/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Expert Jeugd

We zoeken een nieuwe enthousiasteling die ons toffe jeugdteam wil versterken! Help jij mee onze Wetterse jeugd steeds de vakanties van hun leven te geven? Laat dan zeker van je horen!

Organisatie

Lokaal Bestuur Wetteren is een organisatie in volle verandering. Met ruim 500 medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzijn van haar 26.000 inwoners. Het Lokaal Bestuur biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening van elke gemeente: een bruisend sportdomein De Warande met overdekt én openluchtzwembad, een goed uitgeruste sporthal en heel wat andere sportfaciliteiten, een levendig cultureel centrum Nova, een kunstacademie waar muziek, woord en beeldende kunst aan bod komen, een bibliotheek met drie filialen, een toeristisch infopunt, de gemeentelijke kleuterschool ‘t Kleuterboompje, lokaal dienstencentrum De Koffiebranderij, woonzorgcentrum Schelderust, assistentiewoningen Scheldezicht, een dienstenchequebedrijf, het Huis van het Kind, drie initiatieven buitenschoolse kinderopvang, kinderdagverblijf De Kleine Prins en speelplein WESP.

Wij dromen dat Wetteren in 2030 er als volgt uitziet: ‘Wetteren is een dynamisch centrum aan de Schelde waar het goed is om te wonen, te leven, te werken en te verblijven, dat goed ontsloten is naar de regio en met een aantrekkingskracht op die regio. De Wetteraar is fier op zijn woonplaats en werkt samen met het lokaal bestuur aan de ontwikkeling en uitwerking van het beleid.’

Functieinhoud

De Expert Jeugd werkt mee aan de voorbereiding en uitbouw van een gedegen jeugdbeleid, ondersteunt de reguliere werking van de dienst en realiseert nieuwe projecten om het uitgestippelde jeugdbeleid uit te voeren. Doel is de belangen van kinderen en jongeren in de gemeente optimaal te behartigen en de organisatiedoelstellingen rond jeugdbeleid te bereiken.

Kerntaken zijn:

 • Je werkt mee aan een duidelijke visie uit rond jeugdbeleid, afgestemd op de noden van de gemeente en de organisatie. In overleg met je teamcoach leg je beleidsvoorstellen voor aan de departementsdirecteur en het managementteam.
 • Je werkt constructief samen met de teamcoach, collega’s van de eigen dienst en met collega’s uit andere diensten om de beoogde doestellingen te realiseren.
 • Je onderneemt acties om participatief te werk te gaan, niet alleen op formele wijze, maar ook door actief in contact te treden met kinderen en jongeren.
 • Je formuleert voorstellen om dienstoverschrijdend de belangen van kinderen en jongeren op de voorgrond te plaatsen.
 • Je gaat creatief te werk om trajecten uit te stippelen die kansengroepen bereiken.
 • Je wendt diezelfde creativiteit aan om nieuwe projecten op te zetten en vernieuwing te brengen.
 • Je volgt jeugd gerelateerde dossiers op en voert hiervoor zelfstandig de nodige taken uit. Je zorgt in nauw overleg met de teamcoach en departementsdirecteur voor de voorbereiding en uitvoering van de dossiers van de bestuursorganen.
 • Je verbindt acties met de nodige budgetten. Je neemt samen met de teamcoach een voortrekkersrol in het tijdig en correct opmaken van het budget, en het bewaken en bijsturen ervan, in samenwerking met de departementsdirecteur.
 • De Expert Jeugd is werkzaam binnen het team Jeugd & Sport. Je interesseveld is breed en je neemt in dit verband occasioneel ook sport gerelateerde taken voor je rekening.
 • Je communiceert duidelijk en op een manier die kinderen en jongeren kan aanspreken. Je gebruikt hiervoor communicatiemiddelen en -kanalen waarmee je accuraat je doelgroep kan bereiken. Door middel van vlotte communicatie werk je drempels weg zodat kinderen en jongeren de weg (durven) vinden naar onze dienst.
 • Je volgt op zelfstandige basis tendensen op binnen relevante beleidsdomeinen en vertaalt deze naar voorstellen en acties binnen de eigen organisatie.
 • Je zet de waarden van de organisatie om in de praktijk;
  • Samenwerken: Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
  • Professionaliteit: Consistent handelen. Consistentie tonen in principes, waarden en gedrag. Bouwen aan vertrouwen op basis van de eigen authenticiteit en nakomen van verbintenissen.
  • Enthousiasme: Betrokkenheid en motivatie tonen. Zich ten volle inzetten voor het werk dat men doet en proberen er het beste van te maken. Steeds het beste van zichzelf geven.
  • Klantgerichtheid: Klanten op een gerichte manier begeleiden en raad geven in hun keuzeproces. Hen steeds op de eerste plaats stellen door hen een gerichte service te leveren en door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Functieprofiel

 • Je beschikt over de competenties uit de functiebeschrijving.
 • Solliciteer je via aanwerving (als externe kandidaat), dan is een diploma noodzakelijk: ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.

Laatstejaarsstudenten zijn tot het examen toegelaten.

Aanbod

 • Een voltijdse contractuele aanstelling
 • Een bruto maandloon tussen € 3170,07 (A1a trap 0) en € 5578,45 (A3a trap 24)
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Mogelijkheid tot telewerk, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden
 • Maaltijdcheques van € 5 per gewerkte dag (binnenkort verhoging)
 • Een uitgebreid verlofstelsel
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Een haard- en standplaatstoelage
 • Eindejaarstoelage
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietsvergoeding
 • Een tweede pensioenpijler
 • Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UITpas
 • Voordelen via de PlusPas (GSD-v).

Selectieprocedure

De selectie verloopt via aanwerving, bevordering, interne en externe mobiliteit. Wanneer er meer dan 20 kandidaten zijn, gebeurt er een preselectie op basis van CV en motivatiebrief. Het examenprogramma bestaat uit twee delen:

 • een schriftelijk deel op zaterdag 6 februari 2021
 • een mondeling deel begin maart 2021

Om over te gaan naar het volgende deel, moet de kandidaat 50% halen voor het voorgaande deel. Om aan het eind als geslaagd te worden beschouwd, moet de kandidaat minstens 50% behalen op elke selectieproef, en 60% op het totaal van de selectie. De hoogst gerangschikte kandidaat wordt eerst gecontacteerd om aangesteld te worden. De geslaagde kandidaten die niet worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen, waarvan de geldigheidsduur drie jaar bedraagt en maximaal met twee jaar kan verlengd worden.

Hoe solliciteren?

Bezorg volgende documenten ten laatste op 18 januari 2021:

 • uitgebreid curriculum vitae,
 • begeleidend schrijven waarin je uitlegt waarom deze functie jou op het lijf geschreven is,
 • diploma
 • uittreksel uit het strafregister (max 3 maand oud) (inwoner van Wetteren: online)

via mail naar danah.detaeye@hudsonsolutions.com

Meer weten?

Over de procedure: vacature@wetteren.be (bij voorkeur) of op het nummer 09 365 67 07 (mevrouw Els De Winter, waarnemend diensthoofd HR)

Over de functie-inhoud: Departementsdirecteur (Be)leven: Pieter Bracke, pieter.bracke@wetteren.be

Op de website van de gemeente Wetteren kan je het volledige vacaturebericht met de functiebeschrijving nalezen. https://www.wetteren.be/vacatures-gemeente-ocmw

Locatie

Lokaal Bestuur Wetteren

Publicatiedatum

08.01.2021

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close