/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Directeur Provinciaal Technisch Instituut in Kortrijk

Organisatie

Selectieprocedure voor de aanstelling van 1 voltijds bevorderingsambt van directeur (m/v) ten behoeve van het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk.

Functieinhoud

Plaats in de organisatie

Je bent directeur van het Provinciaal Technisch Instituut (PTI). Het PTI bestaat uit een campus Techniek & Design (Graaf Karel de Goedelaan 7 te Kortrijk) en een campus Wetenschap & Groen (Condédreef 10 te Kortrijk).

De functie van Directeur impliceert zowel leidinggeven als management. PTI wenst een slagkrachtige en wendbare organisatie te zijn en de algemeen directeur moet in deze context inspirerend kunnen optreden naar de eigen organisatie, de Provincie en extern.

Je rapporteert aan de voorzitter van het coördinatieteam waartoe de school behoort, de bevoegde gedeputeerde en de deputatie.


Basisdoelstelling

Je bent als directeur de eindverantwoordelijke, leider en manager van de school:

o Je ontwikkelt een accurate en ambitieuze visie in functie van het te voeren provinciaal onderwijsbeleid, maakt creatieve keuzes bij de beleidsuitvoering en vertaalt deze visie naar de medewerkers

o Je brengt verschillende partijen op één lijn

o Je stimuleert en motiveert het personeel en bouwt een passende organisatiecultuur

o Je staat in voor het management van de school en de diverse afdelingen

o Je organiseert de informatiedoorstroming en communicatie

o Je stelt de leerling centraal en focust daarbij op maximale talentontwikkeling, deelname aan het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt en aan diverse facetten van de samenleving

Je positioneert als directeur de school in de externe omgeving:

o Je gaat om met diverse stakeholders uit het onderwijs én de bedrijfswereld

o Jij bouwt proactief een netwerk en stimuleert samenwerkingsverbanden

o Jij bent het gezicht van de school en zorgt er voor dat de organisatie een prominente plaats inneemt in de het lokale onderwijslandschap

Functieprofiel

Je beschikt op de uiterste inschrijvingsdatum over een educatieve master of een master met bewijs van pedagogische bekwaamheid en minstens 3 jaar relevante beroepservaring.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.

Uitgebreide informatie over de aanstellingsvoorwaarden vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/solliciteren.

Aanbod

Je komt terecht in een dynamische omgeving waar er ruimte is voor innovatie.

Als adjunct-directeur wordt je verloond in loonschaal 540, als directeur in loonschaal 525. Bovenop het salaris worden je ook aantrekkelijke extralegale voorwaarden aangeboden. Uitgebreide informatie over de extralegale voordelen vindt je op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salaris

Selectieprocedure

A. Thuisopdracht.............................................. (vereist minimum 24/40)

Vragen en/of casestudy met het oog op het toetsen van de vereisten
opgesomd in de functiebeschrijving. De thuisopdracht wordt u op maandag 8 juni 2020 toegestuurd via e-mail. Ten laatste op vrijdag 12 juni 2020 (12u) dient u de resultaten van de thuisopdracht in te dienen door deze via mail te sturen naar vacatures@west-vlaanderen.be .

Tot het assessment en het mondeling gedeelte worden toegelaten de kandidaten die geslaagd zijn voor de thuisopdracht.

B. Assessment/psychotechnische proeven

Deze proef beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste competenties, vaardigheden en attitudes.

C. Mondeling gedeelte...................................... (vereist minimum 24/40)

Dit mondeling gedeelte heeft onder meer tot doel om, op basis van het ingediende curriculum vitae en de functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te toetsen, de vereiste kennis, en zijn/haar persoonlijkheid en voorkomen na te gaan.

Na afloop van alle selectiegedeelten wordt er een schriftelijk verslag van de rangschikking van de kandidaten opgemaakt.

De geslaagden die aan de gestelde eisen voldoen zullen naar volgorde van bovenvermelde rangschikking worden toegelaten.

De uitslag van de vergelijkende procedure blijft geldig gedurende een periode van een jaar te rekenen vanaf de datum van afsluiting van de selectieverrichtingen door het opstellen van het proces-verbaal. De reserve kan maximaal tweemaal met één jaar worden verlengd.

Locatie

Provinciaal Technisch Instituut - Kortrijk

Publicatiedatum

17.05.2020

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close