gtag('config', 'AW-615933457');
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close
"AW-615933457": { "groups": "default" } "C_7QYeWhTP32s": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "send_to": ["AW-615933457/G-24CPG3v8UCEJHM2aUC"] } }
/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Erfgoedcoördinator

IOED SCHELDE-DURME

De Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Schelde-Durme (of kort IOED Schelde-Durme) is een intergemeentelijk samenwerkingsverband rond onroerend erfgoed met 9 aangesloten gemeenten. Sinds 2018 is de IOED het aanspreekpunt voor onroerend erfgoed in de regio. De aangesloten gemeenten, maar ook particulieren, bouwheren en erfgoedverenigingen kunnen bij de dienst advies inwinnen voor hun erfgoed. Daarnaast maakt de IOED haar partners graag wegwijs in de wetgeving, actualiseert en waardeert zij erfgoedinventarissen, volgt ze erfgoedprojecten mee op en organiseert tevens zelf publieksinitiatieven. Meer info: www.ioedscheldedurme.be

 

RLSD

De IOED werkt onder de koepel van Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD) vzw, gevestigd in Wetteren. RLSD is een ervaren partner voor iedereen die de beleving, de herkenbaarheid en de natuur- of erfgoedwaarden van het landschap in de regio wil versterken. Het RLSD-team heeft een uitgebreid team van medewerkers, elk gespecialiseerd in landschap, natuur, erfgoed, participatie en/of strategisch samenwerken. Ze worden bijgestaan door een algemeen coördinator en medewerkers communicatie en administratie. Meer info: www.rlsd.be

Voor de werking van de IOED Schelde-Durme zijn we op zoek naar een Erfgoedcoördinator (voltijds) we bieden een contract aan van onbepaalde duur.

Toelichting

Contract van onbepaalde duur - voltijds

Functieinhoud

 • Als toekomstig erfgoedcoördinator heb je grondige kennis van de wet- en regelgeving m.b.t. onroerend erfgoed en ken je de weg naar de relevante instanties m.b.t. onroerend erfgoed.
 • Je bent verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de IOED werking, zowel inhoudelijk als financieel. Je beheert dus het budget en bent verantwoordelijk voor de jaarlijkse opmaak van een werkprogramma en de begroting in overleg met de betrokken subsidiërende instanties. Je vertaalt de strategische doelstellingen van het beleidsplan IOED Schelde- Durme in concrete acties.
 • Je brengt het archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed van de regio in kaart.
 • Je ondersteunt de betrokken gemeentes bij de uitbouw van een onroerend erfgoedbeleid en adviseert hen bij vragen met betrekking tot concrete dossiers.
 • Je bouwt een kennis- en consultatienetwerk uit.
 • Je bent het centraal aanspreekpunt voor alle belanghebbenden binnen maar ook buiten het werkingsgebied m.b.t. onroerend erfgoedzorg – en beleid van de deelnemende gemeenten.
 • Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen op vlak van archeologie, bouwkunde en monumenten- en landschappen.
 • Je treedt op als bemiddelaar en stemt af met de verschillende gemeentelijke beleidsdomeinen i.f.v. het onroerend erfgoedbeleid.
 • Je sensibiliseert en zet een doelgroepenwerking op met aandacht en respect voor vrijwilligers en erfgoedactoren.
 • Je verbreedt het maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak op vlak van onroerend erfgoed.
 • Je bent teamcoach van de IOED, het eerste aanspreekpunt voor het teamlid van jouw cel /IOED, staat in voor de opvolging van personeelskwesties in overleg met de algemeen coördinator en medewerker personeelsadministratie. Je bent lid van de stafvergadering RLSD.

Functieprofiel

 • Je beschikt over een diploma (bij voorkeur master) in één van de volgende richtingen of gelijkaardige richtingen aangevuld met aantoonbare relevante ervaring:
  • Ingenieurswetenschappen: architectuur of bouwkunde
  • Monumenten- en landschapszorg/ Erfgoedstudies
  • Geschiedenis
  • Archeologie
  • Kunstwetenschappen
 • Je bent ondernemend, neemt verantwoordelijkheid en initiatief.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent sterk in argumenteren, overtuigen en enthousiasmeren.
 • Je bent een teamspeler en kan zelfstandig werken in een klein team.
 • Je beschikt over de nodige sociale vaardigheden i.k.v. vrijwilligerswerking.
 • Je bent vertrouwd met de werking van overheden.
 • Je bent vertrouwd met de meest gangbare software en internettoepassingen (MS-office: word, excel, access, powerpoint, outlook). Kennis van GIS is een pluspunt.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.
 • Je bent bereid tot sporadisch avond- en weekendwerk.

