/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Erfgoedconsulent_Cluster Cultuur_onbepaalde duur

De erfgoedconsulent werkt in nauwe samenwerking met de collega’s binnen de cultureel-erfgoedcel en onder de directie van Interwaas mee aan de uitvoering van het Cultureel-erfgoedconvenant 2021-2026.

De erfgoedconsulent:

 • staat in voor het opzetten, opvolgen en uitvoeren van projecten binnen de cultureel-erfgoedcel.
 • bouwt expertise op aangaande diverse inhoudelijke thema’s rond cultureel erfgoed en cultureel-erfgoedwerking en wisselt deze expertise actief uit met de verschillende (cultureel-erfgoed)actoren. Daarnaast ondersteunt de erfgoedconsulent actief de verschillende (cultureel-erfgoed)actoren in hun werking.
 • ondersteunt i.s.m. de collega’s van de cultureel-erfgoedcel de algemene werking van de cultureel-erfgoedcel.

Toelichting

De Erfgoedcel Waasland van Interwaas is op zoek naar een fulltime erfgoedconsulent voor onbepaalde duur.

Organisatie

Interwaas is het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling van het Waasland. Het helpt de tien Wase steden en gemeenten een daadkrachtig(er) beleid te voeren op vlak van bestuur, ruimte, wonen, mobiliteit, samenleven, economie, leefmilieu, energie en cultuur. Interwaas behartigt ook de gemeenschappelijke belangen van de regio.

De Erfgoedcel Waasland maakt deel uit van de cluster Cultuur van Interwaas. Ze is verantwoordelijk voor de bekendmaking en het bewaren van het culturele erfgoed van het Waasland. Enerzijds biedt ze ondersteuning aan alle enthousiaste erfgoedvrijwilligers en -professionals door samen met hen de beste manier te onderzoeken om het erfgoed te bewaren en te beheren. Anderzijds ontwikkelt en stimuleert de Erfgoedcel Waasland in samenwerking met de Wase erfgoedgemeenschappen en gemeentebesturen allerhande projecten voor het publiek.

Functieinhoud

Resultaatgebied 1: projectcoördinatie

Betreft het opzetten, opvolgen en uitvoeren van projecten binnen de cultureel-erfgoedcel rond cultureel erfgoed in het Waasland. Dit omvat o.a.

 • Inhoudelijke visie hebben en richting aangeven binnen de projecten;
 • Projecten globaal in goede banen leiden en de vooropgestelde deadlines halen;
 • Projecten op de meest efficiënte en doelgroepgerichte wijze communiceren;
 • Toezicht houden op het voorziene budget;
 • Contacten leggen en onderhouden met projectpartners;
 • Constructief samenwerken met projectpartners binnen een project;
 • Vergaderingen plannen en leiden;
 • Verslagen opmaken en communiceren;
 • Rapporteren aan de stuurgroep.

Resultaatgebied 2: expertise-uitwisseling en actieve ondersteuning

Betreft het opbouwen van expertise aangaande diverse inhoudelijke thema’s rond cultureel erfgoed en cultureel-erfgoedwerking en het actief uitwisselen van deze expertise met de verschillende (cultureel-erfgoed)actoren. Daarnaast ondersteunt de erfgoedconsulent actief de verschillende (cultureel-erfgoed)actoren in hun werking. Dit omvat o.a.

 • Opbouwen van expertise rond thema’s rond cultureel erfgoed (bv. digitalisering, behoud en beheer, immaterieel erfgoed, participatie…);
 • Actief uitwisselen van expertise met (cultureel-erfgoed)actoren, zowel binnen het Waasland als daarbuiten;
 • Bijwonen en inhoudelijk ondersteunen van werkgroepen van projecten van derden;
 • Verlenen van advies op maat aan de (cultureel-erfgoed)actoren;
 • Begeleiden van ondersteuningstrajecten m.b.t. de zorg voor en publiekswerking over van cultureel erfgoed.

Resultaatgebied 3: ondersteuning van de algemene werking van de cultureel-erfgoedcel

Betreft het mee opvolgen van de ondersteuning van de algemene werking van de cultureel-erfgoedcel i.s.m. de collega’s van de cultureel-erfgoedcel. Dit omvat o.a.

 • Uitvoeren van de administratie van de cultureel-erfgoedcel;
 • Uitvoeren van de algemene communicatie van de cultureel-erfgoedcel;
 • Een goede projectadministratie voeren.

Functieprofiel

 • Je beschikt minstens over een academisch (gerichte) bachelor (ABA) of professioneel (gerichte) bachelor (PBA);
 • Je hebt een brede kennis over en aantoonbare voeling en ervaring met de cultureel-erfgoedsector in de ruime zin van het woord (bv. maatschappelijke context, regelgeving, subsidiemechanismen, voorbeeldprojecten, recente ontwikkelingen…);
 • Je hebt voldoende technische kennis over digitale toepassingen voor cultureel erfgoed (bv. digitale toepassingen voor de ontsluiting van cultureel-erfgoedcollecties, digitaal databeheer, standaarden voor digitalisering en digitale bewaring…);
 • Je hebt aantoonbare ervaring met projectcoördinatie en -communicatie;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het samenwerken met vrijwilligers;
 • Je hebt noties m.b.t. de regelgeving en de werking van openbare besturen (bv. overheidsopdrachten, openbaarheid van bestuur, intergemeentelijke samenwerking, privacy…);
 • Je hebt kennis van courante Office-toepassingen.
 • Occasionele avond- en weekendvergaderingen/werkzaamheden schrikken je niet af;
 • Pluspunten?

- Ervaring binnen de erfgoedsector;

- Ervaring met behoud en beheer van cultureel erfgoed;

- Ervaring met het opzetten van participatieprojecten;

- Ervaring met digitaal erfgoed.

Aanbod

 • Een uitdagende job met afwisseling, ontwikkeling en verantwoordelijkheid in samenwerking met verschillende lokale partners.
 • Je werkt in een centraal gelegen en vlot bereikbare stad.
 • Een correcte verloning volgens de barema’s en rekening houdend met relevante anciënniteit. Deze functie is ingeschaald op B-niveau. Aangevuld met sociale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, fietsvergoeding en tussenkomst woon-werkverkeer.
 • Een aantrekkelijk aantal vakantiedagen. (20 wettelijke dagen, 6 extra wettelijke dagen, 12 ADV dagen)
 • We vinden een positief evenwicht tussen werk en privéleven belangrijk. Daarom kan je werken in een glijdend uurrooster en bestaat de mogelijkheid om na overleg met je clustermanager en het team 1 of 2 dagen van thuis te werken.
 • Alle geslaagde kandidaten worden gedurende 3 jaren opgenomen in de wervingsreserve voor de functie van erfgoedconsulent.

Selectieprocedure

 • Stuur je CV en motivatiebrief per e-mail naar info@interwaas.be met vermelding van functietitel.
 • Solliciteren kan tot en met 18/04/2021
 • Op basis van de ingediende kandidaturen gebeurt er een preselectie op basis van CV en motivatiebrief.
 • Maximum 20 kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een schriftelijke thuisproef op 8/05/2021.
 • Wie slaagt in de schriftelijke proef wordt uitgenodigd voor een gesprek met de jury.
 • De geslaagden worden onder voorbehoud van een gunstig assessment gedurende 3 jaar opgenomen in de wervingsreserve.
 • De eerste gerangschikte kandidaat wordt uitgenodigd voor een assessment.

Locatie

Interwaas - Sint-Niklaas

Publicatiedatum

17.04.2021

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close