/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Expert Gebouwen

Hebben grote gebouwen in al hun vormen en met specifieke nutsvoorzieningen geen geheimen voor jou? Is de combinatie optimaal onderhoud en energiezuinigheid voor jou een uitdaging? Lees dan verder en solliciteer ten laatste op 1 februari 2021.

Organisatie

Lokaal Bestuur Wetteren is een organisatie in volle verandering. Met ruim 500 medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzijn van haar 26.000 inwoners. Het Lokaal Bestuur biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening van elke gemeente: een bruisend sportdomein De Warande met overdekt én openluchtzwembad, een goed uitgeruste sporthal en heel wat andere sportfaciliteiten, een levendig cultureel centrum Nova, een kunstacademie waar muziek, woord en beeldende kunst aan bod komen, een bibliotheek met drie filialen, een toeristisch infopunt, de gemeentelijke kleuterschool ‘t Kleuterboompje, lokaal dienstencentrum De Koffiebranderij, woonzorgcentrum Schelderust, assistentiewoningen Scheldezicht, een dienstenchequebedrijf, het Huis van het Kind, drie initiatieven buitenschoolse kinderopvang, kinderdagverblijf De Kleine Prins en speelplein WESP.

Wij dromen dat Wetteren in 2030 er als volgt uitziet: ‘Wetteren is een dynamisch centrum aan de Schelde waar het goed is om te wonen, te leven, te werken en te verblijven, dat goed ontsloten is naar de regio en met een aantrekkingskracht op die regio. De Wetteraar is fier op zijn woonplaats en werkt samen met het lokaal bestuur aan de ontwikkeling en uitwerking van het beleid.’

Functieinhoud

De Expert Gebouwen is de drijvende kracht achter een duurzaam gebouwenbeheer, waarmee we het Lokaal Bestuur Wetteren in staat stellen om intern en extern een optimale dienstverlening uit te bouwen. Je vertaalt maatschappelijke en vakspecifieke ontwikkelingen samen met de noden van de organisatie tot strategische plannen en concrete projecten.

Kerntaken zijn:

 • Je bouwt, in overleg met interne en externe belanghebbenden, een visie en strategie uit rond een duurzaam gebouwenbeheer, waarmee we het Lokaal Bestuur Wetteren in staat stellen om intern en extern een optimale dienstverlening uit te bouwen. Je vertaalt beleidsdoelstellingen in strategische plannen en beleidsvoorstellen. Je adviseert op vraag én proactief het bestuur en managementteam.
 • Naast acties en projecten op kortere termijn bepleit je steeds een lange termijnvisie, op gebied van onderhoud, optimalisatie, veiligheid en verduurzaming. Je kan anderen overtuigen en enthousiasmeren voor de meest geschikte aanpak van dossiers, met het oog op het realiseren van de doelstellingen.
 • Je houdt de vinger aan de pols in de hele organisatie en volgt de ontwikkelingen in het vakgebied op. Je detecteert zo de noden en opportuniteiten van het Lokaal Bestuur. Je vertaalt die samen met het team en de belanghebbenden in concrete projecten en acties. Je volgt zelf diverse projecten op, van projectopmaak tot evaluatie, op gebied van beheer, onderhoud, renovatie, nieuwbouw of verduurzaming, en dit zowel inhoudelijk, budgettair als procedureel. Ook bewaak je hierbij de planning. Je treedt zelf op als ontwerper of stuurt een extern ontwerp- of studiebureau aan.
 • Je beoordeelt projecten op hun hele levenscyclus en ziet het belang van de onderhoudsfase al in van bij de start van het ontwerp. Je bent begaan met veiligheid bij ontwerp, uitvoering en gebruiksfase en bent op de hoogte van de verschillende wetgevingen in verband met veiligheid.
 • Je stelt je expertise ook ter beschikking buiten het team waar nodig, bijvoorbeeld bij grote wegenis- of stadsvernieuwingsdossiers.
 • Je schaaft je kennis steeds bij omtrent het vakgebied en de relevante wetgeving. Je bouwt een netwerk uit waarop je vlot beroep doet bij vragen die buiten je expertise liggen.

