/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Intergemeentelijke GIS-coördinator

We zoeken twee veelzijdige medewerkers die mee hun schouders willen zetten onder het uitbouwen van een intergemeentelijk team dat verschillende gemeentebesturen ondersteunt op vlak van GIS. 

Je vervult vooral een brugfunctie tussen de eindgebruikers en het technisch-operationele luik, door gemeenten te adviseren, een plan op te maken en ervoor te zorgen dat dit uitgevoerd wordt. Naast je eigen werkzaamheden in de gemeenten, help je binnen het intergemeentelijke WVI-team ook mee aan de inhoudelijke afstemming en de coördinatie van de uit te voeren taken. Je werkt mee aan de collega groep van gemeentelijke GIS-verantwoordelijken, aan de kennisdeling via www.wvigisco.be en de bijhorende nieuwsbrief.

Werken kan zowel vanuit het kantoor van WVI of één van de streekhuizen (Brugge, Roeselare, Diksmuide), in combinatie met thuiswerk. Je gaat ook regelmatig naar de kantoren van de te ondersteunen gemeentebesturen.

De groep van gemeenten is verspreid over West-Vlaanderen en kan doorheen de tijd wijzigen. Zeker in de opstartfase is regelmatig plaatsbezoek aan de orde. De gemeenten worden binnen het team zo efficiënt mogelijk verdeeld, o.a. in functie van woonplaats.

  Toelichting

  Breek jij graag je hoofd over geografische data? Volg je de nieuwste technologietrends op de voet? En wil je meebouwen aan de digitale transformatie? Dan ben jij misschien de nieuwe collega die we zoeken!

  Organisatie

  WVI is een dienstverlenende vereniging die gemeenten-vennoten bijstaat bij het vervullen van hun taken. Als verlengstuk van 54 West-Vlaamse gemeenten initieert, faciliteert en organiseert WVI intergemeentelijke samenwerking op diverse domeinen. WVI realiseert voor haar gemeenten kwaliteitsvolle en duurzame bedrijventerreinen en woonprojecten en staat hen als kenniscentrum bij binnen de werkvelden: ruimtelijke planning, GIS, mobiliteit, milieu, natuur, klimaat, energie, grensoverschrijdende en Europese samenwerking. We doen dit vanuit een ambitieuze en duurzame visie op de toekomst en anticiperen op nieuwe uitdagingen. Zo maken we samen met en dicht bij onze gemeenten en regio’s werk van een duurzame en veilige woon-, werk- en leefomgeving.

  Functieinhoud

  Je werkt als GIS-coördinator voor verschillende gemeentebesturen. Je begeleidt de opstart of ontwikkeling van het GIS in de gemeentelijke diensten. Je capteert de beleidsontwikkelingen in jouw vakdomein en vertaalt deze naar de dagelijkse werking.

  Dit houdt onder meer in:

  • Je zorgt voor een éénmalige kennisverwerving aangaande relevante wetgeving/ beleidswendingen op Vlaams niveau én aangaande technologische ontwikkelingen. Je zorgt ervoor dat deze kennis maximaal verspreid wordt binnen de jou toegewezen gemeentebesturen.
  • Binnen een gemeente zal je horizontaal over verschillende domeinen heen werken. Je peilt bij de diensten naar werkmethodes en je brengt de noden in kaart.
  • Je werkt in overleg met de respectievelijke algemeen directeurs. Je communiceert regelmatig met het managementteam (MAT) en geeft af en toe feedback aan een College van Burgemeester en schepenen (CBS) of een Gemeenteraad.
  • Je benadert het te voeren GIS-beleid volgens de principes van project management: je maakt een plan met acties en een timing. Je zorgt voor de uitvoering van dit plan en kiest hiervoor de meest geschikte werkwijze, afhankelijk van de situatie en de context.
  • Je bent de ‘architect’ van het GIS in de steigers. Je denkt een termijnvisie uit en realiseert quick wins. Je wendt jouw expertise aan om (externe of interne) blokkades te detecteren, te rapporteren en je geeft advies om de problemen op te lossen.
  • Van tijd tot tijd geef je zelf uitvoering aan een vraag voor een beperkte GIS-analyse of cartografische oefening. Je maakt hierbij echter zelf de inschatting wat voor de gemeente de meest efficiënte manier van werken is, in functie van haalbaarheid, tijdsbesteding en expertise. Waar nodig besteed je bepaalde uitvoerende taken uit aan andere deskundigen.
  • Je doet prospectie en volgt prijsvragen op aangaande hardware en GIS-software, dit in overleg met de IT-verantwoordelijke van de gemeente.
  • Je zorgt voor interne kennisontwikkeling bij de personeelsleden door ze te coachen op een enthousiaste manier. Waar nodig voorzie je de juiste training.
  • Je neemt deel aan relevante infosessies, werkgroepen en overlegfora op intergemeentelijk, provinciaal en Vlaams niveau. Je werkt aan het uitbouwen van een ruim netwerk van contactpersonen in functie van kennisopbouw en ervaringsuitwisseling.
  • Je werkt mee aan de regionale kennisdeling binnen de werking van WVI-GISCO. Je organiseert mee intergemeentelijke overlegmomenten en infosessies en werkt mee aan www.wvigisco.be en de bijhorende nieuwsbrief.
  • Naast je eigen werkzaamheden in de gemeenten, help je mee aan het uitbouwen van een intergemeentelijk team van medewerkers met verschillende profielen binnen WVI. Concreet werk je mee aan de onderlinge inhoudelijke afstemming tussen collega’s en de coördinatie van de uit te voeren taken.
  • Je rapporteert op regelmatige tijdstippen aan jouw directe leidinggevende

