/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Onthaalmedewerker Acasus

De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende aanwervingsprocedure, in het Nederlands, voor de aanstelling van een halftijdse onthaalmedewerker Acasus (m/v) ten behoeve van de dienst Milieu, Natuur en Water

Organisatie

Provincie West-Vlaanderen

Functieinhoud

Plaats in de organisatie

Je wordt tewerkgesteld in het bezoekerscentrum Acasus te Veurne, dat zowel een demonetwerk-, en infopunt wil zijn als een opleidingscentrum rond duurzaam bouwen. Daarnaast fungeert het als starterscentrum voor beginnende (bouw-) ondernemingen in het kader van het project ‘Actie voor Starters’ van POM West-Vlaanderen. Acasus heeft de ambitie HET aanspreekpunt voor Duurzaam Wonen, Bouwen en Renoveren in de provincie West-Vlaanderen te worden. ‘Onafhankelijk, deskundig en professioneel’ zijn hierbij sleutelbegrippen. Onze rol is in de eerste plaats, naast sensibiliseren, informeren en adviseren, het inspireren van alle betrokken partijen in een bouwproces: van de private of publieke bouwheer, over architect en fabrikant, tot aannemer en installateur. Acasus is onderdeel van de Sectie Gemeentelijke Ondersteuning en Duurzaamheid die behoort tot de dienst Minawa. Je rapporteert aan de Centrumleider Acasus. Het team bestaat verder uit een deskundige en de kennispartner Basbouwen.

Basisdoelstelling

o Je staat in voor een publieksvriendelijk onthaal

o Je bent het eerste aanspreekpunt voor informatie rond Acasus

o Je bent verantwoordelijk voor administratieve en praktische werking van Acasus

o Je volgt reservaties op en beheert inschrijvingen voor bouwadvies en evenementen

o Je biedt ondersteuning bij andere administratieve taken

o Je beantwoordt, je informeert en/of je verbindt de telefonische oproepen door

o Je denkt mee als het gaat over het zoeken van klantgerichte oplossingen binnen de geldende regels en procedures

Functieprofiel

- Op de uiterste inschrijvingsdatum in het bezit zijn van een specifiek diploma secundair onderwijs (ASO, handel, onthaal en public relations, kantoor);

OF

- Op uiterste inschrijvingsdatum in het bezit zijn van een generiek diploma secundair onderwijs aangevuld met 1 jaar relevante werkervaring

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

Aanbod

De jaarlijkse bezoldiging van een voltijdse onthaalmedewerker (niveau C1-C3) gaat van 23.590,55 euro tot 38.214,95 euro (salarisschaal C1, index inbegrepen).

Daarnaast zijn er nog een aantal reglementaire toelagen en vergoedingen, ondermeer vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer woonwerkverkeer.

Selectieprocedure

U kan zich geldig inschrijven voor deze selectie tot en met zondag 31 januari 2021 via de link die vermeld staat bij de vacature.

vereiste minima

1. Schriftelijk gedeelte ............................................................................................ 24/40

Vragen en/of casestudy met het oog op het toetsen van de vereisten opgesomd onder Profiel van de functiebeschrijving. Tot het mondeling gedeelte worden toegelaten de kandidaten die geslaagd zijn voor het schriftelijk gedeelte.

2. Mondeling gedeelte ............................................................................................ 24/40

Dit mondeling gedeelte heeft onder meer tot doel om, op basis van het ingediende curriculum vitae en de functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te toetsen, de vereiste kennis, en zijn/haar persoonlijkheid en voorkomen na te gaan. Het mondeling gedeelte kan voorafgegaan worden door psychotechnische proeven of een schriftelijke voorbereiding.

TOTAAL.................................................................................................................... 48/80

Locatie

Veurne

Publicatiedatum

11.01.2021

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close