/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Intergemeentelijk handhaver milieu en ruimtelijke ordening

Organisatie

WVI is een dienstverlenende vereniging die gemeenten-vennoten bijstaat bij het vervullen van hun taken. Als verlengstuk van 54 West-Vlaamse gemeenten initieert, faciliteert en organiseert WVI intergemeentelijke samenwerking op diverse domeinen. WVI realiseert voor haar gemeenten kwaliteitsvolle en duurzame bedrijventerreinen en woonprojecten en staat hen als kenniscentrum bij binnen de werkvelden: ruimtelijke planning, mobiliteit, milieu, natuur, klimaat, energie, grensoverschrijdende en Europese samenwerking. We doen dit vanuit een ambitieuze en duurzame visie op de toekomst en anticiperen op nieuwe uitdagingen. Zo maken we samen met en dicht bij onze gemeenten en regio’s werk van een duurzame en veilige woon-, werk- en leefomgeving.

Functieinhoud

Als intergemeentelijk handhaver word je ingezet in de “kostendelende vereniging (KDV) intergemeentelijke dienst omgevingsvergunning en handhaving”.

De deelnemende gemeenten bij start zijn Koekelare, Kortemark, Diksmuide, De Haan, Lo-Reninge en Houthulst.

Als beleidsmedewerker handhaving ondersteun en begeleid je gemeenten bij de uitwerking en uitvoering van een prioriteitenkader/strategie rond omgevingshandhaving.

Je ziet toe op de naleving van alle reglementaire en administratieve bepalingen met betrekking tot de omgevingsvergunningsplicht.

Je vervult de opdracht van lokale toezichthouder milieu en/of verbalisant ruimtelijke ordening en/of stedenbouwkundig inspecteur in de jouw toegewezen gemeenten.

Je staat in voor zowel reactieve, bemiddelende en proactieve handhaving.

Je bent het aanspreekpunt voor alle betrokkenen in het handhavingsdomein: de burgemeester, de omgevingsambtenaren, de politie, de afdeling handhaving, het parket, het Vlaams Gewest.

Je voert daarbij onder meer volgende taken uit:

 • Uitwerken en uitvoeren van een meerjarig beleidsplan inzake lokale handhaving en de jaarlijkse actieplannen/prioriteitenkader omgevingshandhaving
 • Het uitwerken van een intern eenvoudige procedurele aanpak en optimale werking in samenwerking met de betrokken gemeentelijke diensten
 • Constructief samenwerken met alle betrokken actoren zoals de politiezones afdeling handhaving en andere handhavingsactoren
 • Juridisch en beleidsmatig adviseren en begeleiden van complexe dossiers of specifieke vragen in dossiers mbt handhaving
 • Uitvoeren van de diverse handhavingstaken inzake stedenbouw en milieu, o.a. uitvoeren van controles op het terrein, geven van raadgevingen en aanmaningen, opmaak van PV’s en verslagen van vaststelling, uitwerken van bestuurlijke maatregelen, vorderen van gerechtelijke maatregelen en aangaan overeenkomsten minnelijke schikking
 • De gemeenten vertegenwoordigen in contacten en vergaderingen met andere instanties mbt het aspect handhaving
 • Nauwlettend volgen van de regelgeving en rechtspraak inzake ruimtelijke ordening en milieu
 • Bijhouden van trends en ontwikkelingen in het vakgebied

De plaats van tewerkstelling is zowel het kantoor van WVI (te Brugge) als de betrokken West-Vlaamse lokale overheden.

Bekijk onze website voor de volledige functiebeschrijving.

Functieprofiel

Je bent in het bezit van een masterdiploma in een wetenschappelijke richting met bijzondere affiniteit inzake milieu, of gelijkwaardig op basis van opleidingen en verworven kennis op vlak van handhaving en/of milieu.

Je bent in het bezit van een diploma lokale toezichthouder milieu of je bent bereid dit op korte termijn te behalen.

Relevante ervaring is een pluspunt.

Je hebt een professionele kennis van:

 • de milieuregelgeving die onder de toezichtopdrachten van de lokale toezichthouder milieu valt
 • het Decreet algemene bepalingen Milieubeleid en het Milieuhandhavingsbesluit
 • de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de diverse besluiten van de Vlaamse Regering met betrekking tot de ruimtelijke ordening
 • het handhavingsdecreet en de uitvoeringsbesluiten
 • de relevante aspecten van administratief recht
 • de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer m.b.t. handhaving
 • technische milieukennis omvattende kennis inzake de relatie tussen activiteiten en de effecten op mens en leefmilieu, milieukwaliteitsnormen, gegevensanalyse technieken, technologische eisen, maatregelen ter preventie van verontreiniging, beheersingstechnieken, …
 • het planologisch instrumentarium

Aanbod

 • Je komt terecht in een afwisselende job met veel autonomie, voor en soms in verschillende West-Vlaamse gemeentebesturen en met het collegiaal netwerk van WVI.
 • WVI hecht veel belang aan het bijdragen tot een duurzame maatschappij.
 • We bieden je een contract voor onbepaalde duur, met een aantrekkelijk loon in overeenstemming met je masteropleiding en werkervaring.
 • Daarnaast kan je rekenen op verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, aanvullend pensioenverzekering, hospitalisatieverzekering, loonwaarborg bij langdurige ziekte…
 • Mobiliteitsvoordelen zijn fietsvergoeding voor woon-werkverkeer en ruime tussenkomst in de kosten van het openbaar woon-werkverkeer.
 • We vergoeden jouw verplaatsingskosten in opdracht van WVI.
 • We stellen vooruitstrevende werkmiddelen ter beschikking die flexibele werkplaatsen mogelijk maken, onder meer een smartphone met split-bill abonnement.
 • We streven naar een hoog welzijn op het werk en een goede work-life balance, onder meer door personeelsevenementen, glijdende uren en een gunstige vakantieregeling.

Selectieprocedure

De aanwervingsprocedure bestaat uit verschillende stappen waarbij je telkens geslaagd dient te zijn:

 • een technisch-inhoudelijke schriftelijke selectieproef - thuis
 • mondelinge proef met jury – in de kantoren van WVI of via videocall
 • assessment center – bij een extern selectiekantoor
 • eindgesprek bij directie van WVI – in de kantoren van WVI

Bezorg ons je kandidatuur, met motivatiebrief en cv: personeelsdienst@wvi.be

Locatie

Brugge

Publicatiedatum

28.06.2020

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close