">
/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Directeur personeel en organisatie

Jouw job ? Lokaal Bestuur Stabroek en haar mensen.

Jouw drive ? Mee aan het roer staan om onze organisatie en onze mensen te begeleiden naar een warme en veilige werkplek die stimuleert om samen de doelstellingen te realiseren.

Toelichting

(A4a-A4b – 35/35 – statutair – proeftijd van 12 maanden)

Organisatie

Stabroek, toegangspoort naar de Haven van Antwerpen, een bloeiend verenigingsleven, een prachtig stukje polderlandschap, het grenspark Kalmthoutse Heide, ... We zijn er trots op! Enkele speerpunten van het huidige bestuur zijn mobiliteit, vrijetijd en ontmoeting. Dit laat zich zien in de grote projecten van deze legislatuur, zoals het verbeteren van de fietsinfrastructuur, de bouw van een kleuterschool met bovenliggende turnhal, de bouw van een ontmoetingscentrum (met bibliotheekfiliaal, seniorenlokaal, kinderopvang, sociale kruidenier, seniorenflats en woningen voor mensen met een beperking) en de renovatie van kasteel Ravenhof. Ook op andere fronten is er volop beweging: 245 grote en kleine projecten over de diensten heen. Om maar te zeggen: ambitieus bestuur. Stabroek heeft bijzondere aandacht voor een goede work-life balance, een aangename werksfeer en constructieve samenwerking tussen de diverse diensten. Wij waarderen de competenties van iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of arbeidshandicap. Diversiteit is een kracht. Onze ambities maken dat wij een Directeur Personeel en Organisatie zoeken.

Functieinhoud

Je hebt een helikopterzicht op de organisatie en houdt ervan om je strategische visie te delen. Je hebt dan ook een sterke visie op en praktijkervaring met personeels- en organisatiebeleid. Deze strategie zet je om door het optimaliseren en ontwikkelen van hedendaagse en flexibele processen én je werkt projectmatig de dienstverlening uit. De focus ligt hierbij op de dienstverlening en projecten van de diensten HR, organisatiebeheersing en ICT:

 • Je bent ambassadeur en vaardig in het communiceren op een verbindende manier. Je draagt dit uit in de organisatie als basishouding in de samenwerking binnen de teams en tussen diensten.
 • Je coacht en versterkt onze leidinggevenden.
 • Je neemt onze organisatie mee in het verder groeien naar een positieve en constructieve organisatiecultuur.
 • Je trekt of initieert HR-projecten zoals de waarderingscyclus, retentiebeleid, aanwezigheidsbeleid, ... alsook op het vlak van ICT en organisatiebeheersing, zoals het uitwerken van de productencataloog, de uitwerking van de meerjarenplanning...
 • Je zorgt voor de ‘employer branding’ van lokaal bestuur Stabroek als een authentieke en aantrekkelijke werkgever.

Je stuurt rechtstreeks het HR-team (3 medewerkers) aan, het ICT-team (3 medewerkers) en het team Organisatieontwikkeling (2 medewerkers). People- en communicatieskills, ervaring in veranderingsprocessen en projectmatig werken vormen de basis van waaruit jij werkt. Zo zorg je er mee voor dat onze medewerkers de beste versie van zichzelf kunnen worden en onze organisatie doorgroeit naar een resultaatgerichte en stimulerende werkplek.

Functieprofiel

 • Je bent houder van een algemeen masterdiploma of een algemeen diploma van het universitair onderwijs of een algemeen diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.
 • Je kan minstens 4 jaar relevante beroepservaring voorleggen, bij voorkeur in domeinen beleidsondersteuning, personeelsbeleid en/of organisatie-ontwikkeling.
 • Je kan minstens 4 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring voorleggen binnen de laatste 6 jaar.
 • Je slaagt in de selectieprocedure.
 • Je hebt een uitgesproken visie op een moderne en klantgerichte dienstverlening vanuit een gemeente.
 • Je hebt een helikopteroverzicht op de organisatie en houdt ervan om je strategische visie te delen.
 • Als verbindingspersoon met sterke communicatieve vaardigheden creëer je de optimale ruimte voor interne en externe samenwerking in het belang van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger.

