/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Energie- en patrimoniumbeheerder

Het lokaal bestuur van Houthulst heeft de functie van deskundige energie- en patrimoniumbeheer -graad B1-B3- voltijdse (38/38) contractuele functie onbepaalde duur vacant verklaard.

Toelichting

voltijdse functie 38/38 - B1-B3 - contractueel

Functieinhoud

Als deskundige energie- en patrimoniumbeheer sta je in voor het optimaal en efficiënt onderhoud en beheer van het gemeentelijk patrimonium. Dit zowel op bouwkundig als op technisch vlak. Je staat ook in voor de opvolging en optimalisatie van het energieverbruik van de technische installaties in onze gebouwen. Zie functiekaart

  • Samen met je collega's sta je in voor het optimaal en efficiënt beheer van het gemeentelijk patrimonium.
  • Je volgt het energieverbruik van onze technische installaties op en zoekt mogelijkheden om dit te verbeteren.
  • Je bouwt een netwerk uit met externe techniekers die instaan voor de herstellingen en het onderhoud aan de technische installaties.
  • Je werkt graag zelfstandig en neemt initiatief.
  • Je hebt kennis en sterke interesse inzake technische installaties en gebouwen- en energiebeheer.
  • Je hebt ervaring met duurzaamheid en onderhoud van gebouwen.

Functieprofiel

Je werkt graag zelfstandig en neemt initiatief. Je hebt kennis en sterke interesse inzake technische installaties en gebouwen- en energiebeheer. Je hebt ervaring met duurzaamheid en onderhoud van gebouwen. Zie functiekaart

DIPLOMA

Je bent in het bezit van een bachelordiploma, bij voorkeur in een technische richting (bachelor bouwkunde, elektromechanica, ....). Indien u niet beschikt over een diploma maar de nodige technische ervaring hebt en slaagt voor een capaciteitstest komt u ook in aanmerking. Laatstejaarsscholieren of -studenten worden tot de selectieprocedures toegelaten als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum zes maanden hun einddiploma kunnen behalen. Er moet uiterlijk aan de diplomavereiste worden voldaan op de datum van aanstelling bij de gemeente.

Aanbod

LOON

Niveau B1-B3: een bruto geïndexeerd jaarsalaris van min € 34.598,27 en max € 58.297,09, hetzij een bruto geïndexeerd maandsalaris van min € 2.883,19 en max € 4.577,76.

Selectieprocedure

SOLLICITEREN

Solliciteren kan tot en met 24 april 2023.

Alle inlichtingen i.v.m. de diploma- en toelatingsvoorwaarden, de functieomschrijving en de selectieprocedure kan je terugvinden op www.houthulst.be. Voor alle andere informatie kan je contact opnemen met de dienst personeel en organisatie - 051 46 08 99.

Solliciteren kan online via https://www.houthulst.be/vacatures-bij-het-lokaal-bestuur, door een gemotiveerd schrijven met cv, een kopie van het gevraagde diploma (indien je hierover beschikt) en een recent uittreksel uit het strafregister uiterlijk op 24 april 2023 te sturen naar vacatures@houthulst.be of per post naar

Gemeente Houthulst,

T.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen,

Markt 1 te 8650 Houthulst

Meer info kan je opvragen bij Valerie van de dienst P&O.

SELECTIEPROGRAMMA

MOTIVATIEGESPREK EN CAPACITEITSTEST

De kandidaten die niet over een bachelordiploma beschikken worden uitgenodigd voor een capaciteitstest en eventueel motivatiegesprek op 9 mei 2023.

SCHRIFTELIJKE PROEF

De weerhouden kandidaten worden per e-mail uitgenodigd voor de schriftelijke proef die doorgaat op zaterdag 13 mei van 9u tot 12u.

MONDELINGE PROEF

De mondelinge proef voor de weerhouden kandidaten gaat door op woensdagavond 24 mei 2023. De weerhouden kandidaten worden via e-mail uitgenodigd tot deze mondelinge proef. Deze mondelinge proef houdt een evaluatie in van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn eventuele werkervaring. De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd.

PSYCHOTECHNISCHE SCREENING

De geslaagde kandidaat die als eerste uit de schriftelijke proef en mondelinge proef komt, wordt doorverwezen voor een psychotechnische screening. Deze bestaat uit een op de functie en werkomgeving gerichte persoonlijkheidsvragenlijst en psychotechnische testen, afgestemd op het niveau en de aard van de functie(groep). De datum hiervoor wordt in overleg gekozen.

Om als geslaagd te worden beschouwd, dienen kandidaten voor elk onderdeel, subonderdeel of elke onderlinge proef van het selectieprogramma 50% te behalen of 60% voor het geheel.

De selectiecommissie maakt voor elk selectieonderdeel een verslag op. Het verslag vermeldt per kandidaat het resultaat. de selectiecommissie maakt bij de afsluiting van de selectieprocedure een eindverslag op met de vermelding van de deelresultaten van de kandidaten en van hun eindresultaat.

De kandidaten worden via e-mail op de hoogte gebracht van het resultaat van de selectie. Kandidaten hebben op hun verzoek toegang tot de selectieresultaten in overeenstemming met de bepalingen van het decreet van 26 maart 2004, betreffende de openbaarheid van bestuur.

Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve voor 2 jaar.

ǀ Lokaal bestuur Houthulst, Markt 1, 8650 Houthulst | T 051 46 08 99 | E vacatures@houthulst.be

Bijlage(n)

Locatie

Houthulst

Publicatiedatum

29.03.2023

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close