/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Halftijds adjunct verantwoordelijke kinderdagverblijf

Nieuw

Organisatie

Het gemeentebestuur Oud-Heverlee gaat over tot aanwerving van een halftijds adjunct verantwoordelijke kinderdagverblijf

Functieinhoud

De adjunct verantwoordelijke kinderdagverblijf geeft leiding aan, coacht en coördineert het team van kindbegeleiders binnen het gemeentelijk kinderdagverblijf ’t Dol-fijn-tje.

Hij/Zij vertaalt mee de visie van het kinderdagverblijf en staat in voor het pedagogisch handelen in het kinderdagverblijf.

Hij/zij rapporteert aan de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf.

Functieprofiel

Vereiste basiskennis:

De kandidaat moet beschikken over de kwaliteit om medewerkers te begeleiden en aan te sturen, dit door een efficiënte planning en organisatie maar eveneens door een optimale pedagogische werking te creëren samen met de kindbegeleiders. Hiervoor moet je beschikken over de nodige communicatieve vaardigheden, kennis van de minimale regelgeving en de pedagogische kwaliteit binnen het kinderdagverblijf.

Diploma: bachelordiploma ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs

Aanbod

  • geïndexeerde bruto maandwedde: minimum 1.230,39 euro - maximum 2.073,17 euro.(index 2/2020) voor een halftijdse betrekking
  • maaltijdcheques (8€/volledige werkdag)
  • fietsvergoeding woon-werk (0,24€/km)
  • hospitalisatieverzekering na 6 maanden dienst
  • jaarlijkse vakantie: minimum 30 dagen / maximum 35 dagen (volgens leeftijd)

Wervingsreserve: de kandidaten die slagen in deze bekwaamheidsproef en niet onmiddellijk aangeworven worden, worden opgenomen in een wervingsreserve geldig voor 3 jaar, eventueel verlengbaar met maximum 2 jaar.

Selectieprocedure

Examenprogramma: Het examenprogramma beoogt de toetsing van de basisvaardigheden, de communicatiemogelijkheden en het profiel van de kandidaten op basis van het niveau van de betrekking en de functiebeschrijving.

Het examenprogramma bestaat uit een schriftelijke competentieproef en gevalstudie (50%van de punten), en een mondelinge proef (50% van de punten).

Uw kandidatuur, met duidelijke vermelding van de beoogde functie, kan als volgt ingediend worden:

-hetzij door een per post verzonden motivatiebrief vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en een afschrift van het vereiste diploma, naar Gemeentebestuur Oud-Heverlee, Vacature, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee;

- hetzij door een persoonlijk overhandigde motivatiebrief, vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en een afschrift van het vereiste diploma af te geven tegen ontvangstbewijs, op het secretariaat op de 1° verdieping van het gemeentehuis, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee.

-hetzij via e-mail (liefst met ontvangst- en leesbevestiging), met diploma en CV als bijlage, te zenden naar kandidatuur@oud-heverlee.be

Uiterste inschrijvingsdatum voor deze functie: 5 maart 2020

Bijkomende inlichtingen i.v.m. de voormelde functie, de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure vindt u op de website van de gemeente Oud-Heverlee (www.oud-heverlee.be - rubriek "Vacatures")

U kunt ook contact nemen met de personeelsdienst van het gemeentebestuur Oud‑Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee, tel. 016/38 88 29 en/of e‑mail: personeel@oud-heverlee.be.

Locatie

Oud- Heverlee

Publicatiedatum

12.02.2020

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close