Aanbod

 • Je krijgt de kans om een cruciale en unieke rol te spelen bij lokaal bestuur Stabroek met diverse en afwisselende uitdagingen.
 • Een voltijdse statutaire tewerkstelling met 1 jaar proef.
 • Wij bieden een minimum bruto aanvangswedde (index januari 2023) van 4.383,11 euro bruto/maand (salarisschaal A4a -A4b, met 0 jaar anciënniteit) met een maximum van 6.683, 00 euro bruto/maand (salarisschaal A4b, met max. 24 jaar anciënniteit). De wedde is afhankelijk van je opgebouwde anciënniteit.
 • Een mooie work-life balance met 35-urenweek in een systeem van glijtijd, ruime verlofdagen, extra feestdagen, mogelijkheid tot thuiswerk.
 • Diverse extralegale voordelen (zie infobrochure voor meer details).
 • Er wordt een wervingsreserve aangelegd van 18 maanden.

Selectieprocedure

Zin in een nieuwe uitdaging?

De infobrochure kan je hier vinden.

Voor meer info en alle aanvragen kan je contact opnemen met Carol Jongen, de verantwoordelijke consultant bij Motmans & Partners, het selectiekantoor dat de coördinatie van de werving- en selectieprocedure voor haar rekening neemt: 03 434 09 90 of carol.jongen@motmansenpartners.be.

Solliciteren

Bezorg volgende documenten tot en met donderdag 16 februari 2023 ten laatste om 09.00 uur, via motmansenpartners.be/overzicht-vacatures

 • motivatiebrief
 • CV
 • kopie van het vereiste masterdiploma of gelijkgesteld
 • uittreksel van uw geboorteakte
 • recent uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan drie maanden op het moment van de indiening van je kandidatuur). Deze laatste documenten zijn eenvoudig digitaal aan te vragen via je gemeentelijke website.

Selectieprocedure

De selectieproeven zijn voor iedereen gelijk en bestaan uit: Schriftelijk gedeelte (50 punten) Timing: woensdag 8 maart 2023, voormiddag (bij een beperkt aantal kandidaten)

Een schriftelijke proef waarin gepeild wordt naar je competenties en vaktechnische kennis. Dit gebeurt aan de hand van open vragen en één of meerdere gevalsstudies/cases. Je werkt een oplossing uit en tracht dit onder meer weer te geven door middel van een verslag. Er wordt tevens rekening gehouden met de vorm, de spelling en de redactie van de tekst. Je bent geslaagd als je minimum 50% (25/50) behaalt op het schriftelijk gedeelte. (Bij een groot aantal kandidaten wordt uitgeweken naar een 2e moment op woensdag 15 maart 2023.

Mondeling gedeelte (50 punten) Timing: woensdag 8 maart 2023, namiddag (bij een beperkt aantal kandidaten, bij een groot aantal kandidaten wordt uitgeweken naar een 2e moment op woensdag 15 maart 2023). In een interview toetst de selectiejury af of jouw profiel overeenstemt met de specifieke vereisten van de functie en bevraagt je interesse, motivatie en betrokkenheid met het werkveld. Je licht hier ook de schriftelijke opdracht verder toe. Je bent geslaagd als je zowel op het schriftelijk als op het mondeling gedeelte minimum 50% van de punten behaalt en minimum 60% in het totaal.

Assessment center Timing: in de week van 20 maart 2023 Kandidaten die geslaagd zijn in de selectieproef worden uitgenodigd om deel te nemen aan een assessmentproef m.b.t. de gedragscompetenties die vereist zijn voor het niveau van deze functie. Je bent voor het geheel geslaagd als je een advies ‘geschikt voor de functie’ behaalt op het assessment center.

Bijlage(n)

Locatie

Stabroek

Publicatiedatum

23.01.2023

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close