Als Expert Gebouwen heb je een eigen specialiteit, maar maak je ook deel uit van een team. Je bent een drijvende kracht om samen met de teamcoach het team Gebouwen & ICT uit te bouwen en continu te vernieuwen. Je werkt actief voorstellen uit om de dienstverlening van het team bij te sturen en te structureren. Je bouwt aan processen en technieken om de dienstverlening efficiënt te laten verlopen. Je ontwikkelt interne controleprocedures en evaluatiemethodes om de voortgang of resultaten van processen en dienstverlening continu te monitoren en bij te sturen. Je neemt ook andere taken op binnen het team waar nodig.

Je leidt projecten en neemt deel aan werkgroepen, en draagt zo actief bij aan het behalen van de doelstellingen uit het meerjarenplan. Je zorgt in nauw overleg met de teamcoach voor de voorbereiding en uitvoering van de dossiers van de bestuursorganen. Projectmatig werk zit je in de vingers.

Je werkt in functie van de hele organisatie. Je zoekt steeds naar de best mogelijke samenwerking over de team- en departementsgrenzen heen, en ook buiten de organisatie. Je draagt actief bij aan het delen van werkmethodes en optimaliseren van de werking voor het volledige Departement Ondersteuning.

 • Je zet de waarden van de organisatie om in de praktijk;
  • Samenwerken: Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
  • Professionaliteit: Consistent handelen. Consistentie tonen in principes, waarden en gedrag. Bouwen aan vertrouwen op basis van de eigen authenticiteit en nakomen van verbintenissen.
  • Enthousiasme: Betrokkenheid en motivatie tonen. Zich ten volle inzetten voor het werk dat men doet en proberen er het beste van te maken. Steeds het beste van zichzelf geven.
  • Klantgerichtheid: Klanten op een gerichte manier begeleiden en raad geven in hun keuzeproces. Hen steeds op de eerste plaats stellen door hen een gerichte service te leveren en door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Functieprofiel

 • Je beschikt over de competenties uit de functiebeschrijving.
 • Je beschikt over een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.

Laatstejaarsstudenten zijn tot het examen toegelaten.

Aanbod

 • Een voltijdse contractuele aanstelling
 • Een bruto maandloon tussen € 3170,07 (A1a trap 0) en € 5578,45 (A3a trap 24)
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Mogelijkheid tot telewerk, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden
 • Maaltijdcheques van € 6,50 per gewerkte dag
 • Een uitgebreid verlofstelsel
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Een haard- en standplaatstoelage
 • Eindejaarstoelage
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietsvergoeding
 • Een tweede pensioenpijler
 • Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UITpas
 • Voordelen via de PlusPas (GSD-v).

Selectieprocedure

De selectie verloopt via aanwerving, bevordering, interne en externe mobiliteit. Wanneer er meer dan 20 kandidaten zijn, gebeurt er een preselectie op basis van CV en motivatiebrief. Het examenprogramma bestaat uit twee delen:

 • een schriftelijk deel (thuisopdracht) op 11 februari 2021 ('s avonds)
 • een mondeling deel op 17 maart 2021

Om over te gaan naar het volgende deel, moet de kandidaat 50% halen voor het voorgaande deel. Om aan het eind als geslaagd te worden beschouwd, moet de kandidaat minstens 50% behalen op elke selectieproef, en 60% op het totaal van de selectie. De hoogst gerangschikte kandidaat wordt eerst gecontacteerd om aangesteld te worden. De geslaagde kandidaten die niet worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen, waarvan de geldigheidsduur drie jaar bedraagt en maximaal met twee jaar kan verlengd worden.

Hoe solliciteren?

Bezorg volgende documenten ten laatste op 1 februari 2021:

 • uitgebreid curriculum vitae,
 • begeleidend schrijven waarin je uitlegt waarom deze functie jou op het lijf geschreven is,
 • diploma
 • uittreksel uit het strafregister (max 3 maand oud) (inwoner van Wetteren: online)

via mail naar danah.detaeye@hudsonsolutions.com

Meer weten?

Over de procedure: vacature@wetteren.be (bij voorkeur) of op het nummer 09 365 67 07 (mevrouw Els De Winter, waarnemend diensthoofd HR)

Over de functie-inhoud: Departementsdirecteur Ondersteuning: Anke Versonnen, anke.versonnen@wetteren.be

Op de website van de gemeente Wetteren kan je het volledige vacaturebericht met de functiebeschrijving nalezen. https://www.wetteren.be/vacatures-gemeente-ocmw

Locatie

Lokaal Bestuur Wetteren

Publicatiedatum

08.01.2021

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close