/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Expert technische installaties

Het grote en diverse patrimonium van de stad Kortrijk vraagt een doorgedreven geïntegreerde en uniforme visie op technische installaties. Je werkt deze visie verder uit en je zorgt ervoor dat deze ook gedragen en toegepast wordt binnen de organisatie. Hiervoor werk je nauw samen oa. de projectleiders binnen het team gebouwen en de directie Ruimte, de projectleider Energie, de technische medewerkers en de gebouwbeheerders.

Toelichting

Je bent actief binnen het team gebouwen. In het organogram vind je het team terug onder de directie Ruimte. Team gebouwen telt ca. 40 medewerkers en staat in voor het duurzaam ontwikkelen en beheren van het stedelijk patrimonium. Dit betekent zowel het bouwen en verbouwen als het onderhoud en beheer van de verschillende stads- en OCMW - gebouwen.
Het patrimonium in Kortrijk bestaat uit 450 gebouwen die uiteenlopende variëren in schaal en complexiteit. Het gaat over sportgebouwen, culturele infrastructuur, jeugdlokalen, Woonzorgcentra, woningen en flatgebouwen, werkplaatsen, kantoorgebouwen, bergingen en opslagplaatsen.

Organisatie

Elke dag zet je je samen met meer dan 1800 collega's in voor dé Kortrijkzaan. Ons aanbod qua dienstverlening is zeer divers, denk maar aan sport, cultuur, burgerzaken, kinderopvang, thuiszorg, sociale tewerkstelling, onderwijs, integratie, stadsontwikkeling, huisvuilophaling, groen, parkeerbeleid, armoedebestrijding, schuldhulpverlening, evenementen, economie, wegenwerken, woonzorgcentra... De uitdagingen voor de diensten en de medewerkers zijn dan ook groot en evolueren voortdurend. Samen zorgen we ervoor dat het aanbod afgestemd is op de wensen en behoeften van de inwoners van stad Kortrijk, samen maken we van Kortrijk de beste stad van Vlaanderen.

Functieinhoud

 • Je bent een expert met betrekking tot technische installaties;
 • Je werkt in overleg met de leidinggevende een onderbouwde strategie en aanpak uit om de (interne en externe) dienstverlening en werking met betrekking tot jouw thema uit te bouwen en te optimaliseren. Je maakt hiervoor beleidsvoorbereidende nota’s en dossiers op.
 • Je volgt je taken, projecten of verantwoordelijkheden met betrekking tot jouw expertise inhoudelijk op en staat garant voor een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening.
 • Je gaat proactief te werk in het op peil houden van deze expertise door je op de hoogte te stellen van nieuwe wetgeving, trends, evoluties en ontwikkeling met betrekking tot dit thema. Je analyseert, interpreteert en volgt de wetgeving en reglementering van hogerhand voor openbare besturen met betrekking tot dit thema nauwgezet op.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt met betrekking tot technische installaties en je adviseert en ondersteunt zowel de interne als interne klant met betrekking tot dit thema.
 • Je brengt op formele of informele manier kennis en/ of vaardigheden met betrekking tot jouw thema aan bij collega's, binnen of buiten het eigen team, en ondersteunt en adviseert hen waar nodig. Dit door middel van leertrajecten, overleg, infosessies, workshops… Je houdt vinger aan de pols met betrekking tot jouw thema zowel intern bij jouw collega’s als extern naar de burger toe. Je evalueert de werking of een project en stuurt bij waar nodig.
 • Je wisselt kennis en ervaring uit met betrekking tot je beleidsthema en vertegenwoordigt de organisatie in overlegstructuren waarbij je een nuttig en relevant netwerk opbouwt.
 • Je neemt constructief deel aan interne vergaderingen en zorgt voor een optimale kennisdeling met de collega’s en leidinggevende. Je formuleert suggesties of brengt verbeterinitiatieven aan die kunnen bijdragen tot een betere dienstverlening.

Functieprofiel

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie.

Toelatingsvoorwaarden voor deze functie:

 • Je hebt een masterdiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau A in de richting waarin kennis wordt verworven van HVAC-installaties, elektrische installaties laagspanning en middenspanning, verlichting, brandbeveiliging, detectiesystemen en communicatienetwerken, energieopwekking en distributiesystemen, en gebouwbeheerssystemen (kortom alle gebouwtechnieken).
 • Je hebt een masterdiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau A in een andere richting en minimaal 1 jaar aantoonbare relevante beroepservaring.
 • Je hebt geen masterdiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau A, maar minimaal 1 jaar aantoonbare relevante beroepservaring in een gelijkaardige functie én je slaagt voor een niveau-en capaciteitstest.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur op A-niveau.
 • Maaltijdcheques van 7,00 euro.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster.
 • Mogelijkheden tot telewerk.
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.

Selectieprocedure

 • Cv-screening
 • Optioneel: speedinterviews
 • Thuisopdracht
 • Mondelinge proef

Locatie

Kortrijk

Publicatiedatum

22.09.2022

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close