Aanbod

 • Contract van onbepaalde duur, onmiddellijke indiensttreding. Relevante anciënniteit kan worden meegenomen in onderling overleg. De werkgever werft de hierboven vermelde werknemer aan in de hoedanigheid van bediende, voor het uitoefenen van de functie van erfgoedcoördinator voor een onbepaalde duur specifiek voor de samenwerkingsovereenkomst IOED.
 • Afwisselende job met ruimte voor eigen inbreng in een dynamische werkomgeving.
 • Standplaats: ons kantoor bevindt zich op wandelafstand van het NMBS-station van Wetteren, in het voormalige gemeentehuis: Markt 1, 9230 Wetteren. Meer informatie over hoe je ons kantoor kan bereiken vind je op onze website www.rlsd.be (onder ‘contact’).
 • Marktconforme verloning afhankelijk van te valoriseren anciënniteit en relevante ervaring. Ter info: brutoloon voor een voltijdse functie zonder anciënniteit per maand € 0 jaar: 3.048,83 , 5 jaar: 3.574,02 , 10 jaar: 3.864,09 , 15 jaar: 4.275,49 , 27 jaar: 5.233,63 , Paritair Comité 329.1
 • Maaltijdcheques, GSM, fietsvergoeding, hospitalisatieregeling en kosteloos woon-werkverkeer met het openbaar vervoer. Vergoeding voor het gebruik van de eigen wagen voor dienstverplaatsingen.
 • Flexibele uurregeling.
 • Een maatschappelijk relevante job.

Selectieprocedure

Praktisch:

KANDIDATUURSTELLING

Wil je ons team versterken? Stuur dan jouw curriculum vitae, kopieën van relevante behaalde diploma’s én het ingevulde ‘motivatie- en bevragingsdocument’ per e-mail naar info@rlsd.be met als onderwerp 'sollicitatie erfgoedcoördinator’. Je benoemt de nodige documenten in bijlage volgens: 'familienaam_voornaam_cv', 'familienaam_voornaam_motivatiedocument’ en 'familienaam_voornaam_diploma’.

Opgelet! Het eerste onderdeel in deze selectieprocedure is de beoordeling van het motivatie- en bevragingsdocument. Enkel indien je voldoet aan de diplomavoorwaarden én de inhoud van dit document ‘gunstig’ wordt beoordeeld, zal je worden uitgenodigd voor het vervolg van deze selectieprocedure. Voeg het gevraagde document dus zeker toe aan jouw kandidatuurstelling.

Jouw kandidatuurstelling dient ten laatste op zondag 19 december 2021 te worden ingediend.

De weerhouden kandidaten worden voor ronde 2 per e-mail uitgenodigd voor een schriftelijke proef en sollicitatiegesprek. Deze vinden plaats op donderdag 13 januari of donderdag 20 januari.

Je kan rekenen op een vlotte en discrete behandeling van je kandidatuur.

SELECTIEPROCEDURE

RONDE 1: SCREENING

Aan de hand van het bewijs van je diploma(‘s)/attesten en jouw curriculum vitae gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden voldoet. Indien ook het motivatie- en bevragingsdocument als ‘gunstig’ wordt beoordeeld, zal je worden uitgenodigd voor het volgende deel van de procedure. Wees dus zo volledig mogelijk. Doel van dit document is de ervaring met en de motivatie van de kandidaten te toetsen aan het verwachte takenpakket en het functieprofiel.

RONDE 2: SCHRIFTELIJK & MONDELING DEEL

In het schriftelijk deel bereid je twee cases voor. Je werkt deze omstandig uit in een word-document en een powerpoint. Het word-document bezorg je vooraf. Tijdens een interview dat daarop volgt, stel je de uitgewerkte cases voor met de powerpointpresentatie die je hebt voorbereid. Hierna kunnen de leden van de selectiecommissie nog gerichte vragen stellen om je ervaring rond onroerend erfgoed te toetsen. Doel van deze proef is de expertise en de bekendheid met het erfgoedveld en de rol ten opzichte van stakeholders te toetsen.

Inlichtingen:

Stijn Van Belleghem, algemeen coördinator RLSD, GSM 0499 99 68 49 of stijn@rlsd.be

Locatie

Wetteren

Publicatiedatum

22.11.2021

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close