/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Intergemeentelijke beleidsmedewerker informatieveiligheid (DPO)

Toelichting

Voor de verdere uitbreiding van onze intergemeentelijke dienstverlening heeft WVI een vacature voor een

Intergemeentelijk beleidsmedewerker informatieveiligheid / DPO

Het correct omgaan met informatie en persoonsgegevens vergt een gecoördineerde aanpak, conform de relevante regelgeving. Kan jij een informatieveiligheidsplan en acties uitwerken die afgestemd zijn op de specifieke situatie van een lokaal bestuur?

Organisatie

WVI is een dienstverlenende vereniging die gemeenten-vennoten bijstaat bij het vervullen van hun taken. Als verlengstuk van 54 West-Vlaamse gemeenten initieert, faciliteert en organiseert WVI intergemeentelijke samenwerking op diverse domeinen. WVI realiseert voor haar gemeenten kwaliteitsvolle en duurzame bedrijventerreinen en woonprojecten en staat hen als kenniscentrum bij binnen de werkvelden: ruimtelijke planning, mobiliteit, milieu, natuur, klimaat, energie, grensoverschrijdende en Europese samenwerking. We doen dit vanuit een ambitieuze en duurzame visie op de toekomst en anticiperen op nieuwe uitdagingen. Zo maken we samen met en dicht bij onze gemeenten en regio’s werk van een duurzame en veilige woon-, werk- en leefomgeving.

Functieinhoud

Als intergemeentelijk DPO / beleidsmedewerker informatieveiligheid binnen WVI en in een aantal lokale besturen (gemeente en OCMW) ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en bewaken van het privacy- en informatieveiligheidsbeleid. Je ondersteunt de verantwoordelijke of de verwerker, die er dient op toe te zien en moet kunnen aantonen dat de verwerking aan de voorwaarden voldoet.

Jouw rol binnen het bestuur als aanspreekpunt voor privacyvraagstukken die in het lokaal bestuur spelen, neem je op door onder meer volgende taken:

- je zorgt er voor dat de voor de GDPR benodigde taken worden uitgevoerd en dat de maatregelen worden ingebed;

- je creëert een privacy-bewustzijn in het lokaal bestuur;

- je bent actief betrokken bij de wijze waarop met gegevens wordt omgegaan;

- je houdt een register inzake de verwerking van persoonsgegevens bij;

- je verstrekt voldoende informatie en advies over dit thema aan de verschillende belanghebbenden;

- je ontwikkelt en beheert een beleid rond informatieveiligheid en je stelt een plan op om die te implementeren en op te volgen;

 • je voert interne controles uit inzake informatieveiligheid, zoals bij de verwerking van persoonsgegevens. Vanuit deze bevindingen initieer je verbeteracties en volg je de status ervan op;
 • je volgt incidenten inzake informatieveiligheid op, je rapporteert hierover en je stelt verbeteracties voor;
 • je stelt een jaarverslag over de informatieveiligheid op;
 • je volgt evoluties inzake wetgeving rond GDPR en informatieveiligheid op. In overleg met de betrokken diensten (IT, personeel, sociale dienst, burgerzaken, gemeenteschool, etc.) bekijk je de mogelijkheden om deze rechten te implementeren.

je rapporteert aan de algemeen directeur.

Functieprofiel

In functie van het takenpakket:

 • je hebt een professionele kennis van privacywetten en –regelgeving (GDPR, Vlaams e-Govdecreet, Belgische kaderwet, camerawetgeving, etc.)
 • je hebt voldoende inzicht in de werking van lokale overheden
 • je hebt voldoende inzicht in en kennis van security en processen

Aanbod

 • Een afwisselende job binnen diverse besturen en met het collegiaal netwerk van WVI.
 • Een contract voor onbepaalde duur, met een baremiek loon in overeenstemming met je opleiding op bachelor niveau of op master niveau. Alle werkervaring wordt in rekening gebracht voor de inschaling in het barema.
 • Verschillende extralegale voordelen zoals onder meer vakantiegeld, eindejaarspremie, maaltijdcheques, ecocheques, pensioenplan, hospitalisatieverzekering, loonwaarborg bij langdurige ziekte…
 • Je kan zelf een aantal loonsvoorwaarden kiezen binnen ons flex-voordelen-plan: bvb. een leasefiets, een leasewagen, extra verlof, terugbetaling van je pensioensparen…
 • Mobiliteitsvoordelen zijn fietsvergoeding voor woon-werkverkeer en ruime tussenkomst in het abonnement van het openbaar woon-werkverkeer.
 • We vergoeden jouw dienstverplaatsingskosten in opdracht van WVI.
 • We stellen vooruitstrevende werkmiddelen ter beschikking, onder meer een smartphone met split-bill abonnement.
 • Je werkt vanuit verschillende werkplekken, ook van thuis uit.
 • We streven naar een hoog welzijn op het werk en een goede work-life balance, onder meer door personeelsevenementen, telewerk, glijdende uren en een gunstige vakantieregeling.
 • Deeltijds werken is bespreekbaar.

Selectieprocedure

De procedure bestaat uit verschillende stappen waarbij je telkens geslaagd dient te zijn.
Timing van de verschillende stappen, verder te bepalen:

 • Technisch-inhoudelijke schriftelijke selectieproef en mondelinge proef met jury – in de kantoren van WVI
 • Assessment center – bij een extern selectiekantoor
 • Eindgesprek bij de directie van WVI – in de kantoren van WVI
 • Aanwervingsbeslissing door het bestuur van WVI

Uit de rangschikking van de geslaagde kandidaten stelt de raad van bestuur één kandidaat aan in een contract van onbepaalde duur, en in functie van het diploma in functiegroep “deskundige” (bachelor) of “stafmedewerker” (master) overeenkomstig het administratief en geldelijk statuut van WVI. De overige geslaagde kandidaten worden opgenomen in een werfreserve.

Locatie

Brugge

Publicatiedatum

11.11.2022

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close