/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Medewerker administratie en onthaal - De Blankaart

o    Je bent één van de steunpilaren voor de dagdagelijkse werking van ons centrum, zowel op het  vlak van logistieke organisatie, communicatie als administratie

o    Je vervult een rol in de permanentie van het onthaal, waarvoor je ook samenwerkt met vrijwilligers

o    Je werkt mee aan de praktische organisatie van activiteiten en evenementen van het centrum.

o    Je werkt mee aan de communicatie en de promotie van het centrum.  Je levert op creatieve wijze input voor sociale en gedrukte media, alsook voor actualisatie van de website en bent ook medeverantwoordelijk voor het beheer van deze infokanalen.

o    Je bent verantwoordelijk voor de administratieve ondersteuning van het centrum, de reservaties van onze educatieve en streekverkenningsactiviteiten, het vastleggen van gidsen en het opvolgen van de administratie i.v.m. hun inzet, het uitlenen van educatieve materialen, …

o    Je beheert de verhuur van de infrastructuur, van reservatie tot onthaal tot facturatie.

o    Je bent het eerste aanspreekpunt in het kader van gebouwenbeheer. Je volgt het komen en gaan van aannemers en leveranciers op.

o    Je beheert de algemene mailbox en verzorgt het telefonisch onthaal van het centrum.

o    Je staat in voor administratieve taken, algemeen secretariaatswerk en ondersteunende taken binnen de sectie of dienst.

o    Je zorgt voor een kwalitatieve opmaak van de dossiers in het digitaal notuleringssysteem tav het diensthoofd, de decretale graden, de deputatie of de provincieraad.

o    Je volgt inhoudelijk en/of op financieel vlak de dossiers op en contacteert de nodige personen binnen en buiten de organisatie.  Je maakt bestelbonnen op, vraagt offertes voor de aankoop van materialen en voor de inzet van diensten o.m. op evenementen.

Organisatie

Je wordt tewerkgesteld als administratief medewerker in het bezoekerscentrum De Blankaart (Diksmuide-Woumen). Dit centrum maakt deel uit van een netwerk van 6 provinciale NME-centra, die meerdere functies vervullen: een onthaalpunt voor de omliggende natuur, een educatief aanbod naar (school)groepen, een activiteitenkalender voor losse bezoekers, dit telkens rond milieu, natuur en duurzaamheid, aangevuld met eventuele domeinspecifieke thema’s zoals erfgoed. Educatieve programmatie en evenementen worden uitgewerkt in associatie met de milieudiensten van de omliggende gemeenten, en met institutionele partners zoals Natuurpunt Ijzervallei, regionale landschappen, ANB, ...

De bedoeling is dat elk bezoekerscentrum daarnaast buiten zijn eigen werkingsgebied bekendheid geniet omwille van een of meerdere “unique selling propositions”. Voor De Blankaart betreft het specifiek het thema water, zoals waternatuur, waterzuiverheid, waterschaarste, … gelinkt aan de overstroombare IJzer- en Handzamevallei. Een vernieuwing van het bezoekerscentrum in deze richting wordt opgestart.

Je rapporteert aan de centrumleider van het bezoekerscentrum De Palingbeek, maar ook aan de Dienst Milieu, natuur en waterbeleid (MiNaWa) die de NME-centra overkoepelt. Je werkt nauw samen met alle leden van het team en met de strategische partners van het bezoekerscentrum. Je overlegt regelmatig met andere provinciale diensten.

Functieinhoud

Vaktechnische competenties:

o Kennis van de organisatiestructuur van de provinciale administratieve instellingen

o Kennis van onthaal en PR-technieken

o Kennis van aanbod en troeven van bezoekerscentrum De Blankaart en van de omliggende regio ‘ IJzer- en Handzamevallei’.

o Kennis van het Nederlands

o Kennis van Frans, Engels en Duits strekt tot aanbeveling

o Vlot kunnen werken met de software van de dienst in het bijzonder het centraal digitaal systeem waarmee gewerkt wordt voor kassa, reservering, groene winkel, uitleendienst, …

Functieprofiel

Op uiterste inschrijvingsdatum beschikken over een generiek diploma secundair onderwijs en 1 jaar relevante ervaring;

Aanbod

De jaarlijkse bezoldiging van een medewerker (niveau C1-C3) gaat van 23.590,55 euro tot 38.214,95 euro (salarisschaal C1, index inbegrepen). Daarnaast zijn er nog een aantal reglementaire toelagen en vergoedingen, ondermeer vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer woon-werkverkeer.

Selectieprocedure

Algemene Preselectie

Indien er op de uiterste inschrijvingsdatum meer dan 20 geldige kandidaatstellingen zijn zal er een preselectie plaatsvinden.
Deze preselectie bestaat uit een schriftelijke proef die de geschiktheid van de kandidaten test op de competenties nodig om de functie in te vullen.
Om toegelaten te worden tot het mondeling gedeelte dient de kandidaat 50% te behalen en zich te rangschikken bij de eerste 20 geslaagden voor de preselectie voor deze functie.
De resultaten van de preselectie tellen niet mee voor de eindrangschikking.

1. Schriftelijk gedeelte………………….............................................. 24/40

Vragen en/of casestudy met het oog op het toetsen van de vereisten opgesomd onder ‘Profiel’ van de functiebeschrijving.

Tot het mondeling gedeelte worden de kandidaten toegelaten die geslaagd zijn voor het schriftelijk gedeelte.

Het mondeling gedeelte kan voorafgegaan worden door psychotechnische proeven.

2. Mondeling gedeelte .................................................................. 24/40

Dit mondeling gedeelte heeft onder meer tot doel om, op basis van het ingediende curriculum vitae en de functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te toetsen, de vereiste kennis, en zijn/haar persoonlijkheid en voorkomen na te gaan.

TOTAAL............................................................................................ 48/80

Locatie

Diksmuide

Publicatiedatum

26.02.2021

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close