/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Gebiedscoördinator Grote Nete

De vacature in het kort:
We zoeken voor het Departement Leefmilieu - Dienst Duurzaam Milieu en Natuurbeleid, een gebiedscoördinator Grote Nete.

Functieinhoud

Mag het iets langer?
Dat kan! De dienst bestaat uit 35 enthousiaste collega’s actief binnen de thema’s: biodiversiteit, milieu, klimaat, duurzaamheid. Daarbinnen ben je verantwoordelijk voor het nieuwe gebiedsprogramma Grote Nete.

Het provinciale bestuursakkoord voorziet in de realisatie van een gebiedsprogramma Grote Nete. Met een gebiedsprogramma werken we via samenwerking aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen over bestuurlijke en sectorale grenzen heen. Realisatie op het terrein is de belangrijkste doelstelling van een gebiedsprogramma. Gebiedsgericht werken is samenwerken, niet enkel met verschillende overheden, maar ook met lokale organisaties en privépartners. Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en opvolging van acties die nodig zijn om het project te realiseren en zorgt ervoor dat ze kwaliteitsvol worden uitgevoerd. Je brengt hiertoe alle belanghebbenden samen en coördineert de uitvoering.

De Grote Nete is een laaglandrivier van ± 44km lang die ontspringt in het Kempisch Plateau en stroomt via Geel en Heist-op-den-Berg naar Lier. De vallei bestaat uit diverse landschappelijke gehelen. Kenmerkend voor de vallei zijn het uitgesproken landelijk karakter, met een afwisseling tussen enerzijds natte beekvalleien met elzenbroekbossen, historische graslanden, restanten van turf- en ijzersteenwinning, en anderzijds drogere zandige bodems, heidelandschappen, (naald-)bossen, kasteeldomeinen ...
In dit gebiedsprogramma wordt werk gemaakt van een overkoepelend programma voor de Grote Nete waar de open ruimte en troeven van de vallei volop worden versterkt en ontwikkeld in functie van maatschappelijke uitdagingen met betrekking tot biodiversiteit, klimaatverandering, bosuitbreiding, landschapskwaliteit, recreatief medegebruik, natuurrecreatie ...

Wil je nog meer weten?
Super! Jouw taken zouden vooral bestaan uit:

 • Je staat in voor het coördineren en uittekenen van een gebiedsprogramma en creëert hiervoor draagvlak bij overheden, bestaande gebiedscoalities en andere stakeholders.
 • Je tekent hiervoor een transparante projectmanagementstructuur uit.
 • Jij bent degene die het klimaat schept voor overleg en samenwerking. Je organiseert en neemt deel aan interne en externe overlegmomenten en verzorgt de contacten met externe partners.
 • Je start initiatieven en projecten op om nieuwe knelpunten aan te pakken en oplossingen aan te reiken.
 • Je bent verantwoordelijk voor de communicatie met de betrokken actoren, overheden en bewoners (via overleg, infovergaderingen, publieksactiviteiten die de participatie bevorderen ...) en voor het bekomen en bestendigen van een breed draagvlak voor het project.

Functieprofiel

Nog steeds geïnteresseerd?

Geweldig! Beantwoord je dan ook aan deze criteria?

Werk je reeds bij de provincie Antwerpen of een ander openbaar bestuur, neem contact op met Birgit Baats, consulent werving & selectie om na te gaan of je voldoet aan de voorwaarden voor bevordering, interne mobiliteit of externe mobiliteit.

Je voldoet aan de aanwervingsvoorwaarden:

Voor deze vacature zijn er geen diplomavereisten maar vragen we wel 2 jaar relevante beroepservaring. In deze functie is echter een master diploma denkniveau gewenst. Kandidaten die voldoen aan de ervaringsvereisten maar niet in het bezit zijn van minimum een geldig master diploma of een diploma daarmee gelijkgesteld dienen deel te nemen aan een capaciteitsproef. Als je hiervoor slaagt, kan je verder solliciteren.

