/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Financieel Directeur

Jouw drive? Mee aan het roer staan om het beleid, onze organisatie en onze mensen te begeleiden naar een financieel gezonde, warme en veilige werkplek die stimuleert om samen de doelstellingen te realiseren.

Toelichting

Onze ambities en de pensionering van de huidige functiehouder maken dat wij een Financieel Directeur zoeken. (Decretale graad – 35/35 – statutair – proeftijd van 12 maanden)

Organisatie

Stabroek, toegangspoort naar de Haven van Antwerpen, een bloeiend verenigingsleven, een prachtig stukje polderlandschap, het grenspark Kalmthoutse Heide, ...
We zijn er trots op! Geniet gerust even mee van ons promofilmpje.
Enkele speerpunten van het huidige bestuur zijn mobiliteit, vrijetijd en ontmoeting. Dit laat zich zien in de grote projecten van deze legislatuur, zoals het verbeteren van de fietsinfrastructuur, de bouw van een kleuterschool met bovenliggende turnhal, de bouw van een ontmoetingscentrum (met bibliotheekfiliaal, seniorenlokaal, kinderopvang, sociale kruidenier, seniorenflats en woningen voor mensen met een beperking) en de renovatie van kasteel Ravenhof. Ook op andere fronten is er volop beweging: 245 grote en kleine projecten over de diensten heen. Om maar te zeggen: ambitieus bestuur.

Met ongeveer 160 medewerkers heeft Stabroek bijzondere aandacht voor een goede work-life balance, een aangename werksfeer en constructieve samenwerking tussen de diverse diensten. Wij waarderen de competenties van iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of arbeidshandicap. Diversiteit is een kracht.

Functieinhoud

Je hebt in nauwe samenwerking met de algemeen directeur en het managementteam een helikopterzicht op de organisatie en houdt ervan om je (financiële) strategische visie te delen. Je hebt dan ook een sterke visie op en praktijkervaring met financieel beleid en management.
Deze strategie zet je om door het optimaliseren en ontwikkelen van hedendaagse en flexibele processen én je werkt projectmatig de financiële dienstverlening uit.

De focus ligt hierbij op:

 • Je stuurt de financiële activiteiten aan en je waakt erover dat de financiële situatie van de organisatie en haar afdelingen correct wordt weergegeven.
 • Je staat in voor de financiële analyse, advisering en controle van het beleid en je draagt actief bij tot een effectief, efficiënt en zuinig bestuur.
 • Je draagt fundamenteel bij aan de opmaak en de opvolging van het meerjarenplan (budgetteringen, wijzigingen,…), dit in nauwe samenwerking met het managementteam en het beleid.
 • Je bent eindverantwoordelijke voor de financiële beleidsrapportering en planning, de boekhouding, het debiteurenbeheer en de toepassing van de wettelijke regels,
 • Je onderhoudt en versterkt goede contacten en communicatie met diverse stakeholders, zowel intern (leidinggevenden, aankoopdienst, …) en extern (financiële instellingen, leveranciers, collega financieel directeurs, hogere overheden,…).
 • Je geeft leiding aan een team van vier medewerkers: een financieel consulent op A-niveau, een financieel deskundige op B-niveau en twee administratieve medewerkers op C-niveau.
 • Je werkt onder leiding van en je rapporteert aan de algemeen directeur. Voor de verantwoordelijkheden waar de financieel directeur in volledige onafhankelijkheid functioneert, rapporteer je rechtstreeks aan de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau.

People- en communicatieskills, ervaring in veranderingsprocessen en projectmatig werken vormen de basis van waaruit jij werkt. Zo zorg je er mee voor dat onze medewerkers de beste versie van zichzelf kunnen worden en onze organisatie doorgroeit naar een resultaatgerichte en stimulerende werkplek.

Functieprofiel

 • Je behaalde een algemeen masterdiploma of een algemeen diploma van het universitair onderwijs of een algemeen diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.
 • Je kan minstens 4 jaar relevante beroepservaring voorleggen, bij voorkeur in de domeinen die aansluiten bij het specifieke takenpakket van de functie.
 • Je kan minstens 4 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring voorleggen binnen de laatste 6 jaar.
 • Je hebt de Belgische nationaliteit (decretaal bepaald).
 • Je hebt een uitgesproken visie op een moderne en klantgerichte dienstverlening vanuit een lokaal bestuur.
 • Je hebt een helikopteroverzicht op de organisatie en houdt ervan om je financieel strategische visie te delen.
 • Je hebt een aantoonbare expertise op vlak van financieel management, boekhouding, debiteurenbeheer, …
 • Als verbindingspersoon met sterke communicatieve vaardigheden creëer je de optimale ruimte voor interne en externe samenwerking in het belang van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger.

