/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Intergemeentelijk handhaver ruimtelijke ordening

Wil je meewerken aan een duurzame & veilige woon-, werk- en leefomgeving, nu en morgen? Ben je iemand die heldere analyses maakt? Kan je op een onderbouwde en genuanceerde manier zorgen voor de naleving van stedenbouwkundige regels en milieuvoorschriften? Dan ben jij de nieuwe collega die we zoeken! 

Organisatie

WVI is een dienstverlenende vereniging die gemeenten-vennoten bijstaat bij het vervullen van hun taken. Als verlengstuk van 54 West-Vlaamse gemeenten initieert, faciliteert en organiseert WVI intergemeentelijke samenwerking op diverse domeinen. WVI realiseert voor haar gemeenten kwaliteitsvolle en duurzame bedrijventerreinen en woonprojecten en staat hen als kenniscentrum bij binnen de werkvelden: ruimtelijke planning, mobiliteit, milieu, natuur, klimaat, energie, grensoverschrijdende en Europese samenwerking. We doen dit vanuit een ambitieuze en duurzame visie op de toekomst en anticiperen op nieuwe uitdagingen. Zo maken we samen met en dicht bij onze gemeenten en regio’s werk van een duurzame en veilige woon-, werk- en leefomgeving.

Functieinhoud

Als intergemeentelijk handhaver word je ingezet in de “kostendelende vereniging (KDV) intergemeentelijke dienst omgevingsvergunning en handhaving”.

De deelnemende gemeenten zijn Beernem, Oostkamp en Zedelgem. Alsook zal er nauwe samenwerking zijn met de toezichtscel milieu van de politiezone Het Houtsche (te Oostkamp).

Als beleidsmedewerker handhaving ondersteun en begeleid je gemeenten bij de uitwerking en uitvoering van een prioriteitenkader/strategie rond omgevingshandhaving.

Je bent in het bijzonder verantwoordelijk voor de handhaving ruimtelijke ordening.

Je ziet toe op de naleving van alle reglementaire en administratieve bepalingen met betrekking tot de omgevingsvergunningsplicht, in het bijzonder van de stedenbouwkundige handelingen.

Je staat in voor zowel reactieve, bemiddelende en proactieve handhaving.

Je vervult de opdracht van verbalisant ruimtelijke ordening en/of stedenbouwkundig inspecteur in de jouw toegewezen gemeenten.

Je bent het aanspreekpunt voor alle betrokkenen in het handhavingsdomein: de burgemeester, de omgevingsambtenaren, de gemeentelijke toezichthouder milieu, de schepencolleges, de milieucel van de politiezone, de afdeling handhaving, het parket, het Vlaams Gewest.

Je voert daarbij onder meer volgende taken uit:

 • Coördineren en begeleiden van het handhavingsbeleid met betrekking tot Ruimtelijke Ordening en zorgen voor afstemming met Milieu
  • Doel: Zorgen voor een goede werking en een eenvormige en correcte afhandeling en opvolging van de overtredingen in de hoedanigheid van stedenbouwkundig inspecteur/verbalisant ruimtelijke ordening
  • Deelactiviteiten:
   • Zorgen voor een juridisch correcte toepassing van het prioriteitenkader omgevingshandhaving en de formele aspecten van de wettelijke procedureregels;
   • Zorgen voor een intern eenvormige procedurele aanpak en voor een optimale werking en samenwerking tussen de betrokken gemeentelijke diensten;
   • In overleg met de toezichthouder van de gemeentelijke dienst milieu en de milieucel binnen de politiezone komen tot een geïntegreerde visie op omgevingshandhaving;
   • Toezicht op en coördinatie van het handhavingsbeleid
 • Behandelen van juridische en beleidsmatige problemen en dossiers m.b.t. handhaving RO
  • Doel: Zorgen voor een optimale juridische en beleidsmatige ondersteuning van handhavingdossiers
  • Deelactiviteiten:
   • Juridisch en beleidsmatig adviseren en begeleiden van complexe dossiers of van specifieke vragen in dossiers met betrekking tot handhaving;
   • Administratieve en gerechtelijke geschillenprocedures: hetzij zelf de geschillenprocedure voeren en de stad vertegenwoordigen, hetzij de advocaat bijstaan en begeleiden;
   • Het vragen van adviezen aan de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering en het beantwoorden van vragen van deze Hoge Raad in lopende dossiers;
   • Op de voet volgen van evoluties en wetgeving, rechtspraak en rechtsleer in het vakgebied RO
 • Opvolgen externe procedures en contacten
  • Doel: De gemeenten (mede) vertegenwoordigen in vergaderingen en in contacten met andere administraties, studiebureaus, particulieren…
  • Deelactiviteiten:
   • De gemeenten begeleiden en/of vertegenwoordigen bij diverse vergaderingen in relatie tot het aspect handhaving;
   • Overlegvergaderingen bijwonen met andere administraties i.v.m. aspecten van handhaving, bvb. met het Vlaams Gewest;
   • Complexe vragen beantwoorden en begeleiden.

