/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Manager HR en Wijk-Werken Waas

De coördinator HR staat in voor het ontwikkelen en implementeren van ondersteunende Human Resources processen en projecten in het kader van de organisatiestrategie en het verzorgen van de personeel- en loonadministratie om zo bij te dragen tot goede bedrijfsresultaten, verhoogde betrokkenheid en welzijn van alle medewerkers.

De coördinator van Wijk-Werken Waas staat in voor de operationele leiding van het team en de samenwerking met de stakeholders.

Toelichting

Als HR-manager kom je terecht in een snelgroeiende organisatie en ben je verantwoordelijk voor het uitbouwen van een modern en innovatief HR-beleid. Als personeelsverantwoordelijke ben je luisterbereid en wek je vertrouwen. Je bent de brugfiguur tussen collega’s en directie. Met een creatief wervings- en selectiebeleid zorg je voor een kwalitatief sterke personeelsbezetting. Je laat nieuwe medewerkers zich meteen thuis voelen binnen Interwaas. Je houdt er van om in een team te werken en durft verantwoordelijkheid te nemen. Personeelsadministratie schrikt je niet af.

Bovendien ben je ook verantwoordelijk voor de coördinatie van het team Wijk-werken Waas. Je zet medewerkers en middelen efficiënt in om de doelstellingen van Wijk-Werken Waas te realiseren. Je vindt het een uitdaging om mensen te motiveren en te laten samenwerken. Je coacht een team en slaagt erin het beste uit je medewerkers te halen zodat ze autonoom aan de slag kunnen.

Organisatie

Interwaas is het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling van het Waasland. Het helpt de tien Wase steden en gemeenten een daadkrachtig(er) beleid te voeren op vlak van bestuur, ruimte, wonen, mobiliteit, samenleven, economie, leefmilieu, energie en cultuur. Interwaas behartigt ook de gemeenschappelijke belangen van de regio.

Functieinhoud

Als projectleider een project van de begin- tot de eindfase plannen en beheren teneinde het project te realiseren binnen de vooropgestelde termijn en het beschikbare budget:

 • Je bent verantwoordelijk voor de procesregie van de ruimtelijke ontwikkelingsprojecten vanaf de studiefase tot de fase van nazorg.
 • Je staat in voor het ontwerp, de opvolging van de procedure, je maakt de tijdsplanning en bewaakt de kwaliteit van de output en de financiële balans.
 • Je onderhandelt met (potentiële) partners in het project (aankoop, uitwerken van een samenwerkingsovereenkomst, publiek – private samenwerking, …) zowel ifv ontwikkeling als in de uitgiftefase.
 • Je leidt de gesprekken over de concrete invulling van het project met ontwerper, gemeente en partners ter voorbereiding van de verkavelingsaanvraag en omgevingsvergunningen.
 • Je plant de uitwerking en de realisatie.
 • Je zorgt voor een duidelijke afspraken met de opdrachtgever en neemt beslissingen binnen de grenzen van het toegekende mandaat bij de uitvoering van het project.
 • Je zorgt voor accurate communicatie met de betrokken actoren.
 • Je anticipeert op risico's en veranderingen in het project en identificeert ze om tijdig aanpassingen in de planning aan te brengen.

Als adviseur oplossingen ontwikkelen binnen een specifiek kennisdomein teneinde operationele of beleidsmatige beslissingen te ondersteunen met een gefundeerd advies, rekening houdend met de beschikbare middelen:

 • Je onderzoekt projectvoorstellen en maakt haalbaarheidsstudies. In het bijzonder richt je je daarbij op onderzoek naar de inrichting van publieke ruimte.
 • Je detecteert opportuniteiten en dient projectvoorstellen in.
 • Je implementeert duurzame principes in de projecten op basis van studiewerk.
 • Je verzekert de coördinatie en de uitvoering van de functionele en technische analyses waarop de implementatie van de projecten gebaseerd is.
 • Je evalueert de oplossingen die door de teamleden weerhouden worden en doet aanbevelingen.
 • Je verleent (technisch) advies in je expertisedomein.
 • Je bent het aanspreekpunt voor de projectpartners en stakeholders.
 • Je formuleert adviezen in het kader van de aanvraag omgevingsvergunningen i.s.m. de ruimtelijke planners.

