/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Expert Burger

Team Burger van Gemeente Wetteren wil het algemeen onthaal en de dienstverlening nog meer toegankelijk en klantgericht maken. Daarnaast willen we alle processen met betrekking tot de burgerlijke stand en internationaal privaatrecht optimaliseren. Om ons hierbij te ondersteunen zijn we op zoek naar een Expert Burger (A1a-A3a). Interesse? Solliciteren kan tot 18 januari 2021.

Organisatie

Lokaal Bestuur Wetteren is een organisatie in volle verandering. Met ruim 500 medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzijn van haar 26.000 inwoners. Het Lokaal Bestuur biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening van elke gemeente: een bruisend sportdomein De Warande met overdekt én openluchtzwembad, een goed uitgeruste sporthal en heel wat andere sportfaciliteiten, een levendig cultureel centrum Nova, een kunstacademie waar muziek, woord en beeldende kunst aan bod komen, een bibliotheek met drie filialen, een toeristisch infopunt, de gemeentelijke kleuterschool ‘t Kleuterboompje, lokaal dienstencentrum De Koffiebranderij, woonzorgcentrum Schelderust, assistentiewoningen Scheldezicht, een dienstenchequebedrijf, het Huis van het Kind, drie initiatieven buitenschoolse kinderopvang, kinderdagverblijf De Kleine Prins en speelplein WESP.

Wij dromen dat Wetteren in 2030 er als volgt uitziet: ‘Wetteren is een dynamisch centrum aan de Schelde waar het goed is om te wonen, te leven, te werken en te verblijven, dat goed ontsloten is naar de regio en met een aantrekkingskracht op die regio. De Wetteraar is fier op zijn woonplaats en werkt samen met het lokaal bestuur aan de ontwikkeling en uitwerking van het beleid.’

Functieinhoud

De Expert Burger werkt mee aan de voorbereiding en uitbouw van een efficiënt functionerend team met een klantgerichte dienstverlening, met betrekking tot het onthaal van de gemeente, maar ook binnen het vakgebied burgerlijke stand en internationaal privaatrecht.

Kerntaken zijn:

 • Je adviseert en rapporteert om zo bij te dragen tot een efficiënte werking van de dienst en een verbeterde dienstverlening aan de burger.
 • Je analyseert voorliggende vraagstukken binnen de organisatie vanuit de specifieke deskundigheid binnen het vakgebied burgerlijke stand en internationaal privaatrecht en adviseert de medewerkers en de teamcoach. - Je volgt complexe en betwiste dossiers op binnen bovenvermeld vakgebied.
 • Je verricht zelfstandig moeilijke en bijzondere/complexe uitvoerende werkzaamheden op basis van instructies, regelgeving en voorschriften binnen het vakgebied.
 • Je onderkent bijzondere situaties en doet zo nodig aanvullend onderzoek, dan wel raadpleegt bepaalde instanties.
 • Je behandelt aanvragen inzake opvraging gegevens uit registers burgerlijke stand.
 • Je evalueert bestaande procedures en tracht deze verder te optimaliseren. Je overlegt hierover met de teamcoach. - Je stelt rapporten en grafieken op en rapporteert hierover aan de teamcoach.
 • Je verifieert en controleert de voortgang of resultaten van dienstverlening om zo een optimale kwaliteit en efficiëntie te garanderen overeenkomstig de afspraken, richtlijnen en regelgeving.
 • Je bewaakt de voortgang van de werkprocessen en de kwaliteit van de bovenvermelde dienstverlening en rapporteert daarover aan de teamcoach.
 • Je bewaakt mee de kwaliteit van de informatieverstrekking, dienstverlening en gegevensverwerking en overlegt hierover met de teamcoach.
 • Je bewaakt correcte toepassingen van reglementaire bepalingen, procedures, normen, …
 • Je ziet toe op de naleving van kwaliteitsnormen.
 • Je houdt ontwikkelingen en veranderingen (onder meer wetgeving) binnen het vakgebied actief bij - Je wisselt informatie uit met vakgenoten.
 • Je neemt deel aan studiedagen en vormingsdagen.
 • Je blijft op de hoogte van nieuwe methodes, theorieën en technieken.
 • Je volgt nieuwe ontwikkelingen, volgt en bestudeert de wetgeving, omzendbrieven, onderrichtingen, ... binnen het vakgebied burgerzaken nauwgezet op.
 • Je voert, in nauw overleg met de teamcoach, vakinhoudelijk werkoverleg.
 • Je treedt op als aanspreekpunt voor de medewerkers.
 • Je vertaalt de wetgeving in werkbare procedures en tekent de front- en backoffice processen hiervoor uit waarbij optimalisatie en efficiëntie centraal staan.
 • Je zet de waarden van de organisatie om in de praktijk;
  • Samenwerken: Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
  • Professionaliteit: Consistent handelen. Consistentie tonen in principes, waarden en gedrag. Bouwen aan vertrouwen op basis van de eigen authenticiteit en nakomen van verbintenissen.
  • Enthousiasme: Betrokkenheid en motivatie tonen. Zich ten volle inzetten voor het werk dat men doet en proberen er het beste van te maken. Steeds het beste van zichzelf geven.
  • Klantgerichtheid: Klanten op een gerichte manier begeleiden en raad geven in hun keuzeproces. Hen steeds op de eerste plaats stellen door hen een gerichte service te leveren en door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Functieprofiel

