/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Ploegbaas (m/v) - Groendienst

Ploegbaas (m/v) - Groendienst

Toelichting

Ploegbaas (m/v) - Groendienst

Organisatie

Provincie West-Vlaanderen - Groendienst

Functieinhoud

De Groendienst staat in voor het beheer van ruim 2.000 hectare aan openbaar groen in diverse vormen (provinciedomeinen, groene en blauwe assen, bufferbekkens, parken, …).

Je wordt tewerkgesteld binnen één van de brigades van de sectie Domeinbeheer van de Groendienst en geeft operationele leiding aan groenarbeiders. Je rapporteert aan de domeinchef van de brigade.

Basisdoelstelling

o Je werkt mee aan het beheer en onderhoud van de provinciedomeinen en groene assen die aan de brigade toegewezen zijn

o Je staat in voor de operationele leiding van de brigade en de coaching van de groenarbeiders

o Je ondersteunt collega’s bij het uitvoeren van (moeilijke) taken

o Je vervangt de domeinchef bij diens afwezigheid en werkt nauw samen met hem om ervoor te zorgen dat de brigade goed werkt en alle taken optimaal en met oog voor efficiëntie kan uitvoeren

o Je maakt de werkplanning op voor de brigade i.s.m. de domeinchef

o Je bent een expert op vlak van natuur- en bosbeheer in de context van de provinciedomeinen.

Functieprofiel

Voor de externe aanwerving:

1. Op uiterste inschrijvingsdatum beschikken over 1 jaar relevante en aantoonbare ervaring;

Deze vereiste vervalt voor kandidaten die beschikken over een secundair diploma (natuur- en groentechnische wetenschappen, dier- en landbouwtechnische wetenschappen, landbouw, agro-en groenbeheer).

2. Op uiterste inschrijvingsdatum beschikken over een rijbewijs B.

Aanbod

Het jaarlijkse salaris van een ploegbaas (niveau D4-D5) gaat van 29.422,90 euro tot 38.214,95 euro (salarisschaal D4, index inbegrepen).

Daarnaast zijn er nog een aantal reglementaire toelagen en vergoedingen, ondermeer vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Selectieprocedure

U kan zich geldig inschrijven voor deze selectie tot en met maandag 21 december 2020 in de link die vermeld staat bij de vacature.

De kandidaten die deelnemen via de procedure van aanwerving en bevordering worden onderworpen aan dezelfde proeven die gelijktijdig worden afgenomen.

vereiste minima

1. Schriftelijk gedeelte ...................................................................... 24/40

Vragen en/of casestudy met het oog op het toetsen van de vereisten opgesomd onder Profiel van de functiebeschrijving.

Tot het mondeling gedeelte worden toegelaten de kandidaten die geslaagd zijn voor het schriftelijke gedeelte.

2. Psychotechnische proeven

Deze proef beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes. De resultaten gelden als informatie bij het mondeling gedeelte.

3. Mondeling gedeelte ........................................................................ 24/40

Dit mondeling gedeelte heeft onder meer tot doel om, op basis van het ingediende curriculum vitae en de functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te toetsen, de vereiste kennis, en zijn/haar persoonlijkheid en voorkomen na te gaan.

TOTAAL................................................................................................. 48/80

Rangschikking en indienstroeping

De kandidaten die de vereiste minima bereiken worden gerangschikt op één werfreserve voor de vergelijkende selectieprocedure. Is het totaal aantal punten gelijk, dan krijgen de kandidaten die het hoogste aantal punten bekomen hebben voor het laatste gedeelte voorrang. Subsidiair krijgt de oudste voorrang.

De geslaagden die aan de gestelde eisen voldoen zullen naar volgorde van bovenvermelde rangschikking tot de inwerktijd/proeftijd worden toegelaten.

Deze reserve kan ook gebruikt worden voor een tijdelijke functie of gelijkaardige invullingen.

Voor de externe aanwerving en de bevordering:

Bij een externe aanwerving en een bevordering bedraagt de duur van de inwerktijd/proeftijd zes maanden.

De uitslag van de vergelijkende procedure blijft geldig gedurende een periode van één jaar te rekenen vanaf de datum van afsluiting van de selectieverrichtingen door het opstellen van het proces-verbaal. De reserve kan maximaal tweemaal met één jaar worden verlengd.

Locatie

Brugge

Publicatiedatum

27.11.2020
https://vacatures.pwv.prd.dileoz.online/

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close