De plaats van tewerkstelling is zowel het kantoor van WVI (te Brugge) als de betrokken West-Vlaamse lokale overheden.

Bekijk onze website voor de volledige functiebeschrijving: https://www.wvi.be/nl/Vacatures/intergemeentelijk-handhaver-ruimtelijke-ordening

Functieprofiel

Je bent in het bezit van een masterdiploma met bijzondere affiniteit inzake ruimtelijke ordening, of gelijkwaardig op basis opleidingen en verworven kennis en ervaring op vlak van ruimtelijke ordening en handhaving.

Je bent in het bezit van een rijbewijs B en je kan beschikken over een eigen wagen.

Relevante ervaring is een pluspunt.

Je hebt een professionele kennis van:

 • de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de diverse besluiten van de Vlaamse Regering met betrekking tot de ruimtelijke ordening
 • de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer inzake ruimtelijke ordening en inzake onroerend erfgoed: in het bijzonder het luik m.b.t. handhaving
 • het planologisch instrumentarium
 • de relevante aspecten van administratief recht
 • handhavingsdecreet en de uitvoeringsbesluiten
 • begrippen van interfererende andere wetgeving
 • het decreet lokaal bestuur

Aanbod

 • Je komt terecht in een afwisselende job met veel autonomie, voor en soms in verschillende West-Vlaamse gemeentebesturen en met het collegiaal netwerk van WVI.
 • WVI hecht veel belang aan het bijdragen tot een duurzame maatschappij.
 • We bieden je een contract voor onbepaalde duur, met een aantrekkelijk loon in overeenstemming met je bachelor- of masteropleiding en werkervaring.
 • Daarnaast kan je rekenen op verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, aanvullend pensioenverzekering, hospitalisatieverzekering, loonwaarborg bij langdurige ziekte…
 • Mobiliteitsvoordelen zijn fietsvergoeding voor woon-werkverkeer en ruime tussenkomst in de kosten van het openbaar woon-werkverkeer.
 • We vergoeden jouw verplaatsingskosten in opdracht van WVI.
 • We stellen vooruitstrevende werkmiddelen ter beschikking die flexibele werkplaatsen mogelijk maken, onder meer een smartphone met split-bill abonnement.
 • We streven naar een hoog welzijn op het werk en een goede work-life balance, onder meer door personeelsevenementen, glijdende uren en een gunstige vakantieregeling.

Selectieprocedure

De aanwervingsprocedure bestaat uit verschillende stappen waarbij je telkens geslaagd dient te zijn:

 • een technisch-inhoudelijke schriftelijke selectieproef - thuis
 • mondelinge proef met jury – in de kantoren van WVI of via videocall
 • assessment center – bij een extern selectiekantoor
 • eindgesprek bij directie van WVI – in de kantoren van WVI

Bezorg ons je kandidatuur, met motivatiebrief en cv: personeelsdienst@wvi.be

Locatie

Brugge

Publicatiedatum

21.02.2021

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close