/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Loopbaandeskundige

Nieuw

Organisatie

Wie wordt je werkgever?

Op 1 januari 2017 verenigden stad en OCMW met het Leuvense zorgbedrijf alle zorgdiensten van het lokale bestuur in één overkoepelende organisatorische zorgeenheid, die een toegankelijke en vooral kwaliteitsvolle zorg voor alle Leuvense burgers ambieert.

Om te kunnen blijven rekenen op een sterke openbare dienstverlening waarbij kwaliteit en betaalbaarheid primeren werd de keuze gemaakt in te zetten op een bundeling van het Leuvens zorgaanbod van thuiszorg, kinderopvang en ouderenzorg. Wegens bestendige groei en de wens om te investeren in onze medewerkers zoeken we een loopbaandeskundige

Functieinhoud

Wat houdt je functie in?
Als loopbaandeskundige sta je in voor een daadkrachtig en toekomstgericht beleid inzake loopbaan en ontwikkeling. Mogelijkheden voor medewerkers tot heroriëntering binnen de organisatie o.b.v. competenties en talenten, aandacht voor een mooie work-life balance en alternatieve vormen van werken, … : het zijn thema’s die je nauw aan het hart liggen.

Daarnaast volg je de huidige trends en wetgeving op en vertaal je deze naar concrete richtlijnen bijvoorbeeld ten aanzien van evaluatie, loopbaantrajecten, pensionering en eindeloopbaan, ...

Met enthousiasme verzorg je interne vormingen over onderwerpen als ‘feedback geven’ en ‘de evaluatiecyclus’ en denk je mee na over een warm personeelsbeleid in de ruime zin. Pro-actief zet je stappen richting een ambitieus loopbaanbeleid voor de toekomst.

Je houdt de vinger aan de pols bij de medewerkers maar kan ook de vertaalslag richting het beleid en de formele beslissingsorganen maken. Je bent je bewust van de consequenties van je beslissingen en je rol als ambassadeur binnen de organisatie.

Je maakt deel uit van het gemotiveerde team van de loopbaancel waardoor je in eerste instantie nauw samenwerkt met de arbeidspsycholoog, de deskundige vorming en 3 administratief medewerkers. Je integreert de visie van het gehele departement Personeel en Organisatie met de ideeën van je team tot een consistent geheel en je rapporteert aan de directeur P&O. Bekijk zeker bijlage 1 voor een uitgebreide omschrijving wat je functie kan inhouden!

Kom zeker ook kennismaken met je toekomstige collega of leidinggevende op vrijdag 3 mei van 16u tot 18u in het Kinderdagverblijf De Girafant, Nieuwe Kerkhofdreef 2, 3001 Heverlee.

Functieprofiel

Welk profiel zoeken we?
- Jouw attitude is voor ons de belangrijkste graadmeter!
- Je bent een initiatiefnemer en houdt ervan om nieuwe paden uit te denken, je laat je hierbij niet ontgoochelen bij de eerste tegenslag of onvoorziene vertraging.
- Je bent communicatief en vlot in sociale contacten en bouwt makkelijk een netwerk uit.
- Je houdt ervan werkgroepen te leiden, de krijtlijnen voor projecten uit te zetten en de uitwerking ervan mee op te volgen.
- Je beschikt over een bachelor- of graduaatdiploma (diploma hoger onderwijs van één cyclus) of daarmee gelijkgesteld. Je kan ook solliciteren via interne bevordering en mobiliteit. Ben je momenteel al in dienst van onze organisatie, dan lees je de voorwaarden op het intranet.
- Pluspunten, maar geen vereisten: ervaring in loopbaanbeleid en het voeren van loopbaangesprekken

Aanbod

Wat bieden we je aan?
1. Loon en contract
- Contract onbepaalde duur met statutaire tewerkstelling in het vooruitzicht
- Voltijds aanbod, deeltijdse tewerkstelling is bespreekbaar
- Als je slaagt voor de selectieproef word je opgenomen in een wervingsreserve (3 jaar geldig, mogelijk verlengbaar). De eerste kandidaat krijgt de functie aangeboden, ben je 2de of volgende geslaagde kandidaat op deze lijst, dan contacteren we je bij een nieuwe vacature (volgens volgorde van behaalde resultaten).
- Je startloon is afhankelijk van je anciënniteit. Anciënniteit opgebouwd in de publieke sector neem je onbeperkt mee, relevante privéanciënniteit wordt beperkt tot 10 jaar. De functie is ingeschaald op niveau B1-B2-B3. Voor een voltijdse tewerkstelling komt dit neer op:
- Loon van minimum € 2460,78 bruto per maand o.b.v. 0 jaar anciënniteit.
- Loon van minimum € 2674,14 bruto per maand o.b.v. 5 jaar anciënniteit.
- Loon van minimum € 2816,39 bruto per maand o.b.v. 10 jaar anciënniteit.