Je beschikt over de volgende gedragscompetenties:

 • Netwerken: je legt vlot contact met verschillende partners (gemeenten, organisaties, betrokken particulieren ...). Je bent correct, diplomatisch en motiverend in je contacten.
 • Overtuigingskracht: je krijgt iedereen mee in je verhaal door de juiste argumenten te gebruiken.
 • Plannen en organiseren, en richting geven: je organisatietalent zorgt ervoor dat je projecten of activiteiten optimaal aanpakt en opvolgt waardoor je mee richting geeft op het niveau van processen en structuren.
 • Organisatiesensitiviteit: je toetst eigen besluiten, voorstellen en acties af aan (de belangen van) andere entiteiten.
 • Samenwerken: de voorstellen van anderen veeg jij niet onder de mat, je ondersteunt ze en bouwt erop verder om ze sterker te maken. Jij begrijpt dat geïntegreerd en in een constructieve sfeer samenwerken cruciaal is voor het project, met oog op het bereiken van concreet, vooropgesteld resultaten.
 • Mondelinge communicatie: je bent communicatief sterk, je beheerst diverse stijlen (informatief en zakelijk) en je voelt aan wanneer welke stijl te hanteren.
 • Besluitvaardigheid: je neemt operationele beslissingen op zelfstandige basis en schat op concrete wijze in of je over voldoende informatie beschikt om een beslissing te onderbouwen.

Hiernaast beschik je over de volgende kenniscompetenties:

 • Je hebt kennis van projectmanagement.
 • Kennis van kaartmateriaal (GIS) is een pluspunt.
 • Inzicht in de werking van openbare besturen is een pluspunt.

Bijkomende aandachtspunten:

 • Je bent bereid om occasioneel avond- en weekendwerk te verrichten.
 • Je beschikt idealiter over een rijbewijs B.

Aanbod

Dan zal dit je zeker overtuigen...

Wij bieden jou een geïndexeerd loon waarbij je start in salarisschaal A1a: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3.170,07 - € 4.932,83.

Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris.

Met extralegale voordelen:

 • gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten
 • maaltijdcheques van 8 EUR
 • gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk
 • fietsvergoeding
 • 36 dagen jaarlijkse vakantie
 • extra legaal pensioen voor contractuele functies
 • aanvullende ziekteverzekering
 • diverse opleidingsmogelijkheden
 • personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten
 • glijdende werkuren

Selectieprocedure


Wil je als gebiedscoördinator Grote Nete bij provincie Antwerpen aan de slag, dan doorloop je eerst de volgende selectiestappen:

 • CV-screening, cv’s worden gescreend op basis van volgende criteria, maximaal 10 kandidaten gaan door naar het volgende selectieonderdeel:
  • Relevante werkervaring rond landschap, natuur, landbouw, water, toerisme en recreatie, erfgoed, ruimtelijke planning
  • Werkervaring in een openbaar bestuur o Motivatiebrief
  • Kennis van kaartmateriaal (GIS)
  • Kennis van projectmanagement
 • Indien je een capaciteitsproef dient af te leggen: digitaal op 3 augustus 2021.
 • Je ontvangt een thuisopdracht.
 • Presentatie thuisopdracht, competentiegericht interview en eindselectie: 27 augustus 2021.

Houd deze data alvast vrij in je agenda.

Meer informatie over deze onderdelen kan je hier lezen.

Waar wacht je nog op?
Je bent duidelijk geïnteresseerd. Top! Dan moet je er voor gaan. Je kandidaat stellen doe je zo:

Solliciteer ten laatste 1 augustus 2021. Overtuig ons met een krachtige motivatiebrief en CV waarom deze job jou op het lijf geschreven is (vergeet niet je CV en motivatiebrief in één document op te laden).

Praktisch

 • We bieden je een voltijdse contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aan.
 • Je zal werken in het gloednieuwe provinciehuis: Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
 • Voor meer info over de inhoud van de functie kan je terecht bij: Dirk Vandenbussche (+3232406686 of dirk.vandenbussche@provincieantwerpen.be) Voor meer info over de selectieprocedure, de verloning en de extralegale voordelen kan je terecht bij Birgit Baats, consulent werving & selectie (+3232405453 of birgit.baats@provincieantwerpen.be).

Succes en wie weet tot binnenkort!

Locatie

Antwerpen

Publicatiedatum

19.07.2021

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close