/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Medewerker balie, bewaking en collectieonderhoud - ‘ANNO 1465 en Atlantikwall Raversyde’

Geschoold arbeider - medewerker balie, bewaking en collectieonderhoud - domein Raversyde

Toelichting

Geschoold arbeider - medewerker balie, bewaking en collectieonderhoud - ‘ANNO 1465 en Atlantikwall Raversyde’

Organisatie

Provincie West-Vlaanderen - dienst MiNaWa

Functieinhoud

Je wordt tewerkgesteld in het Provinciedomein Raversyde, op de Atlantikwall en in ANNO 1465. De Atlantikwall Raversyde is één van de topattracties aan de kust, waar zich nog uitzonderlijk goed bewaarde overblijfselen bevinden van de kustverdediging uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Daarnaast lag er in het provinciedomein in de Middeleeuwen ook een vissersdorp, dat volledig verdwenen is en nu één van de meest waardevolle archeologische sites is in ons land. Rond dit thema werd het archeologisch museum ANNO 1465 opgebouwd. Beide attracties bevinden zich in een waardevol natuurgebied van ongeveer 50ha. Op het domein werkt onze ploeg samen aan de promotie, ontsluiting, het onderhoud van de collectie, wetenschappelijk onderzoek en verdere ontwikkeling van het domein.

De Atlantikwall Raversyde en ANNO 1465 vallen binnen het organigram van het Provinciebestuur onder het Coördinatieteam Leefomgeving en de dienst Milieu, Natuur en Waterbeleid. Je rapporteert aan de centrumleider en de ploegbaas van Raversyde.

Doelstellingen:

o Je bemant beide balies en andere publieksgerichte posten, in ANNO 1465 en op de ATLANTIKWALL RAVERSYDE

· Je verkoopt tickets, controleert reservaties en beantwoordt vragen van de bezoekers (ter plaatse en via de telefoon)

· Je staat in voor de shopverkoop

· Je deelt zoektochten en wearables uit en ontsmet deze na gebruik

o Je werkt mee aan het onderhoud en bewaring van de collectiestukken uit WO1, WO2, de Koninklijke familie en het middeleeuws vissersdorp Walraversijde.

· Je herkent, rapporteert en bestrijdt calamiteiten (schimmel, insecten en ander ongedierte, vocht, lichtschade...)

· Je reinigt collectiestukken

· Je voert preventief onderhoud uit

o Je doet regelmatige preventieve controlerondes en registreert gegevens en ingrepen (monitoring) langsheen de geëxposeerde stukken en in de depots, met betrekking tot

· de relatieve vochtigheid en de temperatuur

· storingen in de toestellen voor beheer van de collectie (luchtontvochtigers, dataloggers, museumstofzuigers…)

o Je helpt mee bij verhuisbewegingen en transporten van collecties, inclusief verpakken

o Je ruimt depots en diorama’s op, poetst en herschikt

o Je beheert het groen op en rond erfgoedelementen en (grote) collectiestukken

o Je bewaakt de circuits van beide musea

o Je ondersteunt bij de organisatie en inrichting van workshops, beurzen, evenementen en tentoonstellingen

Functieprofiel

- Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie;

- De burgerlijke en politieke rechten genieten;

- Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk;

- Op uiterste inschrijvingsdatum beschikken over 1 jaar relevante ervaring;

- Houder zijn van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent of bereid zijn dit te willen behalen binnen het half jaar na aanstelling;

- Voldoen aan de voorwaarden voorzien in de wet op de private veiligheid;

- Affiniteit met de museale context, de beschermde aard van erfgoed en de gevoeligheid van collectiestukken en duinen strekt tot aanbeveling.

Inschrijven voor de selectie betekent dat de kandidaat zich automatisch akkoord verklaart voor het voeren van een veiligheidsonderzoek met het oog op het behalen van de identificatiekaart. Indien een kandidaat aanvaard wordt voor de functie en blijkt dat die niet slaagt in het uitgebreide veiligheidsonderzoek en bijgevolg de functie niet kan opnemen, dan zal automatisch een einde gemaakt worden aan de tewerkstelling.

Voor deze functie zijn er geen diplomavereisten.

Vaktechnische competenties:

o Goede kennis van Engels, Frans, Duits in een onthaal- en bewakingsfunctie

o Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden

o Kennis van de materie en de collectie (WOI, WOII, Koningshuis en Middeleeuwen)

o Kennis van Office-programma’s en PC-toepassingen

Extra informatie:

o Beschikken over het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent of bereid zijn om dit in het eerste jaar na aanwerving te behalen

o Bereid zijn tot weekendwerk tijdens het geopend seizoen (half maart – half november): één op de twee weekends

Aanbod

Het jaarlijks salaris van een geschoold arbeider (niveau D1-D3) gaat van 23.155,30 euro tot 31.860,30 euro (salarisschaal D1, index inbegrepen).

Daarnaast zijn er nog een aantal reglementaire toelagen en vergoedingen, ondermeer vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Selectieprocedure

U kan zich geldig inschrijven voor deze selectie tot en met maandag 07 december 2020 via de link die vermeld staat bij de vacature.

Selectieprogramma

Het mondeling gedeelte kan voorafgegaan worden door psychotechnische proeven.

1. Mondeling gedeelte...................................................................................... 24/40

Dit mondeling gedeelte heeft onder meer tot doel om, op basis van het ingediende curriculum vitae en de functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te toetsen, de vereiste kennis, en zijn/haar persoonlijkheid en voorkomen na te gaan.

Tot het praktisch gedeelte worden toegelaten de kandidaten die geslaagd zijn voor het mondeling gedeelte.

2. Praktische proef.......................................................................................... 24/40

Uitvoering van een opdracht m.b.t. de competenties nodig voor het vervullen van deze functie.

Tijdens en na de praktische proef kan aan de kandidaten gevraagd worden toelichting te geven.

Totaal......................................................................................................... 48/80

Locatie

domein Raversyde

Publicatiedatum

18.11.2020

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close