2. Aanvullende voordelen
- Maaltijdcheques van €8, met een eigen bijdrage van €1,14
- Fietsvergoeding of gratis openbaar vervoer van en naar het werk
- Gunstige verlofregeling: Werk je voltijds? Dan werk je 38u per week en heb je 42 dagen vrij (verlof + feestdagen). Zo ben je dus ook vrij op de Vlaamse Feestdag en met Leuven Kermis. Opgelet! Je verlof wordt berekend op je prestaties van het vorige jaar
- Ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden
- Gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf, interessante tarieven voor je gezinsleden
- Samenaankoopdienst KUL vb. kortingen bij pretparken, handelaars, … Wat zijn de vereisten (toelatings- en aanwervingsvoorwaarden)?
- Bij je indiensttreding bezorg je ons een recent uittreksel model 1 uit het strafregister. Het uittreksel mag op dat moment niet ouder zijn dan 3 maanden.
- Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
- Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie. Voor indiensttreding vindt er een medisch onderzoek plaats.
- Je beschikt over het gevraagde diploma en/of de ervaring.
- Je slaagt voor een vergelijkende selectieproef.
- Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966

Selectieprocedure

Hoe solliciteren?
Solliciteren kan je tot en met 7 mei 2019.
Solliciteren doe je online via de link: https://www.zorgleuven.be/vacatures
Laad volgende documenten allemaal op bij je sollicitatie:
1. Thuisopdracht Bestaande uit jouw omschreven motivatie en het antwoord op een concrete vraagstelling
2. Uitgebreid Nederlandstalig CV
3. Kopie van vereiste diploma Opgelet, bij een onvolledige of laattijdige kandidatuur word je niet uitgenodigd voor de selectieprocedure. Tijdens de selectie zal je telefonisch of via mail op de hoogte gebracht worden van de verdere stappen en afspraken in de selectieprocedure.

Selectieprogramma
Thuisopdracht (op te laden samen met je kandidatuur uiterlijk 7/05/2019) Met de thuisopdracht wordt er gepeild naar de motivatie voor de functie en de organisatie, het inzicht en je aanpak in deze rol. Het is voor ons een eerste kennismaking met jou als persoon. Enkel bij méér dan 12 geldige kandidaturen worden de gegevens uit dit document diepgaander gescreend en wordt er een cv-screening uitgevoerd. Deze stap beschouwen we als een kort contact. Enkel in geval van veel kandidaten beschouwen we het resultaat als eliminerend; In geval van méér dan 12 kandidaten worden alleen de 12 best scorende geslaagde kandidaten uitgenodigd voor de mondelinge proef.

Om te slagen behaal je minstens 60%. Jurygesprek (28 en/of 29/05/2019) Het mondeling gedeelte bestaat uit een jurygesprek met case. Naast de motivatie en relevante ervaring worden ook gerichte competenties getoetst, ook de ingediende thuisopdracht kan hier verder aan bod komen. De kandidaten worden geïnterviewd door een jury die samengesteld is uit een interne en externe deskundige, actief in het werkveld en een consultant van een extern kantoor. De mondelinge proef is eliminerend.

Voor de mondelinge proef behaal je minstens 60% om te slagen. Alleen de 8 best scorende geslaagde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende proef. Assessment center (tijdstip af te spreken, week van 3/06/2019) Deze bestaat uit een rollenspel (gesprek met een medewerker), een planningsoefening, een analyseoefening, een vragenlijst rond leidinggeven en een competentiegericht interview.

Het assessment center is eliminerend en resulteert in een beoordeling: niet geschikt 25/50, geschikt 30/50, zeer geschikt 35/50. Om te slagen voor het assessment center moet een kandidaat minstens een geschikte beoordeling bekomen (minstens 30/50). Eindrangschikking (bekendmaking resultaat is voorzien tegen midden juni 2019)

De mondelinge proef en assessment wegen even zwaar door. De eerst gerangschikte kandidaat is de hoogst scorende kandidaat op het totaal van de 2 proeven. Kandidaten wordt een jobaanbod gedaan in volgorde van hun plaats op deze reserve.

Contactgegevens & nuttige informatie
Wens je meer informatie over de selectieprocedure,de functie-inhoud of het online solliciteren, neem dan gerust contact op met de dienst Werving & Onthaal per telefoon 016 24 82 82.
- Eventuele wijzigingen van het e-mailadres en telefoonnummer na het indienen van de kandidatuur moeten onmiddellijk medegedeeld worden aan de dienst Werving & Onthaal zodat de kandidaat kan bereikt worden.
- Een kandidaat moet zijn antwoord op een jobaanbod schriftelijk of via e-mail bekend maken binnen een termijn van kalenderdagen, zo niet verliest hij zijn opname in de reserve.
- Kandidaten kunnen een aanbod van een contract voor onbepaalde en bepaalde duur één keer gemotiveerd weigeren, zonder hun opname en hun plaats in de reserve te verliezen.
- Kandidaten kunnen op eigen schriftelijk verzoek uit de reserve worden geschrapt.
- Ook bij de effectieve indiensttreding moeten de kandidaten aan alle aanwervingsvoorwaarden voldoen.

Bijlage(n)

Locatie

Heverlee

Publicatiedatum

16.04.2019

Contactpersoon

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close