/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Ingenieur clustercoach waterbeleid en –beheer (m/v)

Nieuw

Organisatie

De dienst waterlopen zoekt twee voltijdse ingenieurs clustercoach waterbeleid en –beheer (bestuurssecretaris burgerlijk ingenieur clustercoach) (m/v)

Functieinhoud

Hoe is de dienst waterlopen georganiseerd?

De dienst waterlopen maakt onderdeel uit van de directie ‘ruimte’ van de provincie Vlaams-Brabant en beheert 1425 kilometer waterlopen van tweede categorie, ingedeeld in vier bekkens: Demerbekken, Dijlebekken (en Netebekken), Zennebekken en het bekken van Benedenschelde en Dender.

Vandaag zetten een 30-tal medewerkers zich samen in om het risico op water- en modderoverlast in de provincie te beperken. De dienst bestaat uit 2 grote operationele delen; een cluster (dagelijks) beheer (17 medewerkers) dat instaat voor het dagelijks onderhoud van de waterlopen en een cluster integraal waterbeleid (12 medewerkers) dat naast investeringswerken aan waterlopen (zowel hoogwaterbeheer als ecologisch beheer) ook werkt aan erosiebestrijdingsmaatregelen, het begeleiden van hemelwaterplannen en het beschermen van woningen met waterpreventieve maatregelen.

Als clustercoach maak je samen met het diensthoofd deel uit van de stafcel van een derde cluster 'beleid, staf en ondersteuning'. Deze stafcel vormt de link met het beleid en zorgt voor de aansturing en opvolging van de andere clusters. Binnen deze cluster worden ook enkele ondersteunde taken opgenomen in functie van de volledige dienst waterlopen.

Wat wordt er van jou als coach verwacht?

Als coach:

 • ondersteun je het diensthoofd:
  • Je ondersteunt het diensthoofd op inhoudelijk, administratief en organisatorisch vlak.
  • Je focus ligt hierbij op beleidsmatige voorbereiding en interne afstemming binnen de dienst en de organisatie.
  • Je maakt samen met het diensthoofd en jouw collega-coach deel uit van de stafcel.
  • ben je verantwoordelijk voor één of meerdere clusters:
  • Je zorgt voor een optimale werking door het detecteren van raakvlakken en verbanden in de werking en doelstellingen van de verschillende cellen binnen de cluster en het bewerkstelligen van onderlinge afstemming en éénvormigheid
  • Je betrekt alle medewerkers bij het provinciaal waterbeleid en zet je schouders onder de uitwerking en instandhouding van nieuw beleid.
  • Je zorgt voor een goede informatie-, kennis- en ervaringsuitwisseling. Je fungeert als intern en extern aanspreekpunt.
  • Je organiseert en leidt het intern overleg binnen de cluster. Je zorgt ervoor dat er duidelijke afspraken gemaakt worden (wie, wat, wanneer).
  • Je bewaakt de kwaliteit van de afgeleverde documenten.
  • Je houdt de doelstellingen in het oog en stelt alles in het werk om deze doelstellingen ook te behalen.
  • Je volgt in samenspraak met de stafcel dossiers en projecten op en fungeert als probleem-oplosser en bemiddelaar als de problemen van de medewerkers hun taken overstijgen. (bvb conflicten met aangelanden of juridische procedures)
  • Je zorgt voor het up to date houden van de planningstabel en projectfiches.
  • Je bouwt verder aan een hecht team.
  • Je coacht de medewerkers en laat hen groeien in hun functie. Je motiveert en stimuleert hen in hun job.
  • Je zoekt naar oplossingen in het geval van wijzigingen in processen, vertragingen of afwezigheden.
  • Je staat in voor de dagdagelijkse personeelsadministratie.
  • Je werkt mee aan een open communicatie en feedback-cultuur.
  • Je bent verantwoordelijk voor de financiële opvolging en rapportering.
  • ondersteun je de dienst in het algemeen:
  • Je stippelt in nauw overleg met het diensthoofd het personeelsbeleid uit.
  • Je fungeert als intern en extern aanspreekpunt voor algemene vragen.
  • Je bent verantwoordelijk voor de opmaak en opvolging van verschillende (overheids)opdrachten ter ondersteuning van de cluster/dienst.
  • Je bent verantwoordelijk voor de opname van enkele rollen binnen de dienst die zowel voor de eigen cluster als enkele andere medewerkers van de dienst belangrijk zijn. Naargelang de competenties en de andere prioriteiten van de medewerkers worden deze binnen de dienst verdeeld.
  • Je springt bij waar nodig en je treedt op als back-up bij afwezigheid van medewerkers.
  • Je vertegenwoordigt de cluster/dienst binnen de organisatie en het zorgt voor de afstemming met andere interne diensten (juridische, vergunningen, ruimtelijke planning, landbouw, mobiliteit, IDPB, …).
  • Je verdedigt op een constructieve manier de belangen van de cluster op diverse overlegmomenten.
  • Je volgt de relevante CIW-werkgroepen binnen de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid op en koppelt de informatie terug aan de dienst.

