/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Maatschappelijk werker beheerder van de entiteit hulp aan huis(v/m/x)

Nieuw

Organisatie

De visie van het OCMW is om er voor te zorgen dat elke burger een leven leidt dat in overeenstemming is met de menselijke waardigheid.

De opdracht van het OCMW van Jette bestaat eruit om tegemoet te komen aan de noden en verzoeken van de burgers betreffende sociale hulp en dit door hen te verwelkomen en hun de nodige ondersteuning te bieden, waarbij men hen begeleidt naar een maximale autonomie met respect voor hun verschillen en de wetgeving.

Daartoe bevordert het OCMW het welzijn en de vaardigheden van zijn personeel door diensten en kwaliteitsinfrastructuur ter beschikking te stellen.

Om aan zijn missie te voldoen gaat het OCMW van Jette over tot de aanwerving van een maatschappelijk werker beheerder van de entiteit Hulp aan huis, onder voltijds contract voor onbepaalde duur.

Functieinhoud

Opdracht

De maatschappelijk werker – entiteitbeheerder werkt onder de verantwoordelijkheid van het diensthoofd en heeft als opdracht de omkadering en de uitwerking van het vormingsplan voor de familiale hulp en de poetshulp te verzekeren. Hij waakt over de ontwikkeling van het welzijn van de gebruikers aan huis en neemt deel aan het ontwerpen en de uitvoering van dienstprojecten. Hij moet tevens waken over de goede begeleiding van de stagiaires die stage lopen in ons Centrum.

Taken

 • Beheer van de familiale hulp en de poetshulp.
 • Het vormingsplan voor de familiale hulp en de poetshulp uitwerken.
 • Administratieve taken van de dienst uitvoeren volgens de van kracht zijnde regels en procedures.
 • Beheer van de stagiaires.
 • Nalezen en opvolging van de sociale dossiers van de dienst hulp aan Personen, zoals voorbereid door de maatschappelijke werkers en voorgesteld op het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
 • Voorbereiding van de dossiers in te dienen bij de GGC : subsidie- en erkenningsdossiers
 • Beheer van de maaltijden aan huis : contact met De Brusselse Keukens, opvolging van de prijzenpolitiek, …

Functieprofiel

 • In het bezit zijn van het diploma van maatschappelijk werker.
 • Bij voorkeur houder zijn van het noodzakelijke taalbrevet voor de functie afgeleverd door de dienst SELOR (artikels 8 en 12).
 • Voeling en kennis hebben van het werken met en voor mensen met een beperkte zelfredzaamheid
 • Werkervaring bij een dienst familiale hulp of in de sector van de Senioren of personen met een verminderde zelfredzaamheid is een pluspunt.
 • Managementervaring hebben.
 • U flexibel kunnen opstellen

Aanbod

Contract

Aanwerving onder voltijds contract voor onbepaalde duur vanaf 21.09.2020.

Weddeschaal (niveau BH1-3) + entiteitsbeheerpremie + mogelijkheid van overname van het aantal relevante dienstjaren nuttig voor de functie + maaltijdcheques + MIVB-abonnement en terugbetaling van het openbaar vervoer buiten de Brusselse regio + eindejaarspremie + opleidingen + aantrekkelijk regime van verlof en vrijstellingen.

Selectieprocedure

Solliciteren

Kandidaturen + kopie van het diploma op te sturen naar:

De kandidaturen (CV en motivatiebrief) met vermelding van de referentie 2020/010 moeten ons ten laatste toekomen op 23.08.2020 (de poststempel geldt als bewijs).

Opgelet : enkel de kandidaturen die aan de criteria van het vereiste diploma voldoen zullen behandeld worden.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Door te solliciteren bij het OCMW van Jette stemt u ermee in dat uw persoonlijke gegevens verwerkt worden. Het OCMW verwerkt deze gegevens enkel in het kader van een aanwervingsprocedure en deelt deze met derden uitsluitend voor de administratieve opvolging bij aanwerving. Uw gegevens worden nooit gebruikt voor commerciële doelstellingen en worden gewist wanneer het duidelijk is dat uw kandidatuur niet werd weerhouden.

Conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 kan u uw persoonsgegevens opvragen, inkijken, laten corrigeren en zo nodig laten wissen. Indien u wenst gebruik te maken van uw rechten, kan u hiervoor mailen naar dpo@jette.irisnet.be.

Indien u niet akkoord gaat met de wijze waarop het OCMW van Jette uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit via https://www.privacycommission.be.

Gelijke kansen en diversiteit

Het OCMW van Jette bevordert de gelijke kansen. Menselijke kwaliteiten zijn bepalend, ongeacht de leeftijd, de afkomst, de handicap, het geslacht, of de seksuele geaardheid van de persoon.

Het OCMW van Jette voert in het bijzonder een aanwervingsbeleid voor mensen met een handicap. Als u een handicap hebt, raden wij u aan om dit in uw kandidatuur te vermelden.

Locatie

Jette

Publicatiedatum

07.08.2020

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close