/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Milieuambtenaar (B1-B3)

Nieuw

Toelichting (weddeschaal, duur opdracht, etc)

VOLTIJDS / DEELTIJDS

Organisatie

lokaal bestuur Oud-Heverlee

Functieinhoud

De dienst leefmilieu heeft tot doel het milieu- en duurzaamheidsbeleid van de gemeenten te plannen, uit te werken, uit te voeren en op te volgen.

Dit omvat onder meer het voeren van een correct vergunningenbeleid, het opzetten van eigen sensibiliseringsacties en het correct invullen van initiatieven die zijn afgesproken in de convenanten of die lopen in samenwerking met andere besturen.

Takenpakket:

 • Coördinatie, communicatie
 • Studiewerk
 • Opmaak, uitvoering en opvolging milieubeleidsplan
 • Milieudossierbehandeling en controlerende functie
 • Sensibiliseren en informeren
 • Verrichten van polyvalente taken

Functieprofiel

Profiel:

 • Diploma bachelor of gelijkgesteld
 • ervaring hebben met werken in een administratie, eventueel bij een lokaal bestuur
 • affiniteit met milieu
 • zich vlot en flexibel kunnen verplaatsen naar en binnen de gemeente Oud-Heverlee

Aanbod

Voor deze functie bieden wij:

 • bruto maandwedde voor een voltijdse prestatie (index 6/2020): minimum 2.509,94 euro en maximum 4.229,18 euro
 • vakantiegeld

 • eindejaarspremie

 • maaltijdcheques (8,00€/dag)

 • fietsvergoeding voor woon-werkverkeer (0,24€/km)

 • hospitalisatieverzekering na 6 maanden in dienst

Selectieprocedure

Examenprogramma beoogt de toetsing van de basisvaardigheden, de communicatiemogelijkheden en het profiel van de kandidaten op basis van het niveau van de betrekking en de functiebeschrijving.

Het examenprogramma bestaat uit een schriftelijke competentieproef en gevalstudie (50%van de punten), en een mondelinge proef (50% van de punten)

Deze proef kan eventueel plaats hebben in de maanden juli-augustus

Bijkomende inlichtingen zijn te bekomen bij de dienst personeel tel. 016/38 88 29, e‑mail: personeel@oud-heverlee.be of via www. oud-heverlee.be.

Voelt u zich aangesproken door de voormelde functie en voldoet u aan de vereiste voorwaarden, dan kunt u zich kandidaat stellen met duidelijke vermelding van de beoogde functie:

 • online www.oud-heverlee.be/vacatures
 • door een per post verzonden motivatiebrief, met afschrift vereiste diploma en CV, naar Gemeentebestuur Oud-Heverlee, Vacature, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee
 • door een persoonlijk overhandigde motivatiebrief, met afschrift vereiste diploma en CV, af te geven tegen ontvangstbewijs, op het secretariaat op de 1° verdieping van het gemeentehuis, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee
 • hetzij via e-mail (liefst met ontvangst- en leesbevestiging), met afschrift vereiste diploma en CV als bijlage, te zenden naar kandidatuur@oud-heverlee.be;

De functie wordt open verklaard voor aanwerving en samenstelling van een wervingsreserve van 3 jaren.

Uiterste datum voor kandidatuurstelling: DINSDAG 30 JUNI 2020.

Locatie

lokaal bestuur Oud-Heverlee

Publicatiedatum

04.06.2020

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close