Aanbod

 • Je krijgt de kans om een cruciale en unieke rol te spelen bij lokaal bestuur Stabroek met diverse en afwisselende uitdagingen.
 • Een voltijdse statutaire tewerkstelling met 12 maanden proef.
 • Wij bieden een minimum bruto aanvangswedde (index januari 2023) van 80.262,03 euro bruto/jaar (salarisschaal decretale graad financieel directeur met 0 jaar anciënniteit) met een maximum van 117.130,10 euro bruto/jaar (salarisschaal decretale graad financieel directeur met max. 15 jaar anciënniteit). De wedde is afhankelijk van je opgebouwde anciënniteit.
 • Een mooie work-life balance met 35-urenweek in een systeem van glijtijd, ruime verlofdagen, extra feestdagen, mogelijkheid tot thuiswerk.
 • Diverse extralegale voordelen (zie infobrochure voor meer details).
 • Er wordt een wervingsreserve aangelegd van 18 maanden.

Selectieprocedure

Zin in een nieuwe uitdaging?

De uitgebreide infobrochure, de functiebeschrijving en het organogram kan je vinden als bijlagen in het vacaturebericht via motmansenpartners.be/vacatures.

Voor meer info en alle aanvragen kan je contact opnemen met Jeroen Smeulders, Director Public & Non-Profit bij Motmans & Partners, het selectiekantoor dat de coördinatie van de werving- en selectieprocedure voor haar rekening neemt: 03 434 09 90 of jeroen.smeulders@motmansenpartners.be.

Solliciteren

Bezorg volgende documenten tot en met donderdag 1 juni 2023 ten laatste om 09.00 uur, via motmansenpartners.be/vacatures

 • motivatiebrief
 • CV
 • kopie van het vereiste masterdiploma of gelijkgesteld
 • uittreksel van je geboorteakte
 • recent uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan drie maanden op het moment van de indiening van je kandidatuur). Deze laatste documenten zijn eenvoudig digitaal aan te vragen via je gemeentelijke website of burgerprofiel.be.
 • Indien er zich kandidaten wensen te beroepen op de vrijstelling van het doorlopen van de selectieprocedure ingevolge toepassing van artikel 589 Decreet Lokaal Bestuur, moeten zij dit bij het indienen van de kandidatuur bekend maken.

Selectieprocedure

De selectieprocedure wordt exclusief uitbesteed aan extern selectiebureau Motmans & Partners en de selectieproeven bestaan uit:

Schriftelijk gedeelte (50 punten)

Timing: 7 juni tot 12 juni 2023 via thuisopdracht

Een schriftelijke proef waarin gepeild wordt naar je competenties en vaktechnische kennis. Dit gebeurt aan de hand van cases die relevant zijn voor de functie. Naast het inhoudelijk aspect van de functie (het financieel-economisch inzicht in de vakmaterie) wordt ook gepeild naar leidinggevende inzichten. Je bent geslaagd als je minimum 50% (25/50) behaalt op het schriftelijk gedeelte.

Mondeling gedeelte (50 punten)

Timing: 21 juni 2023 vanaf 9u00 in de kantoren van Motmans & Partners, Ellermansstraat 84-86 te Antwerpen (bij een beperkt aantal kandidaten, bij een groot aantal kandidaten wordt een 2e moment voorzien. Een concreet tijdstip wordt later nog meegedeeld.

In een interview toetst de selectiejury af of jouw profiel overeenstemt met de specifieke vereisten van de functie en bevraagt je interesse, motivatie en betrokkenheid met het werkveld. Je licht hier ook een onderdeel van de schriftelijke opdracht verder toe.

Je bent geslaagd als je zowel op het schriftelijk als op het mondeling gedeelte minimum 50% van de punten behaalt en minimum 60% in het totaal.

Assessment center

Timing: in de week van 26 juni 2023

Alle kandidaten die geslaagd zijn op het geheel van de selectieproeven worden uitgenodigd voor het assessment center m.b.t. de gedragscompetenties die vereist zijn voor het niveau van deze functie. Je bent voor het geheel geslaagd als je minimaal een advies ‘geschikt’ behaalt op het assessment center.

Alle data zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Optioneel: vergelijkende proef titels en verdiensten

Indien er zich kandidaten wensen te beroepen op de vrijstelling van het doorlopen van de selectieprocedure ingevolge toepassing van artikel 589 Decreet Lokaal Bestuur worden, na afloop van de selectieprocedure, alle kandidaten uitgenodigd om deel te namen aan een bijkomende niet eliminerende proef inzake vergelijking van titels en verdiensten. Deze proef zal worden afgenomen in de vorm van een gestructureerd interview op basis van een portfolio en een interviewleidraad. De kwalitatieve vergelijking op basis van deze proef is adviserend voor de aanstellende overheid in het kader van de vergelijking van titels en verdiensten.

Bijlage(n)

Locatie

Stabroek

Publicatiedatum

05.05.2023

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close