  Functieprofiel

  • Je bent in het bezit van een master- of bachelordiploma en hebt bijkomende opleiding gevolgd of kennis en ervaring verworven in het vakdomein GIS.
  • Je vertoont gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passende gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden bij aanwerving.
  • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk. Je bent bereid deel te nemen aan een medisch onderzoek bij aanwerving.
  • Je bent in het bezit van een rijbewijs B en je kan beschikken over eigen vervoer.

  In functie van het takenpakket heb je een:

  • specialist kennis van GIS-beleid, project management
  • professionele kennis van GIS-software, databases
  • basiskennis van de context en de werking van lokale besturen
  • basiskennis van technische IT-kennis, MS Office-programma’s, tekenpakketten, Wordpress, Mailchimp

  Aanbod

  • Je komt terecht in een afwisselende job met veel autonomie, voor en in verschillende West-Vlaamse gemeentebesturen en met het collegiaal netwerk van WVI. Je bouwt mee aan een intergemeentelijk team van collega’s met verschillende profielen.
  • Je krijgt ruime gelegenheid om je bij te scholen in relevante toepassingen en nieuwe technologieën op vlak van GIS.
  • WVI hecht veel belang aan het bijdragen tot een duurzame maatschappij.
  • We bieden je een contract voor onbepaalde duur, met een aantrekkelijk loon.
  • Daarnaast kan je rekenen op verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, ecocheques, aanvullend pensioenverzekering, loonwaarborg bij langdurige ziekte, hospitalisatieverzekering…
  • Eveneens biedt WVI een flex-plan aan waarin je zelf kan kiezen uit een aantal loonsvoordelen, zoals een leasefiets, autolease, bijkomende verlofdagen…
  • Mobiliteitsvoordelen zijn fietsvergoeding voor woon-werkverkeer en ruime tussenkomst in de kosten van het openbaar woon-werkverkeer en in je verplaatsingskosten naar de gemeentebesturen met eigen wagen.
  • We stellen vooruitstrevende werkmiddelen ter beschikking die flexibele werkplaatsen mogelijk maken, onder meer een smartphone met split-bill abonnement.
  • We streven naar een hoog welzijn op het werk en een goede work-life balance, onder meer door personeelsevenementen, glijdende uren, mogelijkheid tot telewerk en een gunstige vakantieregeling.
  • Viervijfde tewerkstelling is bespreekbaar.

  Selectieprocedure

  De aanwervingsprocedure bestaat uit verschillende stappen:

  • mondelinge proef met jury – in de kantoren van WVI
  • assessment center – bij een extern selectiekantoor
  • eindgesprek bij directie WVI – in de kantoren van WVI

  Bezorg ons je kandidatuur, met motivatiebrief en cv via ersoneelsdienst@wvi.be?subject=sollicitatie%20Intergemeentelijke%20GIS-co%C3%B6rdinator">personeelsdienst@wvi.be

  Locatie

  Assebroek

  Publicatiedatum

  21.02.2021

  Contactpersoon

  Mensenwerken

  Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
  Close