurwaarborg, huurachterstal, installatiepremie, onbewoonbaarheid).
 • Dienst Wijkwerking: de dienst wijkwerking is een eerstelijnsdienst en behandelt aanvragen gaande van het leefloon tot de sociale hulpen zowel financieel als medisch. De maatschappelijk werkers voeren een sociaal onderzoek uit en stellen de meest gepaste ondersteuning voor dat aan de menselijke waardigheid beantwoordt.
 • Afdeling “Gezondheidszorgen”: de maatschappelijk werkers van deze cel verrichten het sociaal onderzoek om na te gaan of betrokkenen in aanmerking komen voor de toekenning van een medische kaart, dit is een vorm van financiële ondersteuning die het OCMW geeft aan mensen die door gebrek aan eigen financiële middelen zelf niet de nodige medische zorgen kunnen betalen.
 • Dienst Sociale Ontwikkeling: Activeringswerk voor kwetsbare groepen door middel van nabije kwaliteitsbegeleiding; voorlichting, begeleiding en sensibilisering van de Jetse bevolking; groepswerk in het kader van projecten, met name op het gebied van vragen ter ondersteuning van het ouderschap, daadkracht, enz. ; verwerking van individuele verzoeken van het publiek in het kader van de cultuur en het jonge kind. Vermoedelijke datum van indiensttreding: 16.08.2022.

De kandidaturen dienen tegen ontvangstbevestiging binnengebracht te worden bij de dienst HRM ten laatste tegen 24.07.2022.

Opdracht

De maatschappelijke begeleiding van de gebruikers verzekeren bij het zoeken naar oplossingen voor hun moeilijkheden (van sociale, medische, psychosociale, financiële, administratieve, e.a. aard), opdat ze een leven kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Taken

 • Onthalen, informeren en oriënteren.
 • Het verzoek inschatten en een sociaal onderzoek voeren.
 • Oplossingen formuleren en deze opvolgen.
 • Administratieve opvolging van de dossiers.
 • Goede samenwerking/bemiddeling tussen alle betrokken partijen.
 • Eerbiediging van de reglementen en de deontologie.

Functieprofiel

 • Houder zijn van het diploma van maatschappelijk werker.
 • Bij voorkeur in het bezit zijn van het Selor taalbrevet vereist voor de functie (artikels 8 en 12 SELOR);
 • Werkervaring bij een OCMW is een pluspunt.

Aanbod

Contract

Verschillende type van contract zijn aan te bieden.

Weddeschaal op jaarbasis (niveau BH1-3) + mogelijkheid van overname van het aantal relevante dienstjaren + maaltijdcheques + MIVB-abonnement en terugbetaling van het openbaar vervoer buiten het Brusselse gewest + eindejaarspremie + opleidingen + aantrekkelijk regime voor verlof en vrijstellingen.

Selectieprocedure

Solliciteren

Kandidaturen + kopie van het diploma op te sturen naar:

De kandidaturen (CV en motivatiebrief) met vermelding van de referentie 2022/018 moeten ons ten laatste toekomen op 24.07.2022 (de poststempel geldt als bewijs). Opgelet : enkel de kandidaturen die aan de criteria van het vereiste diploma voldoen zullen behandeld worden.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Door te solliciteren bij het OCMW van Jette stemt u ermee in dat uw persoonlijke gegevens verwerkt worden. Het OCMW verwerkt deze gegevens enkel in het kader van een aanwervingsprocedure en deelt deze met derden uitsluitend voor de administratieve opvolging bij aanwerving. Uw gegevens worden nooit gebruikt voor commerciële doelstellingen en worden gewist wanneer het duidelijk is dat uw kandidatuur niet werd weerhouden.

Conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 kan u uw persoonsgegevens opvragen, inkijken, laten corrigeren en zo nodig laten wissen.

Indien u wenst gebruik te maken van uw rechten, kan u hiervoor mailen naar dpo.cpas@jette.irisnet.be Indien u niet akkoord gaat met de wijze waarop het OCMW van Jette uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit via Startpagina burger | Gegevensbeschermingsautoriteit

Gelijke kansen en diversiteit

Het OCMW van Jette bevordert gelijke kansen. Menselijke kwaliteiten zijn bepalend, ongeacht de leeftijd, de afkomst, de handicap, het geslacht, of de seksuele geaardheid van de persoon.

Het OCMW van Jette voert in het bijzonder een aanwervingsbeleid voor mensen met een handicap. Als u een handicap hebt, raden wij u aan om dit in uw kandidatuur te vermelden.

Locatie

Jette

Publicatiedatum

28.06.2022

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close