/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Expert handhaving en noodplanning

  Contacteren van burgers en andere betrokkenen, bv. eigenaars, politie, buren…

  Onderzoeken of handelingen voldoen aan de wetgeving.

  Opsporen van afwijkingen en onregelmatigheden; deze onderzoeken en interpreteren.

  Het inputten van data  in de gebruikelijke softwaretoepassingen voor dossieropvolging.

  Verzamelen van informatie en gegevens via bevraging van burgers (telefonisch, terreinbezoek,…) en/of eigen onderzoek.

  Uitvoeren van activiteiten ter plaatse, zoals controleren, schatten, fotograferen, opmeten, stalen nemen, geluidsmetingen,…

  Administratief opvolgen en begeleiden van de specifieke dossierelementen doorheen de opeenvolgende procedurestappen.

  Afnemen van verhoren in het kader van handhaving.

  Opstellen van processen-verbaal in het kader van handhaving.

  Verslaggeving van de veiligheidscel.

Toelichting

contractueel - niveau A1a-A3a – voltijds in een vaste tewerkstelling

Organisatie

LOKAAL BESTUUR KAPELLE-OP-DEN-BOS

Functieinhoud

Doel van de functie

Uitbouwen en faciliteren van een regionale samenwerking tussen de deelnemende gemeenten van de ILV, met het oog op een adequaat en uniform beleid op het vlak van handhaving en noodplanning.

Analyseren en verwerken van dossiers m.b.t de domeinen stedenbouw, milieu en trage wegen in hoofdzaak vanuit het aspect handhaving teneinde omtrent deze dossiers een beslissing, plan van aanpak te kunnen formuleren.

Coördineren van de veiligheidscel en organiseren van het coördinatiecomité teneinde de burgers een efficiënte hulpverlening te bieden bij lokale incidenten.

Functie:

· Als expert handhaving en noodplanning sta je in voor het handhavingsbeleid op vlak van stedenbouw en milieuwetgeving.

· Je volgt meldingen nauwgezet op. Indien nodig ga je ter plaatse om vaststellingen te doen. Je zorgt voor een correcte communicatie naar alle betrokkenen en je volgt de dossiers op doorheen de verschillende procedurestappen.

· Je formuleert adviezen m.b.t. handhaving voorstellen voor reglementen aan het beleid en draagt zo bij tot de opmaak van de beleidsplannen.

· Als expert handhaving en noodplanning fungeer je ook als noodplanambtenaar.

· Je staat in voor het opstellen voor het opmaken en actueel houden van nood- en interventieplannen.

· Je volgt de organisatie van de evenementen op in functie van de mogelijke impact op de openbare veiligheid.

· Je bent centrale contactpersoon tijdens rampen en evenementen. Je volgt in overleg met andere partners de situatie op. In deze functie ben je 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 oproepbaar en binnen de kortst mogelijk tijd ter plaatse om tijdens incidenten het voortouw te nemen in de multidisciplinaire samenwerking. In geval van crisis bepaal je samen met de andere partners wat er moet gebeuren en je bent eindverantwoordelijke voor de organisatie van deze maatregelen. (bijvoorbeeld: evacuatie, noodopvang, inzet medewerkers,…)

· Je rapporteert aan de coördinator grondgebiedzaken.

Functieprofiel

Profiel

· Je behaalde minstens een masterdiploma met een relevante link naar milieu en/of stedenbouw OF je beschikt over een masterdiploma met minstens 4 jaar relevante beroepservaring .

· Je hebt het diploma lokale toezichthouder milieuhandhaving/stedenbouwhandhaving of bent bereid om dit te behalen binnen de 36 maanden.

· Je hebt het attest noodplanner of bent bereid dit te behalen binnen de 36 maanden.

· Je hebt kennis van de betreffende wet-en regelgeving of je bent bereid om je hierin in te werken.

· Je hebt kennis van handhavingsprocedures of bent bereid om je hierin in te werken.

· Je kan efficiënt omgaan met courante software zoals MS Office toepassingen, internet en e-mail en je kan je vlot inwerken in diverse (dienst-specifieke) softwaretoepassingen die aangereikt worden.

Aanbod

Aanbod

· Je wordt contractueel tewerkgesteld bij lokaal bestuur Kapelle-op-den-Bos. Omwille van een samenwerkingsverband met het lokaal bestuur Meise, zal je 50% van je arbeidstijd ingezet worden voor opdrachten in de gemeente Meise.

· Een voltijdse tewerkstelling (38u).

  • Aantrekkelijk verlofstelsel (35 verlofdagen + 14 feestdagen).
  • Salarispakket volgens barema A1a – A3a. Bij 2 jaar relevante ervaring bedraagt het bruto maandloon van €3666,92. Relevante ervaring kan in rekening gebracht worden. Bij 5 jaar relevante ervaring is het bruto maandloon €4130,20.
  • Maaltijdcheques (8 euro).
  • Eindejaarspremie.
  • Hospitalisatieverzekering voor jou en je gezinsleden.
  • Tweede pensioenpijler van 4%.
  • Fietsvergoeding of volledige tussenkomst in openbaar vervoer.
  • Jaarlijks ecocheques en een Kapellebon.
  • Voordelen via GSD-V.
  • Tal van bijscholingsmogelijkheden.

Selectieprocedure

Selectieprocedure

· De selectieprocedure wordt exclusief uitbesteed aan extern erkend selectiebureau Motmans & partners

· De selectieprocedure bestaat uit de volgende onderdelen

o CV-selectie op basis van wettelijk bepaalde nationaliteits- , diploma- en taalvereisten

o Schriftelijke proef via thuisopdracht. Als je kandidatuur in aanmerking komt, ontvang je deze op donderdag 06/10/2022 via mail. Deze opdracht moet ten laatste ingeleverd worden op maandag 10/10/2022 om 12u.

o Kandidaten die slagen voor de schriftelijke proef worden uitgenodigd voor de mondelinge proef op donderdag 20/10/2022 in het gemeentehuis van Kapelle-op-den-Bos.

Locatie

LOKAAL BESTUUR KAPELLE-OP-DEN-BOS

Publicatiedatum

07.09.2022

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close