 • Je beschikt over de competenties uit de functiebeschrijving.
 • Solliciteer je via aanwerving (als externe kandidaat), dan is een diploma noodzakelijk: ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.

Laatstejaarsstudenten zijn tot het examen toegelaten.

Aanbod

 • Een voltijdse contractuele aanstelling
 • Een bruto maandloon tussen € 3170,07 (A1a trap 0) en € 5578,45 (A3a trap 24)
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Mogelijkheid tot telewerk, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden
 • Maaltijdcheques van € 5 per gewerkte dag (binnenkort verhoging)
 • Een uitgebreid verlofstelsel
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Een haard- en standplaatstoelage
 • Eindejaarstoelage
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietsvergoeding
 • Een tweede pensioenpijler
 • Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UITpas
 • Voordelen via de PlusPas (GSD-v).

Selectieprocedure

De selectie verloopt via aanwerving, bevordering, interne en externe mobiliteit. Wanneer er meer dan 20 kandidaten zijn, gebeurt er een preselectie op basis van CV en motivatiebrief. Het examenprogramma bestaat uit twee delen:

 • een schriftelijk deel op zaterdag 6 februari 2021
 • een mondeling deel begin maart 2021

Om over te gaan naar het volgende deel, moet de kandidaat 50% halen voor het voorgaande deel. Om aan het eind als geslaagd te worden beschouwd, moet de kandidaat minstens 50% behalen op elke selectieproef, en 60% op het totaal van de selectie. De hoogst gerangschikte kandidaat wordt eerst gecontacteerd om aangesteld te worden. De geslaagde kandidaten die niet worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen, waarvan de geldigheidsduur drie jaar bedraagt en maximaal met twee jaar kan verlengd worden.

Hoe solliciteren?

Bezorg volgende documenten ten laatste op 18 januari 2021:

 • uitgebreid curriculum vitae,
 • begeleidend schrijven waarin je uitlegt waarom deze functie jou op het lijf geschreven is,
 • diploma
 • uittreksel uit het strafregister (max 3 maand oud) (inwoner van Wetteren: online)

via mail naar danah.detaeye@hudsonsolutions.com

Meer weten?

Over de procedure: vacature@wetteren.be (bij voorkeur) of op het nummer 09 365 67 07 (mevrouw Els De Winter, waarnemend diensthoofd HR)

Over de functie-inhoud: Departementsdirecteur (Be)leven: Pieter Bracke, pieter.bracke@wetteren.be

Op de website van de gemeente Wetteren kan je het volledige vacaturebericht met de functiebeschrijving nalezen. https://www.wetteren.be/vacatures-gemeente-ocmw

Locatie

Lokaal Bestuur Wetteren

Publicatiedatum

08.01.2021

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close