Specifiek voor de coach waterbeheer

 • Als clustercoach ligt het accent op de dagelijkse opvolging van de cluster beheer.
 • Dankzij een goede kennis van de wetgeving overheidsopdrachten ondersteun je de dienst tijdens de plaatsingsprocedures en tijdens de uitvoering van de opdrachten. Je maakt diverse raamcontracten op die niet specifiek aan één regio gelinkt zijn, dit zijn bijvoorbeeld opdrachten in verband met veiligheidscoördinatie, bodem- en waterbodemonderzoeken. Je zorgt voor een geactualiseerd typebestek dat de medewerkers kunnen gebruiken voor onderhoudswerken, slibruimingen of herstellingswerken.
 • Je neemt onder andere de rol “rioleringen” op waarbij je instaat voor het voorbereiden van en deelnemen aan de vergaderingen van de Ambtelijke Commissie. Dit betekent dat je vooraf informatie over de rioleringsprojecten inwint bij de bekkeningenieurs en na de vergadering terugkoppelt.
 • Daarnaast werk je bijvoorbeeld een beleidsvisie inzake hemelwater uit voor de afstemming van onze wateradviezen en onderzoekt hoe de provincie de wetgeving langs waterlopen beter kan handhaven. Je hebt aandacht om het waterbeheer slimmer en meer kostenefficiënt te maken.

Specifiek voor de coach integraal waterbeleid

 • Als clustercoach ligt het accent op de uitvoering en deelname van de dienst aan het integraal waterbeleid ter ondersteuning van de projectingenieurs, waterpreventieadviseurs en erosiecoördinatoren zodat zij zich kunnen focussen op het effectief realiseren van projecten en uitbouwen van ondersteunende tools. Je fungeert als intern en extern aanspreekpunt voor alle vragen rond het provinciaal waterbeleid. Je kan beleidsbeslissingen vertalen in concrete doelstellingen en acties.
 • De projectopvolging van investeringswerken is een taak van het diensthoofd. Je springt bij waar nodig.
 • Je hebt aandacht om naast het pure waterbeheer bij projecten ook andere meerwaarden te creëren, bijvoorbeeld naar natuurontwikkeling, toerisme en ruimtelijke beleving.
 • Je volgt de water gerelateerde wetgeving op, je vormt een visie rond de recente droogteproblematiek en werkt concrete acties uit. Samenhangend denk je na over de verdere modernisering van onze infrastructuur en gebruikte tools.
 • Je zorgt mee voor de opmaak van een heldere planningstabel en zorgt dat de planning en stand van zaken van de dossiers duidelijk richting de bevolking en het beleidsniveau gecommuniceerd kan worden.

Functieprofiel

Welk profiel heb je?

 • Je hebt een diploma ‘burgerlijk ingenieur’ of ‘bio-ingenieur’. Ook laatstejaarsstudenten komen in aanmerking voor deelname (opname wervingsreserve onder voorbehoud van het behalen van het vereiste diploma). Laatstejaarsstudenten dienen een attest van de school in te dienen.
 • Je hebt een hands-on mentaliteit.
 • Je hebt sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Je stemt je communicatie af op je publiek en slaagt erin constructieve tweerichtings-communicatie tot stand te brengen, ook in moeilijke omstandigheden.
 • Je hebt een mensgerichte én een resultaatgerichte aanpak.
 • Je bent een people-manager en verbinder.
 • Je hebt technisch inzicht en kennis van integraal waterbeleid of je bent bereid je hierin te verdiepen.
 • Je hebt een goede kennis de wetgeving overheidsopdrachten of je bent bereid om je hierin te verdiepen.
 • Je bent bereid om in het geval van overstromingen en/of wateroverlast uitzonderlijk buiten de gewone werkuren te werken.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur.
 • Een bruto maandwedde tussen 3.634,27 euro (geen relevante werkervaring) en 5.255,83 euro (met 20 jaar relevante werkervaring)
 • Voor de loonberekening nemen we werkervaring bij de overheid volledig over en relevante beroepservaring uit de privésector voor maximaal 20 jaar.
 • Maaltijdcheques van 6,5 euro per dag.
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding.
 • 35 vakantiedagen voor een voltijdse functie (op jaarbasis) en glijdende werkuren.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering.
 • Fijne collega's.
 • Afwisselend en interessant werk in een aangename sfeer.

Selectieprocedure

Hoe solliciteer je?

Spreekt deze functie jou aan en voldoe je aan het profiel?

Verstuur dan ten laatste op 26 april 2019 jouw kandidatuur online via www.vlaamsbrabant.be/vacatures (let op: na registratie van je profiel moet je opnieuw inloggen om ook te kunnen solliciteren). Als alles goed verloopt, ontvang je zowel een bevestiging van de registratie als van jouw sollicitatie.

Ben je geselecteerd?

Dan verwachten we je voor een schriftelijke proef in mei 2019 en een mondelinge proef in juni 2019.

Wij discrimineren niet:

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of handicap.

Nog vragen?

 • Over de selectieprocedure:

Katleen Deckers, 016 26 77 28, vacatures@vlaamsbrabant.be

 • Over de jobinhoud:

Stijn Coppens, diensthoofd waterlopen, 016 26 75 62, stijn.coppens@vlaamsbrabant.be

Locatie

Leuven

Publicatiedatum

09.04.2019

Contactpersoon

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close