/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Maatschappelijk werker niveau B

Je verzekert het recht op maatschappelijke dienstverlening om mensen in staat te stellen, een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Je staat onder leiding van de algemeen directeur en de adjunct. Je werkt nauw samen met de collega’s van dienst en rapporteert aan de voorzitter BCSD, het vast bureau en het bijzonder comité van de sociale dienst.

Toelichting

Vind je het belangrijk dat jouw inspanningen bijdragen tot het algemeen welzijn van de burger? Dan ben je aan het juiste adres. De gemeente Dentergem is namelijk op zoek naar een voltijdse maatschappelijke werker in contractueel dienstverband.

Organisatie

Kandidaturen dienen aangetekend of tegen ontvangstbewijs en uiterlijk op uiterlijk op maandag 15 maart 2021 bezorgd te worden aan het Lokaal bestuur Dentergem t.a.v. de personeelsdienst, kerkstraat 1 8720 Dentergem. Gelieve als bijlage bij jouw sollicitatie uw cv, motivatiebrief, kopie van uw bachelor diploma/ of het getuigschrift die het bekwaamheidsbewijs vormen en uw uittreksel van uw strafregister model 2 (max. 3 maand oud) toe te voegen.

Functieinhoud

Takenpakket

 • Je verricht systematisch onderzoek m.b.t. de bestaansvoorwaarden en het maatschappelijk functioneren van de cliënten-populatie
 • Je staat in voor het opbouwen en onderhouden van professionele samenwerkingsrelaties met hulpverleners, instanties en organisaties buiten het OCMW, die hulp aan cliënten kunnen bevorderen
 • Je wisselt stipt informatie met de financieel directeur m.b.t. financiële verrichtingen t.a.v. cliënten
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en presenteren van het sociaal verslag ter voorbereiding van beslissingen m.b.t. financiële hulp via de geëigende structuren en kanalen.
 • Je rapporteert juist en volledig m.b.t. dringende steun aan een cliënt
 • Je bent verantwoordelijk voor het verstrekken van nuttige informatie over probleemgroepen
 • Je helpt mee bij het opmaken en uitvoeren van het sociaal beleidsplan.
 • Je helpt de cliënt bij het duiden van zijn problemen, stimuleren van zelfwerkzaamheid, verzamelen en verstrekken van informatie m.b.t. de hulpvraag, formuleren van adviezen, begeleid doorverwijzen, evalueren van het hulpverleningsproces,…

Functieprofiel

Om in aanmerking te komen voor dit profiel dien je in het bezit te zijn van een

 • Bachelor diploma in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma OF bachelor diploma in de verpleegkunde, afstudeerrichting sociale verpleegkunde, of een daarmee gelijkgesteld diploma
 • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economisch ruimte of de Zwitserse Bondstaa

Laatstejaarsschollieren of studenten worden toegelaten tot de selectieprocedure met een studiebewijs en een verklaring dat ze binnen een termijn van max 3 maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van het vereiste diploma

Daarnaast zijn wij op zoek naar iemand die:

 • zich flexibel opstelt naar werkuren toe
 • beschikt over relationele en communicatieve vaardigheden
 • beschikt over organisatorische vaardigheden
 • op administratief vlak sterk is
 • spontaan het initiatief neemt met een creatieve aanpak
 • probleemoplossend kan handelen
 • inzicht heeft in het algemeen welzijnswerk

Aanbod

OCMW Dentergem werft contractueel een voltijds (38/38sten) maatschappelijk werker niveau B aan van onbepaalde duur volgens de salarisschaal B1-B3 (geïndexeerd bruto maandwedde van min.2.509,94– max. 4.229,18). Je salaris wordt aangevuld met extralegale voordelen zoals een flexibel uurrooster met glijdende uren, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en loopbaangerichte opleidingen. Er wordt eveneens een wervingsreserve van 3 jaar opgebouwd.

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijk gedeelte, een mondeling gedeelte en een psychotechnische screening. Meer informatie vind je in de informatiebrochure op www.dentergem.be/werken of kan je opvragen bij de personeelsdienst door een mailtje te sturen naar personeel@dentergem.be.

Locatie

Wakken

Publicatiedatum

26.02.2021

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close