/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Evenementcoördinator

Functieinhoud

De evenementencoördinator van ons lokaal bestuur in het Meetjesland staat mee in voor de planning en de programmatie van evenementen en culturele activiteiten in onze dienst vrije tijd.

Je coördineert het evenementenbeleid en de toeristische werking van ons lokaal bestuur. Daarbij bied je ondersteuning aan ons verenigingsleven.

Je bent gepassioneerd om kennis en vaardigheden flexibel in te zetten en werkt graag resultaatgericht. Zo weet je jouw taken goed in te plannen en te organiseren.

Functieprofiel

Voorwaarden
De algemene toelatingsvoorwaarden zijn:

 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie;
 • voldoen aan de vereiste taalkennis;
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.

De aanwervingsvoorwaarden zijn:

 • in het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of een gelijkwaardig diploma;
 • er is geen relevante beroepservaring vereist;
 • slagen voor de selectie.
 • Jongeren die dit schooljaar afstuderen, kunnen zich kandidaat stellen om aan de selectie deel te nemen.

De bevorderingsvoorwaarden zijn:

 • 4 jaar niveau-anciënniteit in een graad op niveau D;
 • in het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of een gelijkwaardig diploma;
 • geen ongunstige evaluatie;
 • slagen voor de selectie.

De voorwaarden voor interne personeelsmobiliteit zijn:

 • 4 jaar niveau-anciënniteit in een graad op niveau C;
 • geen ongunstige evaluatie;
 • slagen voor de selectie.

Wat heb ik nodig
Bij je kandidatuur voeg je volgende documenten toe:

 • sollicitatiebrief;
 • curriculum vitae;
 • uittreksel uit het strafregister (model 1) (maximum drie maanden oud) (vereist);
 • een kopie van je diploma hoger secundair onderwijs of een gelijkwaardig diploma (vereist).
 • Jongeren die dit schooljaar afstuderen, melden uitdrukkelijk dat ze vrijgesteld zijn om het diplomabewijs in te dienen.

Aanbod

Aanstelling

Het bestuur stelt uit de geselecteerde kandidaten een voltijdse evenementencoördinator vanaf maandag 6 december 2021 aan. Na vier jaar zal je in dezelfde functie kunnen bevorderen.

Aan de evenementencoördinator die bij aanwerving in dienst treedt, wordt eerst een arbeidsovereenkomst van één jaar aangeboden om vervolgens aansluitend een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aan te bieden.

Je presteert op werkdagen in een werktijdenregeling met stam- en glijtijden.

Als voltijdse evenementencoördinator (C1 - C2 - C3) ontvang je een bruto maandloon van minimum 2 005 euro en maximum 3 250 euro.

Onze attractieve, extralegale voordelen zijn:

 • indien voldoende beroepsrelevant wordt anciënniteit in aanmerking genomen;
 • aantrekkelijk vakantieverlofregeling;
 • ruime vormingsmogelijkheden;
 • eindejaarstoelage;
 • maaltijdcheques, ecocheques en gemeentelijke geschenkbonnen;
 • extralegale pensioenregeling (contractueel personeel);
 • hospitalisatieverzekering;
 • fietsvergoeding voor woon-werkverkeer en volledige terugbetaling van openbaar vervoer;
 • aansluiting bij een gemeenschappelijke sociale dienst;
 • personeelsmotiverende activiteiten.

Selectieprocedure

Hoe aanvragen
Kandidatuur indienen

Je dient je kandidatuur ten laatste op vrijdag 15 oktober 2021 in. Hiervoor gebruik je het digitaal inschrijvingsformulier om je kandidatuur in te dienen. Onze medewerkers staan je graag bij om je te begeleiden met het digitaal indienen van je kandidatuur.

Schriftelijke kandidaturen met de vereiste documenten stuur je naar het college van burgemeester en schepenen - Veld 1- 9970 Kaprijke.

Afstuderende jongeren kunnen zich eveneens kandidaat stellen.

Van zodra het bestuur jouw kandidatuur goedkeurt, word je tot de selectie toegelaten.

Selectie

De selectie gaat in de loop van de maand november door. Van zodra de data bekend zijn, verneem je ze hier.

 • De competentieproef wordt aan een laptop in de raadzaal van ons Administratief centrum afgelegd.
 • De gevalstudie, dat op hetzelfde moment als de competentieproef wordt georganiseerd, wordt eveneens aan een laptop in de raadzaal van ons Administratief centrum afgelegd.
 • De mondelinge proef gaat ook in de raadzaal van ons Administratief centrum door.

Om tot de mondelinge proef te worden toegelaten, ben je minstens 50 % geschikt bevonden voor de competentieproef én ben je minstens 50 % geschikt bevonden voor de gevalstudie.

Je bent geschikt voor de functie van evenementencoördinator van zodra je minstens 50 % geschikt bent voor de competentieproef, 50 % voor de gevalstudie, 50 % voor de mondelinge proef én minstens 60 % voor de gehele selectieprocedure. De competentieproef en de gevalstudie maken elk 1/4 van de selectieprocedure uit én de mondelinge proef voor de helft.

De selectie voor de functie van evenementencoördinator is een niet vergelijkende selectie. Geschikte kandidaten die niet aangesteld worden, worden gedurende drie jaar in de wervingsreserve van evenementencoördinator opgenomen. Ook voor tijdelijke vervangingen doet het lokaal bestuur beroep op beschikbare kandidaten uit de wervingsreserve.

Regelgeving
Rechtspositieregeling voor gemeentepersoneel

Uitzonderingen
Jongeren die dit schooljaar afstuderen en een diploma hoger secundair onderwijs behalen, dienen ten laatste tegen het in dienst treden een kopie van hun diploma hoger secundair onderwijs in.

Meer info
Voor meer inlichtingen in verband met het profiel, de functie of het takenpakket, kan je contact opnemen met de heer Koen Van de Wiele, afdelingshoofd leven en genieten, op het telefoonnummer 09 323 90 23 of via mail naar levenengenieten@kaprijke.be.

Bijlage(n)

Locatie

Kaprijke

Publicatiedatum

21.09.2021

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close