gtag('config', 'AW-615933457');
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close
"AW-615933457": { "groups": "default" } "C_7QYeWhTP32s": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "send_to": ["AW-615933457/G-24CPG3v8UCEJHM2aUC"] } }
/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Directeur grondgebonden dienstverlening

Toelichting

een impactvolle functie met ruimte voor ondernemerschap (A4a-A4b – 35/35 – statutair – werfreserve 1,5 jaar)

Organisatie

Situering

Stabroek, toegangspoort naar de Haven van Antwerpen, een bloeiend verenigingsleven, een prachtig stukje polderlandschap, het jaarlijkse folklore ganzenrijden, het grenspark Kalmthoutse Heide, … We zijn er trots op!

Met de focus op mobiliteit, vrijetijd en ontmoeting staan er diverse ambitieuze en toekomstgerichte projecten in de steigers. Het realiseren van al deze projecten doen we met een stevige én moderne organisatie van talentvolle, gedreven medewerkers. Stabroek heeft bijzondere aandacht voor een goede work-life balance, een aangename werksfeer en constructieve samenwerking tussen de diverse diensten. Wij waarderen de competenties van iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of arbeidshandicap. Diversiteit is een kracht.

Onze ambities maken dat grond- en omgevingsgebonden projecten, dossiers en dienstverlening efficiënt, effectief en toekomstgericht moeten uitgedacht en georganiseerd worden. Daarom zoeken we een inspirerend operationeel én strategisch manager die kennis heeft van of bereid is zich te verdiepen in de specifieke grondgebonden materie en wetgeving, maar vooral iemand die de organisatie samen met het managementteam en de medewerkers de toekomst in kan leiden met een sterk organisatievermogen en inspirerend leiderschap.

Functieinhoud

 • Je coördineert de organisatie en de werking van de grondgebonden diensten (wegen/gebouwen, milieu/duurzaamheid, urbanisatie, magazijn en schoonmaak).
 • Je bent verantwoordelijk voor de goede dienstverlening van de grondgebonden diensten.
 • Je staat er voor in dat de beleidsdoelstellingen m.b.t. de grondgebonden thema’s van de organisatie worden gerealiseerd.
 • Je stelt lange termijn doelstellingen op voor de diensten urbanisatie, schoonmaak en magazijn.
 • Je geeft leiding aan de stedenbouwkundige, het diensthoofd schoonmaak, de werkorganisator magazijn en de diensten wegen/gebouwen en milieu/duurzaamheid.
 • Je stemt de grondgebonden diensten op elkaar af en waar nodig zet je faciliterende structureren en processen op voor onderlinge informatie-uitwisseling.
 • Je bewaakt de kwaliteit van de werking en bijhorende dienstverlening.
 • Je volgt relevante wetgeving op.
 • Je beheert de middelen van de dienst (opmaak budgetten, rapporteringen,…).
 • Je vormt samen met de algemeen directeur, de directeurs ondersteunende en persoonsgebonden dienstverlening, de financieel directeur en de burgemeester het managementteam.
 • Je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur.

Functieprofiel

 • Je behaalde een master diploma of daarmee gelijkgesteld diploma en je kan 6 jaar relevante beroepservaring, bij voorkeur in een leidinggevende functie, in overeenstemming met de functiebeschrijving aantonen.
 • Indien je geen master diploma of gelijkgesteld diploma behaalde, kan je ook solliciteren, mits deelname aan een niveau-en capaciteitstest (zie verder) én je kan 10 jaar relevante beroepservaring, waaronder ervaring als leidinggevende, in overeenstemming met de functiebeschrijving aantonen.
 • Je ervaart een sterke maatschappelijke betrokkenheid en je wil mee werken aan een continu betere dienstverlening aan burgers, handelaars, verenigingen, … kortom iedereen die in Stabroek woont, leeft, werkt.
 • Je hebt visie en strategisch inzicht.
 • Je kan grote hoeveelheden informatie en activiteiten vlot verwerken en coördineren.
 • Je hebt sterke leidinggevende en organisatorische vaardigheden.
 • Je toont inzet, volharding en je bent stressbestendig.
 • Je werkt vlot samen met anderen en je beschikt over goede communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

Aanbod

 • Je krijgt de kans om een cruciale en unieke managementrol met eindverantwoordelijkheid op te spelen bij lokaal bestuur Stabroek met diverse en afwisselende uitdagingen.
 • Een functie in voltijds statutair dienstverband.
 • Wij bieden een minimum bruto aanvangswedde op maandbasis van 3.815,69 euro bruto/maand (salarisschaal A4a).
 • Een mooie work-life balance met 35-urenweek, ruime verlofdagen, extra feestdagen en thuiswerk.
 • Diverse extralegale voordelen (zie infobrochure voor meer details).
 • Er wordt een wervingsreserve aangelegd van 18 maanden.

