google.com, pub-3715436742152423, DIRECT, f08c47fec0942fa0
/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Omgevingsambtenaar / diensthoofd ruimtelijke ordening en miIieu (m/v/x)

Toelichting

1 voltijdse functie o niveau A1a-A3a o statutair verband

Functieinhoud

 • Als omgevingsambtenaar de ruimtelijke kwaliteit binnen de gemeente stimuleren via een vergunningenbeleid, ruimtelijke ordening en handhavingsbeleid;
 • Coórdinatie van de diensten ruimtelijke ordening en milieu;
 • Uitvoeren van het handhavingsbeleid inzake ruimtelijke ordening;
 • Formuleren en concipiëren van de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente op lange termijn;
 • Vervullen van stedenbouwkundige specifieke taken zoals opgelegd door het omgevingsvergunningsdecreet;
 • Huisvestingsambtenaar; Mobiliteitsambtenaar;
 • Je voert taken uit die specifiek zijn voor de functie van diensthoofd, je organiseert en coördineert de werken van je dienst, je communiceert, overlegt en rapporteert;
 • Je behandelt en beoordeelt stedenbouwkundige dossiers; je werkt ruimtelijke uitvoeringsplannen mee uit, coördineert ze en volgt ze op;
 • Je communiceert met interne en externe betrokkenen; je ondersteunt de implementatie van GlS.

Functieprofiel

 • Ervaring binnen dit werkterrein is een troef;
 • Betrouwbaarheid: regels respecteren en regels bewaken;
 • Verdraagzaamheid : verschillen aanvaarden en actief mee omgaan;
 • Je bent klantgericht, administratief sterk en uiterst zelfstandig;
 • Je werkt planmatig, doelgericht, je bent organisatorisch sterk en je vertoont een flexibel gedrag;
 • Je bent stressbestendig (omgaan met deadlines) en flexibel;
 • Je hebt een goed zicht op de nodige middelen en kan op dit vlak gepast actie nemen;
 • Je kan probleemoplossend werken met de nodige terugkoppeling naar de leidinggevenden.

VEREISTEN:

 • Diplomavereiste:

ofwel beschik je over een masterdiploma, een diploma van het universitair ondenrwijs of een diploma van het hoger ondenrwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs, bij voorkeur in een stedenbouwkundige richting;

ofwel ben je laatstejaarsstudent van minstens een masteropleiding of daarmee gelijkgesteld onderwijs, bij voorkeur in een stedenbouwkundige richting. ln dit geval leg je
een studiebewijs voor dat je laatstejaarsstudent bent en verklaar je dat je binnen een termijn van maximum 3 maanden zal deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van je diploma. Je moet aan de diplomavereiste voldoen ten laatste op de datum van je indiensttreding;

Aanbod

 • Een voltijdse statutaire functie met een salarispakket niveau (A1a-A3a).
 • Beroepsrelevante dienstjaren worden integraal in aanmerking genomen.
 • Heel wat extralegale voordelen zoals maaltijdcheques (€8/dag), ecocheques, hospitalisatieverzekering, laptop ter beschikking, fletsvergoeding en bikelease.
 • Respect voor jouw work-life balans: 30 dagen jaarlijkse vakantie, flexibele arbeidsregeling met de mogelijkheid tot thuiswerk.
 • Ruime opleidingsmogelijkheden.

Selectieprocedure

Selectietechnieken
 • Een schriftelijke proef die zal doorgaan op woensdag 23 oktober 2024.
 • Een mondelinge proef die eveneens zal doorgaan op woensdag23 oktober 2024
 • De kandidaten dienen minstens 50 % van de punten te behalen op de schriftelijke proef en 50 % op de mondelinge proef. ln totaliteit dient minimaal 60 % van de punten worden behaald om als geslaagd te worden beschouwd

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

Heb je nog vragen over deze vacature?

 • Over de functie-inhoud

Dienst stedenbouw: neem contact op met Frédéric Pipelers, frederic.pipelers@affligem.be

 • Over de procedure en de arbeidsvoorwaarden

Kurt Berlo, 053/64.00.38, collega bij de personeelsdienst, personeelsdienst@affligem.be -
www.affligem.be, Bellestraat 99 te 1790 Affligem, vacatures@affligem.be

Persoonlijk afgeven tegen ontvangstbewijs aan de onthaalbalie van het Lokaal Bestuur Affligem kan ook.

HOE SOLLICITEREN?

Stuur je kandidatuur, vergezeld van de nodige documenten, ten laatste op 27 september 2024 naar het Lokaal Bestuur Affligem ter attentie van de personeelsdienst.
Een volledige kandidatuur bevat je cv, motivatiebrief, een kopie van het gevraagde diploma en/of getuigschrift en een recent uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud). Kandidaturen die niet voldoen aan de voorwaarden worden niet aanvaard.

MEER INFO?

Dienst Personeelszaken, dhr. Kurt Berlo - 053 64 00 38 - personeelsdienst@affligem.be - www.affligem.be

Locatie

Affligem

Publicatiedatum

26.06.2024

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close