/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Directeur gemeentelijke basisschool

Organisatie

Gemeentebestuur Dentergem

Functieinhoud

De directeur neemt efficiënt en doelgericht leiding in de onderwijsinstelling en staat in voor de optimale werking ervan met het oog op het behalen van de doelstellingen conform het pedagogisch project, de leerplannen, het schoolwerkplan.

Functieprofiel

Meer informatie omtrent de algemene en specifieke aanwervingsvoorwaarden, de functie-inhoud, enz. kan je verkrijgen:

o bij de personeelsdienst op nummer 051/57.55.25 en bij de algemeen directeur op nummer 051/57.55.13

o via mail: personeel@dentergem.be of algemeen.directeur@dentergem.be

o of consulteer de infobundel op de website van de gemeente: http://www.dentergem.be

Aanbod

o Indiensttreding, indien mogelijk vanaf 1 mei 2020, voltijds (ten laatste 1 september 2020), met 4 uur lesopdracht

o Opname in een wervingsreserve van 3 jaar, één of twee keer verlengbaar voor zover de maximale geldigheidsduur de termijn van 5 jaar niet overschrijdt.

o De aanstelling gebeurt op proef. Uiterlijk op het einde van het tweede volledige schooljaar wordt de directeur die tijdens de proefperiode in de uitoefening van zijn ambt voldoening heeft geschonken en de betrekking in hoofdambt uitoefent, in vast verband benoemd.

Selectieprocedure

Bezorg uw kandidatuur uiterlijk op 30.04.2020 per aangetekend schrijven aan het College van burgemeester en schepenen, Kerkstraat 1 te 8720 Dentergem (postdatum geldt), persoonlijk tijdens de openingsuren aan de personeelsdienst (bij afwezigheid aan de Algemeen directeur) of per e-mail met ontvangstmelding aan personeel@dentergem.be.

Locatie

Dentergem

Publicatiedatum

01.05.2020

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close