/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Halftijds verantwoordelijke projecten patrimonium

Nieuw

Organisatie

Gemeentebestuur Oud-Heverlee gaat over tot de aanwerving van een halftijds verantwoordelijke projecten patrimonium

Functieinhoud

De verantwoordelijke patrimonium staat, onder de leiding van het afdelingshoofd infrastructuur, in voor het verloop van de verschillende projecten met betrekking tot nieuwbouw of vernieuwbouw/renovatie van de gemeentelijke infrastructuur zoals opgenomen in het meerjarenplan van de gemeente.

Hij/zij zal instaan voor de dossieropmaak, administratieve opvolging en werfopvolging van de patrimoniumprojecten, alsook voor het beheer van de middelen (budgetvoorstellen, budgetwijzigingen, waken over het gebruik van de materiële en financiële middelen, marktonderzoek voor opdrachten, offertes aanvragen, onderzoeken en evalueren, opvolgen leveringen en aandacht hebben voor en opvolgen van mogelijke ontvangsten of subsidies.

Functieprofiel

Diploma: master of een diploma universitair onderwijs of diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.

Rijbewijs B is een vereiste.

Aanbod

  • geïndexeerde bruto maandwedde: minimum 1.553,99 euro - maximum 2.734,60 euro.(index 2/2020) voor een halftijdse betrekking.
  • maaltijdcheques (8€/volledige werkdag)
  • fietsvergoeding woon-werk (0,24€/km)
  • hospitalisatieverzekering na 6 maanden dienst
  • jaarlijkse vakantie: minimum 30 dagen / maximum 35 dagen (volgens leeftijd).

Wervingsreserve: de kandidaten die slagen in deze bekwaamheidsproef en niet onmiddellijk worden aangeworven, worden opgenomen in een wervingsreserve geldig voor 3 jaar, eventueel verlengbaar met maximum 2 jaar.

Selectieprocedure

Examenprogramma: Het examenprogramma beoogt de toetsing van de basisvaardigheden, de communicatiemogelijkheden en het profiel van de kandidaten op basis van het niveau van de betrekking en de functiebeschrijving.

Het examenprogramma bestaat uit een schriftelijke competentieproef en gevalstudie (50%van de punten), en een mondelinge proef (50% van de punten)

Uw kandidatuur, met duidelijke vermelding van de beoogde functie, kan als volgt ingediend worden:

-hetzij door een per post verzonden motivatiebrief vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en een afschrift van het vereiste diploma, naar Gemeentebestuur Oud-Heverlee, Vacature, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee;

- hetzij door een persoonlijk overhandigde motivatiebrief, vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en een afschrift van het vereiste diploma af te geven tegen ontvangstbewijs, op het secretariaat op de 1° verdieping van het gemeentehuis, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee.

-hetzij via e-mail (liefst met ontvangst- en leesbevestiging), met diploma en CV als bijlage, te zenden naar kandidatuur@oud-heverlee.be

Uiterste inschrijvingsdatum voor deze functie: 5 maart 2020

Bijkomende inlichtingen i.v.m. de voormelde functie, de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure vindt u op de website van de gemeente Oud-Heverlee (www.oud-heverlee.be - rubriek "Vacatures")

U kunt ook contact nemen met de personeelsdienst van het gemeentebestuur Oud‑Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee, tel. 016/38 88 29 en/of e‑mail: personeel@oud-heverlee.be.

Locatie

Oud- Heverlee

Publicatiedatum

12.02.2020

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close