Selectieprocedure

Informatie
Zin in een nieuwe uitdaging?

Meer info kan je terugvinden op https://www.stabroek.be/bestuur/vacatures of in de informatiebrochure en het organogram. Beide documenten kan je hier downloaden:

We vinden het belangrijk dat je de kans krijgt om je vragen en verwachtingen persoonlijk en discreet af te kunnen stemmen. Hiervoor kan je vrijblijvend een verkennend gesprek met de algemeen directeur, Sandra Denis aanvragen. Je kan haar bereiken op 0486 96 62 82.

Voor meer info en alle aanvragen kan je contact opnemen met Jeroen Smeulders en Timothy Jooken, de verantwoordelijke consultants bij Motmans & Partners, het selectiekantoor dat de coördinatie van de werving- en selectieprocedure voor haar rekening neemt: 03 / 434 09 90 of Jeroen.Smeulders@motmansenpartners.be.

Solliciteren
Bezorg volgende documenten tot en met donderdag 2 december 2021 via onderstaande knop:

 • motivatiebrief
 • CV
 • kopie van het vereiste masterdiploma of gelijkgesteld (zie hoger punt 4. Voorwaarden om deel te nemen)
 • documenten voor het aantonen van de gevraagde ervaringen (mycareer.be)

Ben je weerhouden na de selectie, dan bezorg je vóór aanstelling ook volgende documenten:

 • kopie van je rijbewijs B
 • geboorteakte
 • recent uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan drie maanden)

Deze laatste documenten zijn eenvoudig digitaal aan te vragen via uw gemeentelijke website.

Selectieprocedure

Niveau- en capaciteitstest

Timing: 6 december – 10 december

Enkel indien je geen masterdiploma of een gelijkgesteld diploma behaalde, maar wel voldoet aan de vooropgestelde ervaringsvereisten, word je uitgenodigd om een niveau- en capaciteitstest af te leggen. De niveau- en capaciteitstest bestaat uit capacitaire testen die computergestuurd thuis worden afgenomen. Kandidaten dienen te slagen voor de niveau- en capaciteitstest om uitgenodigd te worden voor de selectieproeven.

De selectieproeven zijn voor iedereen gelijk en bestaan uit:

Schriftelijk gedeelte/thuisopdracht (50 punten)

Timing: 10 december namiddag (ontvangst opdracht) tot en met 12 december (deadline indienen)

Een schriftelijke proef in de vorm van een thuisopdracht waarin gepeild wordt naar de competenties en leidinggevende inzichten die nodig zijn om de functie te kunnen uitvoeren.

Dit gebeurt aan de hand van open vragen en één of meerdere gevalsstudies/cases die rechtstreeks verband houden met het werkgebied van de dienst en de eigen bevoegdheden.

De uitgewerkte cases worden door de kandidaat ingediend.

Mondeling gedeelte (50 punten)

 • Timing bij maximum 6 kandidaten: 15 december 2021
 • Timing bij meer dan 6 kandidaten: 21 december 2021

Een evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie evenals haar/zijn interesse en motivatie en betrokkenheid met het werkveld. Hier zal tevens de thuisopdracht verder toegelicht worden door de kandidaat.

Om als geslaagd te worden beschouwd dienen de kandidaten zowel op het schriftelijk als op het mondeling gedeelte minimum 50% van de punten te behalen en minimum 60% in het totaal.

Assessment center:

 • Timing bij maximum 6 kandidaten: week van 20 december 2021
 • Timing bij meer dan 6 kandidaten: vanaf 3 januari 2022

Kandidaten die geslaagd zijn in de selectieproef worden uitgenodigd om deel te nemen aan een assessmentproef m.b.t. de gedragscompetenties die vereist zijn voor het niveau van deze functie. Je bent voor het geheel geslaagd als je een advies ‘geschikt voor de functie’ behaalt op het assessment center.

De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

Solliciteren blijft in tijden van corona toegestaan. Een goede gezondheid is voor ons prioritair, voor de sollicitant, de klant en onze medewerkers. Daarom respecteert Motmans & Partners te allen tijde de regels van social distancing en bewaken we dit doorheen het hele proces.

Bijlage(n)

Locatie

STABROEK

Publicatiedatum

05.11.2021

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close