/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Diensthoofd sportdienst

Onze sportdienst heeft onlangs voor de tweede keer op rij de #sportersbelevenmeer-award gewonnen (zone West). Dit sterke team is op zoek naar een nieuw diensthoofd.

Als diensthoofd ben je samen met je team verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van het sportcomplex De Pluimen met zijn uitgebreide infrastructuur en stevig sportaanbod. Je werkt nauw samen met andere vrijetijdsdiensten, lokale sportclubs en sportdiensten uit de MIVOS-regio. Je hebt gevoel voor participatie en toegankelijkheid zodat we iedereen aan het sporten krijgen. In ruil zorgen wij voor een degelijk loonpakket, flexibele werkuren en een warme werksfeer. 

Ben jij klaar om die rol in te vullen?

Toelichting

De sportdienst van stad Diksmuide is op zoek naar een diensthoofd.

Organisatie

Sportdienst stad Diksmuide

Functieinhoud

 • Binnen het algemene stedelijke beleid ontwikkel je een gedragen en eigentijds integraal lokaal sportbeleid, met aandacht voor nieuwe inzichten.
 • Samen met je team sta je in voor de planning, de realisatie en de ondersteuning van het sportaanbod.
 • Je zoekt een evenwicht tussen de eigen initiatieven van de stad en het ruime aanbod van het verenigingsleven en particuliere organisaties.
 • Je zoekt actief naar actuele noden, behoeften en blinde vlekken.
 • Je bouwt samenwerkingsinitiatieven en partnerschappen uit om het draagvlak te vergroten en zet hierbij in op burgerparticipatie en co-creatie (zowel via de traditionele overlegorganen als door ad hoc inspraakacties met specifieke doelgroepen).
 • Je begeleidt de opmaak en implementatie van de subsidiereglementen
 • Je stuurt het financieel beheer van de dienst aan binnen de budgettaire krijtlijnen en de interne richtlijnen, je maakt financiële prognoses op en rapporteert hierover in functie van de opmaak van het meerjarenplan en de wijziging ervan.
 • Je zoekt naar subsidiemogelijkheden en volgt projectoproepen op
 • Je ontwikkelt, coördineert en verbetert werkprocessen in functie van een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening
 • Je staat in voor de voorbereiding, coördinatie en opvolging van de dossiers voor het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad

Functieprofiel

 • Grondige kennis van de specifieke regelgeving binnen de sportsector
 • Kennis van het decreet lokaal bestuur
 • Kennis van de wetgeving op de overheidsopdrachten.
 • Kennis hebben van administratief en grondwettelijk recht.
 • Kennis van de gangbare informaticasystemen en softwarepakketten (office)
 • Kennis financieel en organisatiemanagement
 • Strategisch kunnen denken in termen van doel, middelen, timing en evaluatie.
 • Het kunnen ontwikkelen en vertalen van een visie in doelstellingen en actieplannen.
 • Over de nodige leidinggevende kwaliteiten beschikken. Op een correcte wijze kunnen delegeren.
 • Gevoel hebben voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en processen.
 • Over voldoende materiekennis beschikken m.b.t. het vakgebied of in staat zijn die binnen een korte termijn te verwerven.
 • Over een goede communicatieve uitdrukkingsvaardigheid beschikken eigen aan een leidinggevende en representatieve functie.
 • Over administratieve vaardigheden beschikken en een voldoende zakelijke ingesteldheid.
 • Op een diplomatische & tactvolle wijze kunnen onderhandelen.
 • Het onderkennen en objectief benaderen van conflicten en het aanreiken van constructieve en voor alle betrokken partijen aanvaardbare oplossingen
 • Vernieuwend & creatief kunnen denken en handelen.
 • Prioriteiten kunnen leggen.
 • Kunnen omgaan met verschillende opvattingen, waarden te wijten aan verschillende ideologische overtuigingen en/of aan verschillen in leeftijd en sociale achtergrond.
 • Taken nauwgezet en veilig kunnen uitvoeren

Aanbod

- Aanvangsweddeschaal : B4 (bruto maanwedde= 3.259,66 euro)

- Eindweddeschaal : B5 (bruto maandwedde= 5.310,23 euro)

- voltijdse job met een contract van onbepaalde duur

- hospitalisatieverzekering.

- maaltijdcheques van 6,5€/dag.

- fietsvergoeding van 0,25€/km.

- collectieve pensioenverzekering: 3 %

- een volledig glijdend werkstelsel en uitgebreide verlofregeling

- dinsdag en vrijdag gratis sport@work

Selectieprocedure

Schriftelijke proef

Assessment

Selectiegesprek

Locatie

Diksmuide

Publicatiedatum

27.01.2023

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close