/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Ploegbaas Groendienst

Je wordt tewerkgesteld binnen één van de brigades van de sectie Domeinbeheer van de Groendienst en geeft operationele leiding aan groenarbeiders. Je rapporteert aan de domeinchef van de brigade.

Toelichting

De Provincie West-Vlaanderen is op zoek naar een voltijdse ploegbaas voor de Groendienst (standplaats: provinciedomein De Gavers)

Organisatie

De Groendienst staat in voor het beheer van ruim 2.000 hectare aan openbaar groen in diverse vormen (provinciedomeinen, groene en blauwe assen, bufferbekkens, parken, …).

Functieinhoud

 • Je werkt mee aan het beheer en onderhoud van de provinciedomeinen en groene assen die aan de brigade toegewezen zijn
 • Je staat in voor de operationele leiding van de brigade en de coaching van de groenarbeiders
 • Je ondersteunt collega’s bij het uitvoeren van (moeilijke) taken
 • Je vervangt de domeinchef bij diens afwezigheid en werkt nauw samen met hem om ervoor te zorgen dat de brigade goed werkt en alle taken optimaal en met oog voor efficiëntie kan uitvoeren
 • Je maakt de werkplanning op voor de brigade i.s.m. de domeinchef
 • Je bent een expert op vlak van natuur- en bosbeheer in de context van de provinciedomeinen.

Functieprofiel

Voor de externe aanwerving:

 1. Op uiterste inschrijvingsdatum beschikken over 1 jaar relevante en aantoonbare ervaring;
  Deze vereiste vervalt voor kandidaten die beschikken over een secundair diploma (natuur- en groentechnische wetenschappen, dier- en landbouwtechnische wetenschappen, landbouw, agro-en groenbeheer).
 2. Op uiterste inschrijvingsdatum beschikken over een rijbewijs B.

Voor de bevordering:

 1. Vast aangesteld statutair personeelslid zijn of contractueel personeelslid zijn en aan de volgende criteria beantwoorden:
 2. aangesteld zijn na 31 december 2008 na een aanwerving- en selectieprocedure als vermeld in Titel 3 – hoofdstuk II, afdeling II en III en de inwerktijd beëindigd hebben
 3. aangesteld zijn voor 31 december 2008 na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen;
 4. Een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie;
 5. Op de uiterste inschrijvingsdatum 4 jaar cumulatieve graadanciënniteit als geschoold arbeider, redder, werkopzichter, museumwachter of assistent;
 6. Op uiterste inschrijvingsdatum beschikken over een rijbewijs B.

Aanbod

Het jaarlijkse salaris van een ploegbaas (niveau D4-D5) gaat van 30.011,02 euro tot 38.978,81 euro (salarisschaal D4, index inbegrepen).

Daarnaast zijn er nog een aantal reglementaire toelagen en vergoedingen, ondermeer vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Selectieprocedure

De kandidaten die deelnemen via de procedure van aanwerving en bevordering worden onderworpen aan dezelfde proeven die gelijktijdig worden afgenomen.

vereiste minima

1. Schriftelijk gedeelte ...................................................................... 24/40

Vragen en/of casestudy met het oog op het toetsen van de vereisten opgesomd onder Profiel van de functiebeschrijving.

Tot het mondeling gedeelte worden toegelaten de kandidaten die geslaagd zijn voor het schriftelijke gedeelte.

2. Psychotechnische proeven

Deze proef beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes. De resultaten gelden als informatie bij het mondeling gedeelte.

3. Mondeling gedeelte ........................................................................ 24/40

Dit mondeling gedeelte heeft onder meer tot doel om, op basis van het ingediende curriculum vitae en de functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te toetsen, de vereiste kennis, en zijn/haar persoonlijkheid en voorkomen na te gaan.

U kan zich enkel geldig inschrijven voor deze selectie tot en met zondag 30 januari 2022 via de link die vermeld staat bij de vacature.

Bijkomende inlichtingen kunt u bekomen bij mevrouw Susanne Wiesinger, sectiehoofd werving en selectie (tel. 050 40 34 11, e-mail: vacatures@west-vlaanderen.be).

Uitgebreide informatie over de algemene toelaatbaarheidsvereisten vindt u op http://www.westvlaanderen.be/vacatures/veelgesteldevragen/Paginas/default.aspx. U vindt daar tevens meer informatie over de extra legale voordelen.

Locatie

Harelbeke

Publicatiedatum

06.01.2022

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close