ga('set', 'userId', 'USER_ID'); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.
/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Jurist

Toelichting

 • niveau A1a - A3a
 • voltijds
 • contractueel
 • via aanwerving

Organisatie

Herent is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Vlaams-Brabant. Zij telt ruim 22.000 inwoners en ligt in de landstreek Dijleland. In De Kouter – Het huis van de gemeente – vind je de meeste diensten en het algemeen onthaal. De cel centrale administratie staat samen met de ondersteunende diensten in voor de administratieve, logistieke en juridische ondersteuning van de politieke organen, de algemeen directeur, het managementteam. Zij biedt op die manier ook een belangrijke ondersteuning aan de gehele organisatie.

Functieinhoud

 • Je bent verantwoordelijk voor het juridisch adviseren en beleidsmatig ondersteunen, afhandelen van juridische aangelegenheden, kwaliteitsbewaking, juridische informatie beheren en communiceren.
 • Je bent het aanspreekpunt voor alle juridische vragen en aangelegenheden binnen de organisatie (vb: overheidsopdrachten, openbaarheid van bestuur, fiscale dossiers en regelgeving,….)
 • Je biedt ondersteuning bij de decretale taken van de algemeen directeur door o.a. het opstellen van juridische en reglementaire teksten en (beleids)adviezen op basis van de huidige regelgeving, procedures en werkwijze
 • Je blijft op de hoogte van de nieuwe en recente ontwikkelingen op het gebied van nieuwe regelgeving en reglementering, rechtsleer en rechtspraak relevant voor de lokale besturen en kan dit op een eenvoudige manier vertalen en communiceren naar de belanghebbenden.
 • Je bereidt juridische dossiers van het lokaal bestuur in rechtszaken voor, volgt ze op en je vormt de schakel tussen het bestuur en de aangestelde advocaat in lopende juridische geschillen.
 • Je houdt rekening met de impact van huidige en toekomstige maatregelen op korte en (middel)lange termijn.
 • Je maakt deel uit van het team algemene administratie en je rapporteert aan de algemeen directeur.

Functieprofiel

 • Je behaalde een diploma doctor, licentiaat of master in de rechten
 • Je legt verbanden tussen verschillende (juridische) gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je adviseert omtrent (juridische) beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te (laten) voeren.
 • Je draagt actief bij aan een gezamenlijk resultaat op het niveau van de dienst, afdeling en de bredere organisatie.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je hebt een uitgesproken samenwerkings- en klantgerichte aanpak van zaken.
 • Je gaat continu op zoek naar mogelijkheden om de werking en de dienstverlening te verbeteren.
 • Je bent sterk in het bewaren van overzicht en in het coördineren van diverse taken

Aanbod

 • Een uitdagende job waar je je stempel op elke niveau van de organisatie kan drukken.
 • Een enthousiast team om elke dag mee samen te werken.
 • Een bruto maandloon volgens het barema Niveau A1a-A3a vanaf €3500,01 met een maximum van €4.332,96 afhankelijk van je opgebouwde anciënniteit (maximaal 10 jaar anciënniteit kan mee overgenomen worden uit de privésector)
 • Maaltijdcheques (7,50 euro), hospitalisatieverzekering, 2de pensioenpijler, gunstige vakantieregeling van 35 dagen, mogelijkheid tot thuiswerk, fietsvergoeding en 100% tussenkomst openbaar vervoer van en naar het werk, ruimte voor het volgen van vorming.
 • Een gezellige werkomgeving met aandacht voor het welbevinden van de medewerkers
 • Er wordt een werfreserve van 1 jaar aangelegd.

Selectieprocedure

Informatie
De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke proef en een mondelinge proef.

De schriftelijke proef vindt plaats op woensdag 11 januari 2023 van 10 tot 12 uur, in De Kouter – Het huis van de gemeente te Herent.

Indien je geslaagd bent voor de schriftelijke proef zal je aansluitend uitgenodigd worden voor de mondelinge proef (interview) in de namiddag op woensdag 11 januari 2023, vanaf 13.30 uur. Bij een groot aantal kandidaten, zal een bijkomend moment voor de mondelinge proef (interview) gepland worden (Deze datum zal zo spoedig mogelijk gecommuniceerd worden).

Solliciteren
Solliciteer ten laatste op vrijdag 23 december 2022 met je cv en motivatiebrief, telkens in het Nederlands opgesteld en een kopie van het gevraagde diploma via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.


Voor meer informatie omtrent de functie of de sollicitatieprocedure kan je contact opnemen met Carol Jongen, de verantwoordelijke consultant bij Motmans & Partners, het selectiekantoor dat de coördinatie van de werving- en selectieprocedure voor haar rekening neemt: via 011 36 10 63 of carol.jongen@motmansenpartners.be

Bijlage(n)

Locatie

Herent

Publicatiedatum

02.12.2022

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close