Als dossierbeheerder de clustermanager en de directie ondersteunen in functie van het beheer van complexe dossiers teneinde de opdrachten van de dienst te verwezenlijken:

 • Je begeleidt de studies in het traject naar realisatie van nieuwe ontwikkelingen, of voert deze zelf uit (inrichtingsplan, beheersplan, MER, mobiliteit, archeologie, …).
 • Je zorgt voor het indienen van de verkavelingsaanvraag en omgevingsvergunning en uitvoeren van de daarmee samenhangende administratieve verplichtingen.
 • Je onderhoudt de contacten met betrokken overheidsdiensten (vb. VLAIO, Ruimte en Erfgoed, VMSW…) en met de betrokken partners.
 • Je gaat op zoek naar subsidiemogelijkheden, zorgt voor de aanvraag en het uitvoeren van de daarmee samenhangende administratieve verplichtingen.
 • Je voert de procedures tot aanstelling ontwerpers, studiebureaus, …
 • Je zorgt voor de opmaak van kleine bestekken en doet nazicht van de grote bestekken.
 • Je doet de supervisie van de werf, in samenwerking met het studiebureau of de architect en de projectmedewerker werven, en beheert de facturatie van het project op vlak van budget en timing.
 • Je stelt nota’s en verslagen op.

Functieprofiel

 • Je beschikt over een masterdiploma bij voorkeur in een technische richting.
 • Je hebt kennis van de wetgeving ruimtelijke ordening op Vlaams, provinciaal en gemeentelijke niveau.
 • Je hebt basisinzicht in regelgeving m.b.t. overheidsopdrachten, openbaarheid, intergemeentelijke samenwerking, ruimtelijk ordening, immobiliën, mobiliteit, duurzaamheid, bouw en opvolgen van werven.
 • Je beheerst volgende competenties: • Dynamisch doen • Samenwerken • Vertrouwen wekken • Deskundig zijn • Presenteren en overtuigen • Innoverend en creatief zijn • Analyseren en synthetiseren • Plannen en organiseren • Stressbestendig en veerkrachtig zijn • Netwerken

Aanbod

Een uitdagende job met afwisseling, mogelijkheden tot ontwikkeling en verantwoordelijkheid in samenwerking met verschillende lokale partners.

 • Je werkt in een centraal gelegen en vlot bereikbare stad.
 • Een correct loon vergelijkbaar met de barema’s niveau A van de lokale besturen. Nuttige anciënniteit wordt meegenomen.
 • Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering en tussenkomst woon-werkverkeer.
 • Een aantrekkelijk aantal vakantiedagen (26 vakantiedagen, 12 ADV dagen).
 • We vinden een positief evenwicht tussen werk en privéleven belangrijk. Daarom kan je werken in een glijdend uurrooster en bestaat de mogelijkheid om deels thuis te werken.
 • Alle geslaagde kandidaten worden gedurende 3 jaren opgenomen in de wervingsreserve voor de functie van projectmanager immo projecten.

Selectieprocedure

 • Stuur je CV en motivatiebrief per e-mail naar info@interwaas.be met vermelding van de functietitel.
 • Solliciteren kan tot en met 16/12/2021.
 • Op basis van de ingediende kandidaturen gebeurt er een preselectie op basis van CV en motivatiebrief.
 • Wie wordt geselecteerd voor deelname aan de selectieprocedure, wordt uitgenodigd voor een gesprek met de jury op maandag 20 december. Ter voorbereiding van dit gesprek zal op vrijdag 17 december een thuisopdracht worden verstuurd naar de kandidaten (voorbereiding van een presentatie van 15min op basis van een concrete case).
 • Wie slaagt voor de mondelinge proef komt gedurende 3 jaar op de wervingsreserve voor deze functie te staan.
 • De eerste gerangschikte kandidaat wordt uitgenodigd voor een assessment.

Locatie

Sint-Niklaas

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close