/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Omgevingsambtenaar/ deskundige ruimtelijke ordening & stedenbouw

Plannen, uitvoeren en opvolgen van de dagelijkse werking, om de continuïteit van de dienst grondgebiedzaken te bewaren.

Toelichting

Het lokaal bestuur van Boom is op zoek naar een omgevingsambtenaar/deskundige ruimtelijke en stedenbouw.

Organisatie

Het lokaal bestuur van Boom.

Functieinhoud

o In deze functie werk je als omgevingsambtenaar op deskundig niveau en neem je volgende taken op:
• behandelen van aanvragen tot omgevingsvergunningen, splitsingsattesten, stedenbouwkundige attesten, verkoopbaarheidsattesten

• Harde en zachte handhaving waaronder het opstellen van processen-verbaal van stedenbouwkundige misdrijven.

• voeren van voorontwerpbesprekingen inzake bovenstaande elementen met diverse actoren: potentiële aanvragers en/of hun aangestelde professionelen, interne en externe adviesinstanties en gewestelijk/provinciale omgevingsambtenaar én het college van burgemeester en schepenen;

• andere relevante taken in functie van de goede werking van de dienst, waaronder:
o verlenen van informatie van de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening;
o begeleiden opmaak en beheer van diverse inventarissen en bestanden (register onbebouwde percelen, enz.);

o begeleiden verstrekking van notariële inlichtingen (stedenbouwkundige inlichtingen,vastgoedinformatie);

o actief meedenken voor de uitwerking van gemeentelijke, stedenbouwkundige verordeningen;

o Optreden als (waarnemend secretaris) voor de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) en gemeenteraadscommissies;

o mee vormgeven en uitvoeren van diverse initiatieven van informatieverstrekking en sensibilisering inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening.

o Eigen vorming:

o doornemen en interpreteren eigen nieuwe reglementeringen;
o doornemen relevante literatuur;
overleg met hiërarchische meerderen over nieuwe wetteksten en procedures;
o bijhouden van wetteksten, decreten en reglementen; bijwonen van studiedagen en vormingssessies in overleg met het diensthoofd.

Functieprofiel

Je hebt een sterke verantwoordelijkheidszin en neemt graag initiatief.

Je beschikt over vaktechnische vaardigheden zoals het kunnen interpreteren van een architecturaal ontwerp, het kunnen beoordelen van stedenbouwkundige kwaliteiten, kunnen werken met planologische visies en concepten en het kunnen verzorgen van juridisch-administratieve aspecten van stedenbouwkundige dossiers;

Je bent sterk geïnteresseerd in het ruimtelijke ordenings- en omgevingsrecht en houdt ervan
om dossiers op dit vlak uit te pluizen en te onderzoeken.

Je werkt steeds nauwkeuring, resultaatsgericht en staat garant voor een vlotte en degelijke
afhandeling van je dossiers.

Je bent een kei in plannen en coachen van het eigen werk en werk van medewerkers kunnen
plannen en coachen

Je houdt ervan om polyvalent inzetbaar te zijn

Je bent contactvaardig sterk en vlot in schriftelijke en mondelinge communicatie

Je leert gemakkelijk nieuwe IT toepassingen aan.

Je beschikt over de volgende houding:
- Tegenover anderen
• een klantvriendelijke houding beschikken;
• klantgericht denken en handelen;
• Zowel positieve als negatieve opmerkingen kunnen aanvaarden;
• kunnen luisteren naar de argumentatie van medewerkers en collega’s;
• onafhankelijkheid;
• deontologisch correct zijn.

- Tegenover de materie
• orde, netheid en stiptheid opbrengen
• nauwkeurigheid in behandeling nastreven;
• discretie;
• bereidheid tot permanente bijscholing;
• Pragmatisch zijn.

Aanbod

Je krijgt van ons een voltijds (38 u/week) contract van bepaalde duur/zwangerschapsvervanging.
Verloning gebeurt via de vastgelegde baremma's en relevante ervaring word meegenomen.
Daarnaast krijg je ook maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalistatievergoeding, groepsverzekering en gratis abonnement openbaar vervoer.
Je werkt met glijtijduren.

Selectieprocedure

Na sollicitatie zal je uitgenodigd worden voor een selectiegesprek

Locatie

Boom

Publicatiedatum

22.11.2020

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close